Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.10.2016 | Huippu-urheilu

Tietoa eri maiden huippu-urheilusta

Suomi osallistui 15 maan kansainväliseen vertailututkimukseen, jossa tarkasteltiin kyseisten maiden huippu-urheilujärjestelmiä, tarkemmin kansallisten huippu-urheiluorganisaatioiden toimintaa pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. SPLISS -hanke julkaisi loppuraporttinsa vuonna 2015 lopulla, ja sen tuloksia olikin avattu Liikunta ja tiede -lehden artikkelissa. Rion Olympialaisten jälkeen tutkimuksesta on julkaistu alla oleva tiivistelmä sisältäen analyysin maiden menestyksestä ja tehokkuudesta,

Suomalaisen huippu-urheilun vahvuuksina tutkimuksessa esiin nousivat huippuvaiheen urheilijoiden tukitoimet sekä kansainvälinen kilpailutoiminta. Parannusta taas urheilujärjestelmämme kaipaa huippu-urheilun toimintapolitiikan rakenteessa ja koordinoinnissa, rahoituksessa sekä huippuurheiluolosuhteissa.

SPLISS -tutkimukseen osallistuneiden tutkimuslaitosten välinen yhteistyö on johtanut uusiin vertailuhankkeisiin. KIHU on mukana tänä syksynä toteuttavassa tutkimuksessa, jossa selvitetään, miten paljon kansalaiset  ovat halukkaita maksamaan huippu-urheilumenestyksestä. Väestöpohjaisessa kyselyssä tiedustellaankin maksuhalukkuuden lisäksi urheilun arvostukseen liittyviä mielipiteitä. Tutkimuksessa on yhteensä kuusi maata: Japani,Belgia,Hollanti,Iso-Britannia,Australia, ja Suomi. Tutkimusta johtaa tokiolainen Waseda-University, ja Suomessa KIHU:n yhteistyökumppani kyseyn toteutuksessa on Taloustutkimus Oy.