Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.12.2016 | Olympiakomitea

Onko liikunta universaali kieli, jolla ratkaistaan maahanmuuttoon liittyvät ongelmat?

Reilu Peili -raati näkee liikunnassa ja urheilussa vahvoja mahdollisuuksia ratkaisuiksi maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin. 64 prosenttia vastaajista vastasi myöntävästi kysymykseen ”Onko liikunta universaali kieli, jolla ratkaistaan maahanmuuttoon liittyvät ongelmat?”. Valtaosa heistäkin tosin näki ongelmat niin laaja-alaisina, ettei kaikkivoivaksi ihmelääkkeeksi liikunnasta ole. Vastausten pääviestinä oli, että liikunta on erinomainen kotouttamisen tuki.

Raatilaisten vastauksissa nousivat esille liikunnan mahdollisuudet mielekkäänä tekemisenä, jonka kautta voi saada yhteisöllisiä kokemuksia, oppia kieltä ja saada kontakteja kantasuomalaisiin. Liikunta myös yhdistyi vastauksissa leikkiin ja näiden toimintojen kykyyn poistaa pelkoja ja unohtaa hetkeksi ongelmat.

Monikulttuurisen liikuntaliiton FIMUn puheenjohtaja Mourad Bentaleb viittasi lajien universaaleihin sääntöihin: ”Voit harrastaa ja pitää hauskaa ilman, että tarvitsee puhua samaa kieltä”. ”Pallo on pyöreä kaikkialla maailmassa eikä kieli- tai kulttuurimuuri estä liikuntaharrastusta uudessa kotimaassa”, jatkoi koripallovalmentaja Hanno Möttölä samaa teemaa.

Maahanmuutossa nähtiin myös potentiaalia huippu-urheilumenestykseen, joka kannattaa hyödyntää. ”Maahanmuuttajilla on ”nälkä” päästä mukaan harrastuksiin ja integroitua liikunnan avulla suomalaiseen yhteiskuntaan. Huippu-urheilun näkökulmasta tämä nälkä voi parhaimmillaan tuoda Suomelle uusia menestyjiä, vaikka ihonväri ei olisikaan perisuomalainen”, kommentoi liikuntaneuvos Timo Haukilahti.

Kielteisesti vastanneet näkivät kysymyksen olevan jopa irvokas ja suuruudenhullu. Näillä viitattiin mm. harrastamisen kustannuksiin, joiden vuoksi myös kantasuomalaisista suuri osa joutuu lopettamaan harrastamisen sekä maahanmuuttoon liittyvien ongelmien laajuuteen.
Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson pohti myös, pystyvätkö liikunta-alan yritykset, kuntien liikuntatoimet ja vapaaehtoistoimintaan perustuvat tai ammattimaisesti toimivat seurat vastaamaan nykyisillä resursseillaan ja kulurakenteillaan siihen luonnolliseenkaan kysyntään, jota maahanmuuttovirrat synnyttävät.

Pohdinnoissa nousi lisäksi esille, kuinka myös urheilussa voi kohdata rasismia ja kuinka liikunta ei toimintana ole jokaiselle luontevin tapa toteuttaa itseään.

Sama kysymys asetettiin myös urheiluyleisölle. Vastauksia tuli 20. Kysymys oli esillä Valon julkaisemassa urheiluseurojen uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. Kommenteissa oli mielenkiintoista pohdintaa. Yhdessä vastauksessa mm. muistutettiin, että paras tuki syntyy, kun maahanmuuttajat otetaan osaksi jo olemassa olevia joukkueita tasavertaisiksi jäseniksi eikä perustamalla heille omia ryhmiä, jolloin ei tapahdu integroitumista.

Reilu Peili -raadilta tuli yhteensä 45 vastausta. Heistä 64,4 % (29) vastasi kyllä, 15,6 % (7) ei ja 20 % (9)
en osaa sanoa. Urheilukansan vastauksia oli 20, joista 70 % vastasi kyllä (14) ja 30 % ei (6)

Kuvitus: Pirita Tolvanen