Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
22.06.2017 | Olympiakomitea

Liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteot ja sinivalkoiset Piikkarit 2017 -palkinto

Polttopisteessä naisjohtajuuden ja -valmennuksen edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa osaa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan koordinoimaan itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen. Ministeriö haastoi keväällä 2017 liikunnan ja urheilun lajiliitot tasa-arvotalkoisiin tekemään tasa-arvoa edistäviä tekoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa myös muita liikunta-alan valtakunnallisia ja alueellisia järjestöjä, liikuntaseuroja ja muita liikunta-alan toimijoita liikunnan Suomi 100 tasa-arvotekojen tekemiseen.

Kriteerit tasa-arvoteolle Useat tutkimukset osoittavat, että tasa-arvoisen johtamisen edistäminen on hyödyllistä sekä yksilöiden, organisaatioiden että yhteiskunnan kannoilta. Korkeasti koulutettujen naisten resurssit tulee hyödyntää nykyistä paremmin niin eettisen ja vastuullisen toiminnan, osaamisen hyödyntämisen sekä organisaatioiden kannattavan ja tehokkaan toiminnan näkökulmista tarkasteltuna. Liikunta-alan keskeisimmät tasa-arvohaasteet ovat johtamisen ja valmentamisen alueilla.

Täten liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteoissa erityisesti edistettävänä teemana on naisjohtajuus ja –valmennus. Hankkeeseen hyväksyttävä liikunnan tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka lisää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten asemaa liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa. Konkreettinen teko voi olla esimerkiksi selvityksen tai toimenpideohjelman tuottaminen, koulutuksen, tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen, tai mentoroinnin organisoiminen. Uudella teolla tarkoitetaan sitä, että teko tehdään nyt tai lähikuukausina. Teko voi olla pieni tai suuri, valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen.

Tasa-arvotekojen suunnittelu, toteutus ja rahoitus ovat tekijän vastuulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue järjestää työpajan tekojen suunnittelun ja toteutuksen tukemiseksi 21.9.2017 liikunnan tasa-arvoseminaarin yhteydessä (ks. alla). Kustakin hankkeeseen hyväksytystä teosta tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Palkitseminen Parhaimmat teot palkitaan Piikkarit–Suomi 100 -juhlatilaisuudessa joulukuussa 2017 Sinivalkoiset juhlavuoden Piikkarit -palkinnolla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2017 mennessä 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen, ks. www.tasaarvo100.fi Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Palkintoraatina toimii Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen hankkeen –ohjausryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Sinivalkoiset Piikkarit –palkinnon yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa joulukuussa 2017.

 

Lisätietoja: Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, etunimi.sukunimi@minedu.fi

100 TASA-ARVOTEKOA –HANKE Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasian neuvottelukunta lanseerasivat Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 100 tasa-arvotekoa -hankkeen. Tasa-arvoteolla tarkoitetaan konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisätiedot: http://www.tasaarvo100.fi

SAVE THE DATE: LIIKUNNAN SUOMI 100 TASA-ARVOTEKOA –STARTTITILAISUUS 21.9.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue järjestää starttitilaisuuden liikunnan Suomi 100 -tasa-arvotekojen valmistelemiseksi sekä naisten johtajuuden ja urien edistämiseksi liikunta-alalla 21.9.2017 klo 9-12 Helsingissä (opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Jukola). Tilaisuudessa julkistetaan liikunnan tasa-arvoselvityksen tulokset sekä järjestetään johtamisen ammattilaisten ja asiantuntijoiden paneelikeskustelu. Lisäksi tilaisuus sisältää työpajaosuuden, jossa tuetaan liikunnan tasa-arvotekojen ideointia. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille liikunta-alan johtamisesta, johtamisurista ja tasa-arvosta kiinnostuneille sekä Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen –hankkeen osallistujille sukupuolesta riippumatta. Yhteyshenkilö: Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö