Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.12.2016 | Seuratoiminta

Keskisuomalaiset seurat palkkaavat lisää ammattilaisia

Urheiluseurojen ammattimaistuminen lisääntyy vauhdilla. Keski-Suomessa kymmenen lähtökohdiltaan erilaista liikunta- ja urheiluseuraa kehitti systemaattisesti toimintaansa Työnuoli-hankkeen tukemana kahden vuoden ajan. Hankkeen alussa kahdeksassa seurassa työskenteli pää- / sivutoimisesti 23 ammattilaista ja hankekauden päätyttyä 26. Määrässä ei ole huomioitu seurojen ohjaajia ja valmentajia. Kehitystyössä olivat mukana Harjun Woima, Jaguars Spirits Athletes, JJK juniorit, Jyväskylän Naisvoimistelijat, JYP Juniorit, Korpilahden Pyrintö, Muuramen Yritys, TVS Illusion, Saarijärven Pullistus ja Äänekosken Huima.

Kehittämistoimet työllistämisen edistämiseksi

Työnuoli-hankkeen tavoitteena oli lisätä seurojen työnantajaosaamista ja sitä kautta rohkaista seuroja pohtimaan toimintansa ammattimaistamista. Seurat asettivat hankekaudelle kehitystavoitteita, jotka tukivat palkkaamiseen liittyviä prosesseja. Hankkeen aikana muun muassa toimintakäsikirjat ja talousohjesäännöt päivitettiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Laadulliset tavoitteet savutettiinkin seuroissa erinomaisesti ja laaditut käsikirjat auttoivat hankeseuroja omaksumaan jatkuvan kehittämisen mallin. Moni seuroista asettikin jo heti uudet tavoitteet kehitykselle.

Mitä saatiin aikaan ja mitä tapahtuu jatkossa?

Työntekijöiden palkkaaminen ei ollut hankkeessa suora tavoite, mutta uusia palkkauksia tehtiin viidessä seurassa kymmenestä. Palkkausprosessiin seurat saivat tietoa hankkeen aikana järjestetyistä seminaareista, Keski-Suomen liikunta ry.n (Keslin) sivuille kootusta laajasta Urheiluseurojen työllistämisen tietopankista sekä myös seurakohtaisissa ”illoissa” työstetyistä asiantuntijatapaamisista.

Vuonna 2017 tavoitteena on, että yhdeksäs seura, TVS Illusion palkkaa päätoimisen työntekijän, neljällä seuralla tavoitteena on palkata hankekauden jälkeen yhteensä vielä viisi uutta työntekijää lisää, muutamalla seuralla tavoitteena on saada sivutoimisena työskenteleville mahdollistettua päätoiminen työ ja osalla vakinaistaa hankekaudella tuetusti aloitettu työsuhde. Hankeseuroista ainoastaan Korpilahden Pyrintö jatkaa puhtaasti vapaaehtoisten voimin. Korpilahden Pyrintö onnistui kehittämään oman organisaationsa työnjakoa niin hyvin, että alkuperäinen tavoite työntekijän palkkaamisesta koettiin lopulta tarpeettomaksi ja seura pystyy edelleen kasvattamaan seuran harrastajamäärää ja toiminnan laadukkuutta täysin vapaaehtoisvoimin. Lopputuloksena siis nämä kymmenen seuraa tulisivat suunnitelmien toteutuessa työllistämään 23 sijasta ainakin 33 ammattilaista!

Seurojen positiivisesti kokemaa ja sanomaa:
– Hankkeen aikana osaaminen ja rohkeus palkata / ryhtyä työnantajaksi tai lisätä työntekijöitä on lisääntynyt.
– Toimenkuvat seuran sisällä on saatu selkeiksi.
– Palkkaamiseen liittyvissä asioissa apu on ollut helposti saavutettavissa ja lähellä.
– Työntekijöiden roolien löytyminen ja toimintakulttuurin uusiminen ovat olleet hankkeen parasta antia.

Työnuoli-hankkeesta lisää Tulevaisuuden työ liikuntaseuroissa -julkaisussa.

Työnuoli-hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä keskisuomalaisten liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja. Työnuoli – Työtä liikuntaseuroissa -hankkeen ovat toteuttaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-Suomen Liikunta ry. Hanke alkoi 1.1.2015 ja päättyy tämän vuoden loppuun. Projekti on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastosta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Kuva: Harjun Woima on yksi vahvalla otteella kehitystyöhön tarttuneista seuroista.
Kuvaaja: Kirsi Hämäläinen