Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.01.2017 | Olympiakomitea

Joudutko sinä selittelemään seisomistasi kahvitauoilla?

Uusi väitöstutkimus paljastaa: Työajalla istumisen vähentäminen törmää usein sosiaalisiin haasteisiin. Yhteisön tuki on korvaamatonta.

Istumisen haitallisuus koskee 75 prosenttia väestöstä. Keskiverto toimistotyössä istutaan 80 prosenttia työajasta, 7 tuntia! LitM, liikuntafysiologi Arto Pesolan joulukuussa julkaistava väitöskirja perustelee arkiaktiivisuuden lisäämisen tarvetta tarjoamalla ajankohtaista tietoa mm. työaikaisesta istumisesta ja sen terveyshaitoista.

Erityisesti istumatyöläisten arkeen Pesola pureutui tutkimuksessaan interventiolla, jossa seurattiin vuoden ajan omaehtoista istumisen vähentämistä ja tauottamista. Työpaikoille toimenpiteitä ei seurantajakson aikana kohdistettu.

– Tutkimusryhmään valittiin toimistotyötä tekeviä nuoria aikuisia, joilla on pieniä lapsia, toisin sanoen henkilöitä, joilla on suuri riski viettää hyvin istumispainotteisesta arkea. Aluksi osallistujille järjestettiin lyhyt teemaluento sekä henkilökohtaiset keskustelut. Keskusteluissa käytiin läpi heidän arkeaan kokonaisuutena, työnkuvaa ja vapaa-aikaa, jonka jälkeen osallistujat asettivat itselleen mielekkäitä tavoitteita istumisen vähentämiseen ja tauottamiseen vuoden varrelle.

Mitä istumiselle tapahtui? Istumisen vähentämiseen ja tauottamiseen liittyvä päälöydös oli, että istumisaika väheni puolisen tuntia päivässä – mutta vain vapaa-ajalla. Muita positiivisia seurauksia olivat mm. pieni painon putoaminen ja rasvamassan väheneminen.

Miksi istumisaika ei vähentynyt työaikana – olemmeko ankeuttajia, vaikka kannustaa pitäisi?

– Työympäristöjen sosiaaliset käytännöt ovat yllättävän vahvasti istumiseen strukturoituneita. Vaikka osallistujat olivat asettaneet tavoitteekseen seisoa esimerkiksi kahvitauoilla, he kokivat sen vaikeaksi toteuttaa, koska se rikkoi työpaikalla olevia normeja, ”enkä jaksanut selittää seisomista työkavereille”.

Pesola kuvaa asian olevan harmittavan kaksipiippuinen juttu.
– Inhimillisesti asia on hyvin ymmärrettävä, mutta kun väestötason tutkimusten perusteella tiedetään terveysriskien kasvavan huolestuttavasti yli 8 tunnin istumisen jälkeen, olisi todella tärkeää vähentää istumista jo työajalla. Vaikka liikuntaan panostaisi koko vapaa-ajan, se ei riitä korvaamaan pitkäkestoisen istumisen aiheuttamia terveysriskejä.

Miten muutosta työarjessa pitäisi tukea?
– Yhteisöön vaikuttaminen on todella tärkeää. Erityisen tärkeää istumisen kohdalla on huomata se, kuinka tavattoman vähän istumiseen ylipäätään kiinnitetään huomiota. Päätös istumisen vähentämisestä ei välttämättä sytytä lainkaan lamppua yksilön omassa päässä, sen vuoksi yhteisön tuki on korvaamatonta.

Yhteisissä käytännöissä on hyvä tuoda esiin yksilöllinen sallivuus; on sallittua organisoida omaa työtä, kuten vaihdella työasentoja, tauottaa istumista, jaloitella ja hyödyntää erilaisia työpisteitä.
– Aktiivisempi arki syntyy pienistä paloista, jonka osia voivat omien valintojen ohella olla palaverin pitäjän antama mahdollisuus jaloitteluun tai taukoliikuntaan innostava juliste seinällä.

Aktiivisempi arki -työpaja ohjaa yhteisiin valintoihin

Mitä erilaisempia mahdollisuuksia tarjotaan, sitä motivoituneemmin muutokseen tartutaan. Muutoksen tukemisessa Pesola korostaa myös arvopohjaan vaikuttamisen merkitystä.
– Herätellään pohtimaan, miten aktiivisempi työarki voisi tukea omia arvoja. Mahdollistaako se mielekkäämpää vuorovaikutusta, vähentääkö stressiä, edistääkö virkeämpää työ- ja vapaa-aikaa?

Jos joudut selittelemään seisomistasi, saat tukea Pesolan tutkimusaineistosta, josta ilmenee muun muassa se, että istumisen tauottaminen oikeasti energisoi ja että seisomakokoukset kestävät vähemmän aikaa, mutta niiden tulokset ovat yhtä hyviä kuin perinteisten!

Tukea työyhteisön toimintakulttuurin muuttamiseksi yhteisesti sopien tarjoaa Valon suunnittelema Aktiivisempi arki -työpaja, joka antaa tietoa sekä ohjaa nykyisten toimintatapojen tarkasteluun ja uusiin yhteisiin valintoihin. Työpajan voi vetää esimies yksin tai yhteistyössä työpaikan sisäisen kehittäjän tai Valon asiantuntijan kanssa. Työpaja sopii hyvin myös osaksi esimiesvalmennusta tai yhteistä kehittämispäivää. Materiaalit löydät seuraavien linkkien takaa:

Työpajan vetäjän ohjeet

Työpajaan sisältyvä video

Työpohjat

Kuva Puolustusvoimien, Suomen Yrittäjien ja Valon yhdessä järjestämästä 14. valtakunnallisesta yritysjohdon tyhy-harjoituksesta 17.11., jossa Pesola avasi väitöstutkimustaan. Istumisen tauottamiseen ammennettiin tilaisuudessa inspiraatiota mm. Bollywood-musiikista.

LitM Arto Pesolan liikuntafysiologian väitöskirjan tarkastustilaisuus on 16.12.2016. Lisätietoja >