Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.05.2017 | Seuratoiminta

Liikuntakerho kouluun – toimi nyt!

Monet urheiluseurat haluaisivat aloittaa liikuntakerhon oman paikkakunnan koulussa. Miten kannattaisi toimia, jotta ensi lukukauden alussa seuralla olisi toimiva liikunta- tai lajikerho koululla?

Ota yhteys kerhokoordinaattoriin

Kouluissa tehdään suunnitelmia tulevalle lukukaudelle kevään aikana. Kannattaa olla siis pikaisesti yhteydessä paikkakunnan kerhokoordinaattoriin ja kertoa halusta tarjota koululaisille liikunnallinen harrastus iltapäivisin kerran tai useamman kerran viikossa. Kerhotoiminnan määrärahoilla voidaan korvata esim. ohjaajan palkka ja tilakustannukset sekä hankkia tarvittaessa myös välineistöä kerhotoimintaan.

Koordinaattorit ovat selvillä yksittäisten koulujen tarpeista ja toiveista. He jakavat myöhemmässä vaiheessa kerhotunnit ja siksi heidän tietoisena pitäminen mahdollisesta seurayhteistyöstä on tärkeää. Seuraavaa lukuvuotta ajatellen suositeltavaa olisi ottaa yhteyttä viimeistään maaliskuun aikana. Silloin koordinaattorille jää aikaa välittää seurojen toiveet ja tarjoukset koulujen suuntaan. Päätökset seuraavan vuoden avustuksesta kunnat saavat huhti-toukokuun vaihteessa, jonka jälkeen kerhotoimintaa seuraavan lukuvuoden osalta päästään raamittamaan.

Selkeä tarjous koululle avaa paremmin ovia

Seuran tai lajin yhteydenotto yksittäisiin kouluihin ja erityisesti sen rehtoriin on hyvä tehdä toukokuun aikana. Seuran kannattaa tehdä koululle selkeä tarjous yhteistyöstä koulun kanssa. Mitä paremmin seura pystyy kertomaan, mitä se tarjoaa, kenelle, milloin ja millaisin edellytyksin, sitä helpompi tarjoukseen on tarttua. Kerhosisällön rakentamisessa hyvänä apuna ovat urheilujärjestöjen valmiit kerho-/startti- ja harrastepaketit yms. Ne antavat kuvan laadukkaasta toiminnasta, johon kaikki lapset voivat tulla mukaan.

Samana iltapäivänä voi tarjota useampia kerhotunteja esim. 1.-3. -luokkalaisille klo 14-15 ja 4.-6. –luokkalaisille klo 15-16. Kerhoja voi tarjota myös yhteistyössä paikkakunnan muiden seurojen kanssa esim. siten, että yksi seura tarjoaa liikuntakerhoa maanantaisin, toinen tiistaisin, kolmas keskiviikkoisin. Tällöin voidaan tarjota lapsille erilaisia valinnan mahdollisuuksia. Seurat voivat myös sopia, että kerho on aina keskiviikkoisin siten, että elo-syyskuussa siitä vastaa yksi seura, loka-joulukuussa toinen, tammi-maaliskuussa kolmas – näin voidaan eri kausina tarjota erilaisia liikuntamuotoja. Mahdollisuuksia on monia yhdessä tai yksin, kerran tai useamman kerran viikossa, yhdellä tai useammalla koululla. Suunnittelu kannattaa aloittaa nyt!

HUOM! Kuntakohtaisia listoja koordinaattoreista ei tällä hetkellä löydy yhdestä paikasta. Ajankohtaisimman tiedon koordinaattoreista saa alueellisten kerhotoiminnan kehittäjäverkostojen vetäjiltä tai sitten kunnan opetusvirastosta.

Katso lisätietoja www.oph.fi