Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.05.2017 | Seuratoiminta | Uutinen

Tutkimus paljastaa – pääkaupunkiseudun lasten liikuntataidot muuta maata heikompia

Eriarvoistuuko lasten liikkuminen asuinpaikkakunnan mukaan? Taitavat tenavat -tutkimusprojektissa tutkitaan parhaillaan 3-7 -vuotiaiden motorisia taitoja ja niihin yhteydessä olevien tekijöiden, kuten fyysisen toimintaympäristön ja sosio-emotionaalisen kasvuympäristön vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen ja erityisesti motorisiin taitoihin.

Jyväskylän yliopiston Taitavat tenavat -tutkimusprojektin lähtökohtana on huoli elinympäristön muuttumisen vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja terveyteen, kiteyttää projektia johtava LitT Arja Sääkslahti.

– Kansainvälisissä tutkimuksissa on löydetty viitteitä lasten motorisen taitotason heikentymisestä. Suomessa näin laajaa vertailuaineistoa ei aiemmin ole ollut. Nyt pystymme tarkastelemaan, onko meillä samanlainen suuntaus. Onko esimerkiksi olemassa tietynlainen elinympäristö, joka tukee paremmin lasten luontaista liikkumista ja minkälaisia liikkumisen mahdollisuuksia se tarjoaa, Sääkslahti nostaa esiin tarkastelukulmia.

Taitavat tenavat -projektissa aineistoa on kerätty sananmukaisesti kiertämällä Suomea ristiin ja rastiin vuodesta 2015 alkaen. Mukaan on satunnaisesti valikoitunut 37 päiväkotia 23 paikkakunnalta pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Lapsia on arvioitu kaikkiaan 1239, kultakin paikkakunnalta noin 50 lasta.

Lisäksi vanhemmille suunnatulla kyselylomakkeella on selvitetty taustamuuttujia, joiden tiedetään aiempien tutkimusten perusteella olevan yhteydessä lasten motorisiin taitoihin. Muun muassa halutaan selvittää vaikuttaako perheen sosio-ekonominen taso liikkumisen harrastamiseen jo päiväkoti-ikäisillä, kuten sen tiedetään kouluikäisillä vaikuttavan.

Väitöskirjatutkimusta projektissa tekevä LitM Donna Niemistö uskoo datan purkamisen tuovan lähivuosina uutta ja osin hätkähdyttävääkin tietoa. Kuten esimerkiksi sen, että pääkaupunkiseudulla asuvien 3-7 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien motorinen taitotaso on keskimäärin heikompi kuin muualla Suomessa asuvilla.

– Liikuntataidot tarvitsevat kehittyäkseen toistoja ja ennen kaikkea tilaa. On oletettavaa, että keskisuuret kaupungit ja ylipäätään harvaan asutut alueet tarjoavat turvallisemmiksi koettuja liikuntaympäristöjä erityisesti vapaaseen leikkiin. Toisaalta tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla lapset osallistuvat eniten ohjattuun liikuntaan, pojista noin puolet ja tytöistä noin 70 prosenttia, paljastaa Niemistö alkuvaiheen tuloksia.

Arja Sääkslahti avaa tutkimustuloksia enemmän syksyn Lasten liikuttajat -laivaseminaarissa. Tule kuuntelemaan, millaisia eroja lasten motorisissa taidoissa on maantieteellisen sijainnin mukaan. Miten kasvattajina ja opettajina voisimme paremmin tukea yhdenvertaisten liikkumistaitojen kehittymistä?

Ilmoittaudu Lasten liikuttajat -laivaseminaariin >

Seminaari on suunnattu varhaiskasvattajille, alakoulujen opettajille, kerho-ohjaajille ja kaikille lasten liikuttamisen parissa toimiville. Lasten liikuttajat laivaseminaarin 30.9-2.10. ohjelma, työpajojen kuvaukset, osallistumismaksut ja ilmoittautuminen. Ole nopea – ilmoittautuminen päättyy 30.6.

Lue lisää aiheesta