Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.12.2016 | Seuratoiminta | Artikkeli

’Moving 80 million children in Europe’ ̶ uusi Erasmus+ ohjelman hanke kehittää koulujen ja seurojen yhteistyötä

Huoli liikunnallisesti inaktiivisten lasten määrän kasvusta on Euroopassa yhteinen. Euroopan unionin Erasmus+ ohjelman uudessa Activity Square Europe -hankkeessa ratkaisuja kestävään suunnan muutokseen etsitään koulu- ja liikuntajärjestelmien yhteistyön kehittämisestä.

Vuoden alussa Itävallan urheilujärjestöjen toimesta käynnistynyt Activity Square Europe kumppanuushanke kokoaa yhteen lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua edistävien tahojen edustajat kymmenestä maasta. Itävallan lisäksi mukana ovat Belgia, Englanti, Hollanti, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska ja Unkari. Suomea edustaa Valo ry. Valo myös koordinoi hankkeen aikana tehtäviä tutustumisvierailuja yhdessä Itävallan Fit Sport Austria urheiluorganisaation kanssa.

Activity Square Europe (2016-2018) hankkeessa etsitään uusia, luovia ideoita liikuntaa lisäävien ratkaisujen kehittämiseksi mm.:
• lisäämällä ammatillista tiedonvaihtoa olemassa olevista käytännöistä
• käynnistämällä urheilu- ja koulu-alan yhteistyötä mallintava laatukriteerien kehittämisprosessi
• edistämällä urheilu- ja koulu-alan yhteistyöhön liittyvää innovointia
• yhdistämällä resursseja yleisen tietoisuuden lisäämiseksi fyysisen aktiivisuuden merkityksestä.

Tavoitteena on Euroopan-laajuisesti löytää kestäviä keinoja erityisesti niiden lasten ja nuorten tavoittamiseksi, jotka eniten fyysistä aktiivisuutta tarvitsevat ja siitä hyötyvät. Reilun kaksivuotisen hankkeen aikana keinoja etsitään ja edistetään yhteistyöseminaareissa ja tutustumisvierailuilla sekä jakamalla avoimesti eri maissa toteutettuja koulu-seura -yhteistyön hyviä käytäntöjä hankkeen nettisivuilla:

> ACTIVITY SQUARE EUROPE PROJECT

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin kesäkuussa Wienissä teemalla ‘Moving 80 million children in Europe’. Yhteistyö jatkui marraskuun lopussa Valon isännöidessä verkoston tapaamista Helsingissä.

Mitä vieraat saivat matkalta mukaansa?

Kolmepäiväisen työvierailun aikana vieraat saivat laajan perehdytyksen suomalaiseen koulujärjestelmään ja sen liikunta-aktiivisuutta tukeviin toimenpiteisiin. Asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden alustuksissa avattiin Liikkuva koulu -ohjelmaa, uutta OPSia sekä kasvavaa yhteistyötä kuntien liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden, lajiliittojen, urheiluseurojen, liikunnan aluejärjestöjen ja yritysten kanssa sekä tutustuttiin Liikkuvien koulujen arkeen Helsingin ja Vantaan kouluilla.

Muun muassa Pukinmäenkaaren peruskoulussa seurattiin ykkösten toiminnallista opetusta, urheiluluokkalaisten liikunnan valinnaistuntia ja paljon ihmetystä herättänyttä pitkää välituntia. > Artikkeliin: Liikunnallisista välitunneistako seuraava vientituote?

Mitä sellaista meillä Suomessa tehdään, mitä muissakin maissa kannattaisi toteuttaa – tai ainakin kokeilla? Vierailun yhteenvetoraporttia työstetään parhaillaan, mutta eräs perushämmennyksen aihe tuntui olevan ”miten ihmeessä te saatte eri tahot toimimaan yhdessä?”

Hollantilainen Dinant Roode kertoi pohtineensa asiaa ”iltatöinä” oivaltaakseen ydineron.
– Kuulemistani esityksistä nousee esiin vahvasti arvopohjainen yhteiskunta. Tuntuu, että ette itse ole täysin tietoisia siitä, kuinka vahvasti arvot ohjaavat toimintaanne.

