Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.09.2016 | Seuratoiminta | Uutinen

UUSI työkalu Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa: Nykytilan arviointi

Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä on olennaista osata kiinnittää huomiota nykyisiin toimintatapoihin ja rutiineihin. Nykytilan arviointi -työkalu on kehitetty yhteistyössä Likes-tutkimuskeskuksen kanssa Liikkuva koulu ohjelman mallin mukaisesti.

Nykytilan arvionti -työkalun seitsemän osa-aluetta ovat:

Ohjelman toteuttaminen
Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
Lapsen osallisuus
Varhaiskasvatusyksikön tilat ja välineet
Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Nykytilan arviointi -työkalu löytyy Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman alustalta Toimintatavat-otsikon alta (Vaihe 2.)

Toimintatavat-vaihe on Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman keskeisin kehittämisvaihe, joka kestää vähintään 2-3 vuotta. Olennaisimpien kehittämiskohteiden valintaa ohjaavat uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, joiden juurruttamisessa ja seurannassa lähtötilanteen kartoittaminen on suureksi avuksi.

1. Täyttäkää yhdessä sähköinen Nykytilan arviointi -lomake itsearvioiden yksikkönne tämän hetkistä tilannetta.

2. Palauttakaa lomake. Palauttamisen jälkeen tulette saamaan omista tuloksistanne yhteenvetoraportin, joka kuvaa selkeästi yksikkönne nykyistä tilaa: mitkä asiat ovat mallillaan ja mistä löytyy kehitettävää. Raportti toimitetaan suoraan ohjelma-alustalle omaan työtilaanne Palautetut materiaalit -osioon. Yhteenvetoraportteja toimitetaan muutaman kerran vuodessa.

3. Arviointi suositellaan tehtäväksi vuosittain, jotta voitte hyödyntää tuloksia vuosisuunnittelussa sekä toimintanne kehittymisen seurannassa.

Miten mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan?

Mikäli yksikkösi ei vielä ole mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa, ilmoittautukaa TÄSTÄ >
Saatte yksikön omat tunnukset ohjelma-alustalle, josta löytyvät tarvittavat tukimateriaalit ja työkalut. Tervetuloa!