Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.05.2017 | Seuratoiminta

Uusi materiaali häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen

Tytöttelyä, homottelua, seksuaalissävytteisiä vitsejä. Alastonkuvia ja pornovideoita alaikäisille, suihkutiloissa tirkistelyä, hyväksikäyttöä ja jopa raiskauksia: nämä mediassa viimeisen vuoden aikana nähdyt esimerkit muistuttavat, että syrjintää, häirintää ja hyväksikäyttöä tapahtuu myös liikunnan ja urheilun piirissä. Seurassa onkin tärkeää luoda ilmapiiri, jossa myös aroista asioista voi puhua. Yhteisöllä on myös hyvä olla pelisäännöt ennaltaehkäisyyn ja toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan tai seuratoimijan käytökseen on puututtava.

Urheilussa urheilijat, valmentajat, huoltajat, hierojat ja muut toimijat ovat usein fyysisesti hyvin lähellä toisiaan. Melkein kaikissa lajeissa esimerkiksi valmentajan on opastettava ”kädestä pitäen” muun muassa oikean suoritusasennon löytymistä. Koskettelu, taputtelu ja halailu kuuluvat myös oleellisena osana urheilutoimintaan, sillä mukana on paljon tunteita. Urheiluun kuuluvaa läheisyyttä ei ole tarkoituskaan karsia, eikä koskettamisesta ja kannustuksenosoituksista saa tulla tabuja urheilun piirissä.

Seuran toimijoiden on kuitenkin hyvä tietää mistä on kysymys, kun puhutaan seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä. Häirintää ei tule sietää ja siihen on puututtava kaikissa ympäristöissä, myös urheilun parissa.

Häirintää voi tapahtua aikuisten välillä, aikuisen ja lapsen tai nuoren välillä tai lasten ja nuorten keskinäisissä suhteissa. Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, osapuolten välisestä vuorovaikutuksesta ja aiemmista kokemuksista. Ratkaisevaa on silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Jos hän kokee tulleensa häirityksi, asia tulee ottaa aina vakavasti.

 

Mitä on seksuaalinen häirintä?

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

 

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksi­tyiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaali­sessa mediassa tai puhelinsoitot
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys

Mitä on sukupuolinen häirintä?

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

 • halventava puhe toisen sukupuolesta
 • sukupuolen alentaminen
 • kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

Miten ennaltaehkäistään häirintää?

 • Sitoudutaan häirinnän vastaiseen toimintaan
 • Opitaan tunnistamaan häirintä ja hakemaan apua
 • Luodaan selkeät käytännöt turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn
 • Vahvistetaan häirintää ehkäisevää, eli turvallista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä
 • Kunnioitetaan toisten rajoja ja opitaan puolustamaan omia rajoja
 • Luodaan selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimimiseen sekä toimijoiden rekrytointiin ja koulutukseen
 • Otetaan kaikki epäilyt vakavasti ja haetaan tarvittaessa apua

UUSI OPAS:  Lupa välittää – lupa puuttua 2017