Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.12.2016 | Olympiakomitea

Tukea lasten harrastamiseen ja urheilijoiden valmennukseen – valiokunnan linjaukset tukevat urheiluyhteisön tavoitteita

Valtiovarainvaliokunta on vuoden 2017 talousarviota koskevassa mietinnössään päättänyt esittää kouluissa tapahtuvan kerhotoiminnan tukemiseen 3 miljoonan euron ja urheilijoiden tukemiseen 965 000 euron lisäystä hallituksen esitykseen nähden. Muutos rahoituksiin on tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 2017 eduskunnan vahvistamisen jälkeen.

Olympiakomitea pitää esitystä merkittävänä suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta. Lasten harrastustoiminnan edistäminen luo pohjaa monipuoliselle hyvinvoinnille. Huippu-urheilijoiden tukeminen merkitsee mahdollisuuksia tavoitella huippua omassa lajissaan paremmalla toimeentulolla.

Lasten harrastamiselle tukea
Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson korostaa lasten liikunnan monipuolista merkitystä hyvinvoinnille.

– Tällä hetkellä lapset eivät harrasta riittävästi liikuntaa. Harrastamisella on monenlaisia merkittäviä etuja kasvun ja kehittymisen kannalta ja tästä syystä tuki kerhotoiminnalle on tärkeää, toteaa Japisson.

Lasten liikettä lisätään parhaiten eri toimijoiden yhteistyöllä.

– Urheiluyhteisölle lasten liikunta on tärkeä asia. Lasten liikkeen lisääminen on yhtenä painopisteenä vuoden alussa aloittavan uuden Olympiakomitean toiminnassa. Myös yritykset ovat hienosti mukana. Liikuntayhteisö ja suomalaisyritykset ovat esimerkiksi rakentaneet kolmevuotisen Lasten liike –toimintamallin, jonka tavoite on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen, Japisson kertoo.

Urheilijoiden toimeentuloon helpotusta
Valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan urheilija-apurahoja lisättäisiin 500 000 €. Lisäys on merkittävä, lähes kolmasosan suuruinen nykyiseen 1,7 miljoonan tasoon verrattuna. Jaettavat apurahat ovat 5000 €, 10 000 € tai 20 000 € vuodessa. Lisäys helpottaa tavoitteellisesti harjoittelevien urheilijoiden toimeentuloa.

Urheiluakatemioiden asiantuntijatukeen lisättäisiin 300 000 €. Tämä edistäisi erityisesti terveydenhuoltoa sekä fyysiseen ja psyykkiseen suoritukseen sekä ravintoon liittyvää valmennusta. Näiden lisäksi Urheilun ammatinedistämissäätiön jakamiin urheilijoiden opiskeluapurahoihin esitetään 165 000 € lisäystä. Tämä mahdollistaisi avustusten saajien määrän kasvattamisen 70:stä 100:aan ja entistä useamman urheilijan kouluttautumisen harjoittelun ohessa tai huippu-urheilu-uran jälkeen.

– Suomalaiset arvostavat huippu-urheilua. Se on meille kaikille tärkeä inspiraation tekijä sekä yhteisöllisyyttä rakentava asia. Nyt monen nuoren urheilijan taloudellinen tilanne on tukala eikä harjoittelu ole aina mahdollista sillä tasolla, jota kansainväliselle huipulle tähtääminen edellyttää. Lisätuen ansiosta tilanne osittain paranee. Erityisesti sivistysvaliokunta on ollut asiassa aktiivinen ja aloitteellinen kuullen liikunnan ja urheilun asiantuntijoita. Olemme tyytyväisiä, että myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tarttunut näihin aiheisiin mietinnössään, Japisson toteaa.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö