Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.10.2016 | Seuratoiminta | Uutinen

Suomi100 -juhlavuoden kuntahaaste: 100 koulupihaa lähiliikuntapaikoiksi!

Valo haastaa kaikki Suomen kunnat kunnostamaan vähintään yhden koulupihan lähiliikuntapaikaksi vuonna 2017. Otetaan yhdessä lähiliikuntaloikka! Kaikista Suomen kunnista löytyy kehittämistä kaipaavia koulupihoja ja samanaikaisesti me suomalaiset tarvitsemme enemmän lähiliikuntaa.

Onko kuntasi jo ottanut Lähiliikuntaloikan?

Kuntahaaste on osa Valon Unelmat liikkeelle -kokonaisuutta Suomi100 -juhlavuoden vietossa. Liikkumisen, erityisesti arkiliikunnan, merkitys hyvinvoinnille ymmärretään jatkuvasti paremmin. Lähellä sijaitsevien ja liikkumaan innostavien olosuhteiden arvo nähdään liikkeen lisääntymisen ohella myös asumisviihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä.

Kaikkien kuntalaisten käytössä olevat lähiliikuntapaikat mahdollistavat terveyden ylläpitämisen ohella mutkattomasti osallisuuden, kohtaamiset ja jaetut kokemukset, jotka ilmentävät kauniisti Suomen juhlavuoden kantavaa teemaa ”Yhdessä”.

Lähiliikuntaloikka.fi sivuston Lähiliikuntaloikka-mittari kertoo haasteeseen tarttuneiden kuntien määrän olevan toistaiseksi suhteellisen vaatimaton, mutta tavoitteena on juhlavuoden hengessä saada mukaan 100 kuntaa.

Ota haaste vastaan, ilmoita kuntasi Lähiliikuntaloikkaan täyttämällä lyhyt lomake: > Hankkeen ilmoittaminen

Ensimmäistä lähiliikuntapaikkahankettaan toteuttaville kunnille Valo tarjoaa maksuttoman konsultointikäynnin suunnittelun avuksi. Yhteydenottopyynnön voit jättää em. hanketietolomakkeella tai sähköpostitse: jan.norra@valo.fi.

Kunnan lahja kuntalaisille

Valon laajan Lähiliikuntapaikkarakentamista 15 vuotta – seurantaselvityksen (2015) mukaan suurin osa Suomessa toteutetuista noin 750 lähiliikuntapaikasta on rakennettu koulupihojen yhteyteen. Saadut kokemukset palvelevat niin kouluja kuin kuntalaisia. Muun muassa Kerimäellä sijaitsevan Anttolan ala-asteen piha-alueen yhteyteen rakennettu lähiliikuntapaikka palvelee onnistuneesti lähialueen noin 800 asukasta.
”Anttola on kehittynyt kylänä paljon viime aikoina. Osasyy voi olla koulun yhteydessä oleva viihtyisä lähiliikunta-alue. Ainakin alue on ollut aktiivisessa käytössä. Mielestäni tämä voi toimia hyvänä esimerkkinä päättäjille siitä, että panostaminen laadukkaisiin liikunta-alueisiin todella kannattaa.” (lainaus Lähiliikuntapaikka-selvityksestä)

KM Päivi Vesalan uuteen väitöstutkimukseen Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille (2016) sisältyi Joensuun normaalikoulun ulkoympäristön peruskorjaus, jossa tutkimuskoulun piha rakennettiin kokonaan uudelleen. Oppilaiden koulupihakokemuksia kartoitettiin yli kaksi vuotta kestäneessä ympäristökasvatuksen seurantaprojektissa. Vesala painottaa fyysisen koulupihaympäristön olevan oppilaisiin aktiivisesti vaikuttava tekijä:
”Tulosteni perusteella koulupihalla on liikuntamerkityksen ohella hyvinvointia erittäin laaja-alaisesti tukeva merkitys. Moni-ilmeiset tunnesuhteet paikkoja kohtaan ja tunteiden virtaus elpymisen ja hyvän olon kokemuksin edustavat tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin elementtejä.”

www.lahiliikuntaloikka.fi

Sivustolle on koottu erityyppisiä kouluympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita. Sivustolla on myös tietoa koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen tarjolla olevista avustusmahdollisuuksista.

Lue lisää aiheesta