On hyvin yleistä määritellä arvoksi esimerkiksi yhdessäolo ja yhdessä tekeminen, mutta siinä, mitä niillä tarkoitetaan lasten liikkumisen käytännöissä, erot eri maissa ovat hyvin suuria. Te annatte yhdessäololle tarkoituksen pyrkimällä osallistamaan ja painottamalla erilaisuuden hyväksymistä kaikkien mukaan saamiseksi, kun me liikumme yhdessä, se tarkoittaa, että meillä on jalkapalloseura ja me kilpailemme, Roode kärjisti.

Yliopisto-opettajana hän totesi olevansa kiinnostunut nimenomaan arvoista ohjelmien takana. Toiminnallista oppituntia seuratessaan hänen huomionsa kiinnittyi ilmapiiriin.
– On eri asia vain opettaa tai ohjata kuin tehdä sitä arvopohjaisesti. Opettajat tuntuvat olevan hienosti mukana lasten oppimisprosesseissa ja ilmapiirissä on toiminnallisuuden ohella paljon hyväksyvää leikillisyyttä. Tämä on hyvin vaikuttavaa! Roode sanoi tuovansa oivalluksensa esiin hankkeessa ja aikovansa ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan asiaan Hollannissa. ”We have to push on the values again!”

”On oltava yhteinen näkemys liikunnallisuuden toteutumisesta.”

Pukinmäenkaaren peruskoulun rehtori Leena Hiillos todensi arvopohjan merkityksellisyyden Rooden kommentista tietämättä. Kysymykseen, millaisia terveisiä hän haluaa eurooppalaisille kollegoilleen välittää, Hiillos vastasi ehdottomasti tärkeintä olevan koko kouluyhteisön liikkeelle saaminen.

– Koulun johto ja henkilökunta ovat esimerkkinä kaikessa käyttäytymisessä, myös fyysisessä aktiivisuudessa. Sitä ei voi odottaa oppilailtakaan, ellei itse niin käyttäydy. On oltava yhteinen näkemys kaiken opetuksen toteuttamisesta toiminnallisuus huomioiden.

Pukinmäenkaaren peruskoulussa on myös urheiluluokkia. Soveltuvuustestein valituilla oppilailla on viikoittaisten kahden liikuntatunnin lisäksi kaksi liikunnan valinnaistuntia, jotka ovat vastapainoa vaativammille urheiluseuraharjoitteille ja joiden aikana huomiota kiinnitetään erityisesti urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja perusliikuntataitoihin. Varsinaisista urheiluluokkalaisten lajiharjoituksista vastaavat eri lajien yhteistyöseurat.

– Mutta vaikka meillä on valinnaisuuteen perustuvia urheiluluokkia, nostamme tietoisesti myös muiden oppilaiden arvoa. Esimerkiksi välituntiliikunnan ohjaajina voivat toimia kaikki kiinnostuneet oppilaat ja facebook-sivuilla tuomme esiin tasapuolisesti kaikkea koulutyötä, painottaa Hiillos.

Vierailijat Pukinmäenkaaren peruskoulun pihalla:
Vas. Paul Peinhaupt, Itävalta (Committee for Sport and Physical Culture in Austria, ASVÖ), Jukka Karvinen (Valo), Maria Ulvinen (Valo), Herman Van Driessche, Belgia (Foundation Flemish Schoolsport), Dinant Roode, Hollanti (Hanze University of Applied Sciences Groningen), Aila Ibanez-Mengüc, Ruotsi (Swedish Sports Confederation), Zoltan Vass, Unkari (Hungarian School Sport Federation), Kaat Van den Bossche, Belgia (Foundation Flemish Schoolsport), Thomas Mlinek, Itävalta (Sportunion Austria), Sarah Newton, Englanti (Youth Sport Trust), Laura Tast (Valo), Werner Quasnicka, Itävalta (Fit Sport Austria), Remo Mombarg, Hollanti (Hanze University of applied Sciences Groningen) ja Pukinmäenkaaren peruskoulun virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki.

ACTIVITY SQUARE EUROPE PROJECT
Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka urheilutoiminnot kannustavat urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Erasmus+ -ohjelmaan osallistumisen myötä ruohonjuuritason organisaatioiden valmiudet toimia kansainvälisesti kasvavat. Yhteistyö luo myös mahdollisuuksia nähdä oma toiminta uudessa valossa ja kehittää sitä.

Lue lisää aiheesta