Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.12.2016 | Huippu-urheilu

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on suomalaisen urheilun arvovalinta

Viime päivien lehtien mielipidekirjoituksissa on käyty vilkasta keskustelua lasten ja nuorten urheiluun liittyvistä teemoista.

Espoon nuoriso- ja liikuntalautakunnan puhjeenjohtaja Antti Aarnio esitti Helsingin Sanomien mielipidesivulla (HS 14.12), että urheiluseuroissa pitäisi kannustaa ja tukea lapsia ja nuoria ja erityisesti poikia nykyistä enemmän koulunkäyntiin. Urheilevien koululaisten hyvinvointi on tärkeä asia ja arvovalinta, johon suomalainen urheilujärjestelmä onkin viime vuosina suunnannut aktiivisia toimenpiteitä.

Urheiluseurat ja niiden valmentajat ovat koulujen tärkeitä kasvatuskumppaneita. Jokaisella aikuisella nuoren ympärillä on vastuu olla tukemassa nuoren menestymistä oppimisen polulla. Liikunnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia oppimiseen, joten parhaimmillaan urheilutoiminnalla voidaan innostaa ja tukea koulunkäyntiä. Suomessa opiskelun ja urheilun yhdistämistä tuetaan Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman kautta. Toiminnan erityisenä painopistealueena ovat tällä hetkellä yläkouluikäiset urheilevat koululaiset.

Suomessa on 21 urheiluakatemiaa, jotka toimivat koulujen, urheiluseurojen ja lajien yhteistyön koordinoijina sekä valmennuksen ja tukipalveluiden varmistajina. Tämän yhteistyö myötä urheiluyläkoulun toimintamalli on rakennettu valmiiksi niin että kokeilu starttaa elokuussa 2017. Lisäksi liikuntapainotteisten yläkoulujen siirtyminen urheiluakatemiaohjelman piiriin on lisääntynyt, ja kouluja on nyt mukana jo 140. Urheiluakatemiatoiminnan tärkeänä osa-alueena on valmentajuuden kehittäminen, johon kuuluu urheilijan kouluasioiden tärkeyden ymmärtäminen.

Urheiluakatemiaohjelman toimenpiteiden kautta pyritään yhdessä seurojen ja oppilaitosten kanssa luomaan nuorille urheilijoille ajankäytöllisesti ja sisällöllisesti parempi toimintaympäristö, jossa ympärillä olevat aikuiset toimivat yhteisillä pelisäännöillä nuoren etua ajatellen. Valtakunnalliset linjaukset ja oppisisällöt antavat toiminnalle hyvät menestymisen edellytykset. Jotta toimenpiteet johtaisivat toivottuihin tuloksiin koulutustavoitteiden, kansanterveyden ja huippu-urheilunkin kannalta, on laadukkaan suomalaisen urheiluoppilaitosjärjestelmän tulevaisuus varmistettava ja sen toimintaedellytyksiä vahvistettava tulevina vuosina.

Simo Tarvonen
Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman johtaja

Antti Paananen
Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö

Jari Savolainen
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, urheiluyläkoulujen kehittäjä