Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
02.11.2016 | Olympiakomitea

Liikkujan polku -verkosto laajeni jo Satakuntaan – minne seuraavaksi?

Liikkujan polku Satakunta ryhtyi noin vuosi sitten kartoittamaan maakunnallisia verkostopolkuja. Toimintatapa on yhtenäinen Valon koordinoiman Liikkujan polku -verkoston kanssa: kaikki tahot, jotka haluavat olla mukana edistämässä liikkumisen lisäämistä, ovat tervetulleita mukaan!

– Tämä on Muutosta liikkeellä! linjausten mukaista, vahvasti perusteltua toimintaa, joka tarjoaa erilaisten kumppanuuksien kautta mahdollisuuden nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla. Ajankohtaisen Suomi100 -juhlavuoden ”Yhdessä” teema niveltyy hienosti Unelmat liikkeelle -toimintatapaan, ja molemmat antavat paljon innostavia elementtejä verkoston käynnistämiselle. Tehdään yhdessä hyvät pohjat seuraavalle vuosisadalle! rohkaisee Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun (LiikU) terveysliikunnan kehittäjä Juha Koskelo arki- ja lähiliikunnan edistämisestä kiinnostuneita tahoja vastaavanlaisten Liikkujan polku -alaverkostojen perustamiseen.

Rakettitieteestä ei ole kyse, vaan ryhtymisestä. Liikkujan polku Satakunnan syntyvaiheita Koskelo kertaa kuluneen vuoden ajalta näin.

– Pyörät lähtivät pyörimään Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYstä, jonka toimintaan saimme liikunnan aluejärjestönä kutsun osallistua. Esiin nousi välittömästi monia yhteisiä kokeilemisen ja kehittämisen aihioita, joiden pohjalta syntyi päätös perustaa JYTRYyn oma liikuntatyötyhmä. Työryhmään saatiin ilahduttavasti liikunta-alan edustajien lisäksi mm. kunnan liikuntapuolen, SataKylien, Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestön ja Hengitysliiton edustajat sekä Satakuntaliiton tukema Terve Maakunta -hanke.

Kevään aikana linjattiin yhteisiä toimintatapoja ja tavoitetta, joka kiteytyi muotoon: Tarkoituksena on edistää liikunnan avulla maakunnan asukkaiden hyvinvointia sekä auttaa paikallistason yhteisöjen valmiutta suunnitella ja toteuttaa omille kohderyhmilleen matalan kynnyksen liikuntaa.
– Toimintavoista sovittiin esimerkiksi se, että verkostossa ollaan puhtaasta ”tekemisen ilosta” ilman rahallista korvausta ja että toiminta pyritään pitämään riittävän helppona ja virkistävällä tavalla rajoja rikkovana.

Suomi100 -juhlavuoden ja Unelmat liikkeelle pohjustusta

Koskelon mukaan verkostomaisuus on jo osoittanut, että se mahdollistaa eri tahojen tavoittamisen ja keskinäisen kanssakäymisen jopa ällistyttävän luontevasti.
– Jos hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyvät viestit tulevat vain liikuntajärjestöjen paketoimina, ne saavuttavat ihmisiä vain rajallisesti. Ne myös sivuutetaan helpommin kuin omaan elämänpiiriin muutenkin kuuluvien kanavien kautta saatavat viestit, hän sanoo.

SataKylien kyläasiamies Hanna Ruohola odottaa saavansa verkostolta tukea liikunnan edistämiseksi kylätoiminnassa.
– Liikunta on tärkeä osa juuri sellaista yhteisöllisyyttä tukevaa lähipalvelua, jota kylillä toivotaan. Samalla kun pelaillaan, lenkkeillään tai jumpataan, kohdataan naapurit ja tutut.

Toiveet voivat liittyä vaikkapa vapaa-ajan harrasteryhmiin, joista iso osa on kyläläisten vetämiä hyvin matalan kynnyksen ryhmiä. LiikUn kanssa on alustavasti pohdittu muun muassa omatoimisuuteen rohkaisevien vertaisohjaajakoulutusten järjestämistä. Jotain voi luontevasti yhdistyä myös meneillään olevaan Omalta kylältä -hankkeeseen, jonka tavoitteena on maaseudun asukkaiden palveluiden kehittäminen ja tuottaminen yhteisvoimin.

Monia alkuja on itämässä.

Verkostotapaamisissa pannaan ajatuksia yhteen, kannustetaan kokeilemaan ja kaikki hyviksi todetut mallinnukset välitetään eteenpäin. Parhaillaan pohditaan Suomi100 -juhlavuoden ja Liikkumisen unelmavuoden 2017 viestejä yhteistyössä Satakunnan paikallismedioiden kanssa.
– Hienoa olisi synnyttää myös maakunnallisten Liikkujan polku -verkostojen keskinäistä sparrausta, toteaa Koskelo toiveikkaasti.

 

Kuva lokakuussa järjestetystä Liikkumisen unelmavuoden 2017 Unelmat liikkeelle-”treenitapahtumasta”, jossa LiikU haastoi kansalaisia kyykkäämään. Kaikki 20 kertaa tapahtumapisteessä kyykänneet saivat Fölin (Turun seudun joukkoliikenne) kertalipun.