Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.06.2017 | Olympiakomitea

Olympiakomitea hakee oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen Valon valtionavustusten takaisinperinnästä

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 20.6.2017 opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää taloustarkastusta ja päätöstä Valon vuoden 2014 valtionavustusten takaisinperinnästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkastanut Valon vuoden 2014 valtionavustusten käytön. Taloustarkastus on liittynyt 24 eritysavustukseen sekä vuoden 2014 yleisavustukseen. Valon valtionavustusten kokonaissumma vuonna 2014 oli 7,86 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.5.2017 antanut päätöksen, jonka mukaan se perii Valolta valtionavustuksia takaisin 1 613 000 euroa ja tämän lisäksi korkoa 144 000 euroa.

Vastuu Valon takaisinperinnästä on vuoden alussa käynnistyneellä uudella Olympiakomitealla. Tämä perustuu Olympiakomitean ylimääräisen kokouksen 20.6.2016 päätökseen ottaa vastaan Valon varat, velat ja vastuut 1.1.2017 alkaen.

Olympiakomitean hallitus päätti tehdä oikaisuvaatimuksen takaisinperintäpäätökseen. Oikaisuvaatimuksessa esiin nostetut asiat ovat ennen kaikkea periaatteellisia ja niiden osalta tehtävillä ratkaisuilla voi olla merkittävä vaikutus koko urheiluyhteisön sekä muiden kansalaisjärjestöjen asemaan ja toimintaan.

Suurimmat takaisinperittävät summat liittyvät lasten liikunnan lisäämisen hankkeisiin, joita valmisteltiin ja toteutettiin aikanaan tiiviissä yhteistyössä ministeriön vastuuvirkamiesten kanssa. Avustukset käytettiin yhdessä ennalta määriteltyihin kohteisiin ja tulokset todettiin molemmin puolin hyviksi. Takaisinperintä-päätös perustuu näissä hankkeissa ilmenneisiin hallinnollisiin puutteisiin, kuten hankkeita paikallisesti toteuttaneiden aluejärjestöjen tukien virheelliseen kirjanpidon tiliöintiin.

– Aiemmat puutteet hallintokulttuurissamme on tunnistettu ja Olympiakomiteassa on otettu kuluvan vuoden aikana käyttöön koko toimintaa linjaava vastuullisuuskompassi. Olympiakomitean tulee toimia hyvän hallinnon ja voimassa olevien ohjeistusten mukaan. Teknisten virheiden merkitys korostuu päätöksessä mielestämme kuitenkin kohtuuttomasti, Olympiakomitean tuleva toimitusjohtaja Mikko Salonen kommentoi.

– Lisäksi tarkastaja on arvioinut vuoden 2014 hallintoa uusien helmikuussa 2017 määriteltyjen ohjeiden kautta. On poikkeuksellista, että pelisäännöt muuttuvat jälkikäteen.

Olympiakomitean mukaan myös kuulemismenettelyssä on ollut puutteita. Takaisinperintäpäätökseen on esimerkiksi lisätty asioita, joita ei ollut alkuperäisessä selvityspyynnössä. Näin Valon asiantuntijoilla ei ollut mahdollisuutta kommentoida kaikkia tarkastusraportissa esitettyjä näkemyksiä.