Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.09.2017 | Olympiakomitea

Yhteisöjen arvopaperikaupan toimeksiantoihin tarvitaan jatkossa LEI-tunnus

LEI  (Legal Entity Identifier) on maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä.

LEI-tunnusta tarvitsevat kaikki yhteisöt (yritykset, yhdistykset, säätiöt), jotka antavat pankeille ja muille sijoituspalvelujen tarjoajille toimeksiantoja, jotka koskevat johdannaisia (optiot, termiinit)  tai julkisen kaupankäynnin kohteina olevia rahoitusvälineitä (listatut osakkeet, joukkolainat, pörssissä noteerattavat rahastot). Toimeksiannot voivat koskea esimerkiksi ostoa tai myyntiä.

LEI-tunnusta ei tarvita muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen tai merkintään tai pörssissä noteeraamattomilla osakkeilla käytävään kauppaan.

LEI-tunnusta tarvitaan:

  • 1.11. 2017 alkaen johdannaisiin liittyviin toimeksiantoihin
  • 3.1. 2018 alkaen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden  toimeksiantoihin

Vaatimus LEI-tunnuksen käytöstä perustuu EU-lainsäädäntöön. EU:n arvopaperisääntely edellyttää, että rahoitusvälineisiin ja niiden johdannaisiin liittyvässä kaupankäynnin raportoinnissa yhteisöasiakkaat tunnistetaan LEI-tunnuksella. Suomessa LEI-tunnuksen käyttöä valvoo Finanssivalvonta.

Tunnusta haetaan patentti- ja rekisterihallituksesta. Tarkempaa tietoa LEI-tunnuksesta ja sen hakemisesta saa PRH:n sivuilta oheisesta linkistä:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lei-tunnus/hakijalle.html