Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.05.2017 | Olympiakomitea

”Moni yritys on tällaista kaivannut” – Työpaikkaliikuntaverkosto käynnistyi Varsinais-Suomessa

Kyllä, tuloksellisuuden ja eurojen seuraamisen rinnalla yrityksiä kiinnostaa enenevästi työntekijöiden hyvinvointi. Eikä syyttä – työhyvinvointiin ja työpaikkaliikuntaan satsaamisen tiedetään parhaimmillaan tuottavan siihen sijoitetut eurot takaisin kuusinkertaisesti.

 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (LiikU) ja Varsinais-Suomen Yrittäjät päättivät ruokkia kasvavaa kiinnostusta käynnistämällä yhdessä Työpaikkaliikuntaverkoston, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkojen tuottavuutta hyvinvointia lisäämällä. Keinoina ovat mm. hyvien paikallisten käytäntöjen jakaminen ja suunnitelmallisen työpaikkaliikunnan edistäminen.

Työpaikkaliikuntaverkoston avaustilaisuuteen Turussa tiistaina 9.5. osallistui noin 20 yritystä. Yhdessä myllytettiin niin ajatuksia työpaikkaliikunnasta kuin odotuksia verkostolle. Jo etukäteen varsinaissuomalaisten yritysten lähtötilannetta oli kartoitettu kyselyllä, johon vastauksia saatiin 58 taholta.

– Vastausten perusteella tehtävää riittää vielä usealla taholla, muotoilee LiikU:n kehittämispäällikkö Jukka Läärä.

Suurelta osalta puuttuu henkilöstöliikuntaohjelma (86,4%) ja henkilöstöliikunnan vastuuhenkilö tai suunnitteluryhmä (77,3%).  Henkilöstöliikuntaan yhdistyvää työterveysyhteistyötä tekee vain noin kolmasosa yrityksistä, liikuntaan liittyviä tietoiskuja, taukoliikuntaa, kuntotestejä tai tukea liikunnan aloittamiseen erityisesti vähän liikkuville tarjoaa hieman useampi (39,1%).

Positiivisempana seikkana Läärä nostaa esiin sen, että liikuntapalveluja henkilöstölle tarjotaan 60,9 prosentissa yrityksiä.

Ruokitaan uskoa omaan tekemiseen

Vuoden työyhteisöliikuttajaksi 2016 valittu Varamiespalvelu VMP Groupin henkilöstöpäällikkö Matti Vuohiniemi avasi tilaisuudessa yrityksen hyvinvointitoimintaa osana HR-kokonaisuutta.

– Hyvinvointitoiminta on VMP:ssa monitasoista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Toiminta perustuu täsmälliseen, mm. kannusteet ja erilaiset polut erilaisille tarpeille kattavaan vuosisuunnitelmaan, jonka suunnittelusta vastaa oma tiimi, hän kiteytti.

Esitys kirvoitti vilkasta keskustelua, joka Läärän mukaan kertoo tarpeesta jakaa hyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan hyviä käytäntöjä kasvokkain.

– Verkostotapaamiset mahdollistavat erilaisten esimerkkien kuulemisen ja kommentoinnin. Samalla vahvistuu usko omaan tekemiseen. Yhdessä voidaan ratkaista paremmin sekä nykyisiä että esiin tulevia haasteita.

Jatkossa tapaamisissa on tarkoitus tuoda esiin suunnitelmallisen hyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan kirjoa. Tapaamisten teemoiksi toivottiin mm. esimerkkejä työhyvinvointisuunnitelmista, ”punaisten” liikkujien motivoinnista, hyvinvoinnin mittareista ja mobiilisovelluksista. Ennen kaikkea kaivattiin erilaisten toimiviksi ja ei-toimiviksi todettujen käytäntöjen ja ideoiden jakamista.

– Eikä esimerkkien todellakaan tarvitse olla mitään ryppyotsaista toimintaa. VMP:n ajatusta lainaten enää ei tarvitse puhua työssä jaksamisesta vaan työssä viihtymisestä. Ilosanoma, jota Työpaikkaliikuntaverkostossa pyritään viemään eteenpäin, on että hyvin organisoidulla työpaikkaliikunnalla voidaan vaikuttaa niin viihtymiseen kuin tuloksellisuuteen, vakuuttaa Läärä.

 

LIIKETTÄ TYÖPAIKOILLE >

Tietoa, koulutuksia, henkilöstöliikunnan työkalupakki ja vinkkilista