Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
02.11.2016 | Olympiakomitea

Liikkujan polku -verkosto yhdisti tiedon tuottajat ja soveltajat

Liikkujan polku -verkostotilaisuudessa 27.10. saatiin monta hyvää esimerkkiä siitä, kuinka tutkijat ja käytännön toimijat tuottavat ja soveltavat tietoa yhdessä. Tilaisuudessa esiteltiin myös verkoston kuntavaaliteemat ja pohdittiin yhteistyön etuja niin vaalivaikuttamisessa kuin tiedon ja käytännön kohtaamisissa laajemminkin.

– Tieto jää tyhjäksi tauluksi, ellei sillä ole vaikutusta ihmisten toimintaan tai se ei haasta meitä edes ajattelemaan omaa toimintaamme. Tiedon hyödyntämiseen tarvitaan rakentavaa vuorovaikutusta käytännön toimijoiden, tutkijoiden ja päättäjien kesken. Tarvitaan juuri tällaisia briljantteja verkostoja, joissa eri tahoja edustavat ihmiset tarkastelevat samaa asiaa ja joilla on kykyä keskustella ja ”pakata” yhdessä tietoa tarkoituksenmukaisesti. Tiedon arvo syntyy sen vaikuttavuudesta, summasivat tutkijat Sanna Ojajärvi ja Sanna Valtonen Helsingin yliopistosta.

Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisryhmän kuljettaja Eki Karlsson painotti yhteistyön tärkeyttä juuri nyt kuntavaalien kynnyksellä.

– Laaja-alaisena verkostona haluamme tukea kuntia osaamisellamme. Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkitoiminnallisella yhteistyöllä ja kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta kehittämällä. Omaehtoisen arki- ja lähiliikunnan edistäminen vaikuttaa parhaiten kaikkien kuntalaisten liikunnalliseen elämäntapaan.
– Vaaliviestinnän tueksi olemme tuottaneet kokemustemme ja tietovarantojemme pohjalta neljästä kuntavaaliteemasta kattavat taustamuistiot, jotka ovat eri toimijoiden, puolueiden ja ehdokkaiden vapaasti hyödynnettävissä.

>Liikkujan polku -verkoston kuntavaalivaikuttaminen

>Liikunta- ja urheiluyhteisöjen kokoomamuistio: Kuntavaalit tulevat – Tilaa liikkeelle!

 

Kapea-alaisuudesta avoimiin vuorovaikutusrakenteisiin

Yhteiskuntatieteilijät Ojajärvi ja Valtonen uskovat avointen vuorovaikutusrakenteiden hyödyttävän kaikkia osapuolia.
– Eri toimijatahot saavat tukea toimintansa kehittämiseen ja apua mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen. Tutkijat puolestaan saavat toimijoilta arvokasta palautetta, joka ohjaa tarkoituksenmukaisen tiedon tuottamista.

Tietoa on tunnetusti monenlaista, akateemisen tiedon ohella liikunnan kentällä isossa roolissa ovat kokemuksellinen tieto ja hiljainen tieto. Ongelmat tiedon hyödyntämisessä juontuvat Ojajärven mukaan hyvin usein siitä, että emme tule ajatelleeksi tietovarantojemme erilaisuuksia.
– Saatetaan ihmetellä, että onhan tämä tiedetty jo 20 vuotta, mutta vieläkään muutosta ei ole tapahtunut. Kun tieto ei resonoi halutulla tavalla, taustalta löytyy usein ajatus, että ”vain juuri minun tapani ajatella on oikein”.

Kapea-alaisuuden sijaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, millä tavoin jaamme tietovarantojemme sisältöjä.

– Kaikki tieto ei koskaan päädy omalle pöydälle. Ne yllättävät tekijät, jotka oikeasti muuttavat toimintaa, voivat löytyä ”vähän vierestä”. Sen vuoksi tällainen Liikkujan polku -verkoston kaltainen toiminta on arvokasta. Juuri näin mahdollistetaan vuorovaikutus, jossa välitetään tietoa ilman kapeita tieteenalarajoja ja ruokitaan uskallusta avoimeen, toimintaa kehittävään keskusteluun.

Tiedetorilla tavattiin

Liikkujan polku -seminaarissa esiteltiin lukuisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan tutkimushankkeita, joissa on tiedon ohella tuotettu hyviä käytäntöjä ja työkaluja.

  • Kroppa ja nuppi kuntoon – osa Työterveyslaitoksen Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen hanketta 2015-2018
  • Liikkuen voimaa vanhuuteen Ikäinstituutti
  • MOPO-hanke tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuus kutsuntaikäisille miehille, ODL Liikuntaklinikka, Oulun kaupunki
  • Neuvokas Perhe Suomen Sydänliitto
  • Sports Club for Health – Urheillen terveyttä seurassa
  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan TEHYLI-toimijakartoitus LIKES-tutkimuskeskus
  • THL:n tietoaineistoja mm.: Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari ja
  • Innokylän Hyvinvointiklinikka – Opi hyödyntämään tietoa!
  • TULE-liikunnan ABC UKK-instituutin tuottama opetuskokonaisuus liikunnanohjaajien ja liikuntaneuvojien peruskoulutukseen

Liikkujan polku -verkosto   #sitäonliikkeellä

Kuva: Verkostossa eletään kuten opetetaan – taukopilates