Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.10.2017 | Olympiakomitea

Liikkujan polku -verkostossa inspiroiduttiin hyvistä esimerkeistä

Liikkujan polku -verkostopäivä kokosi yhteen noin 70 osallistujaa. Päivän aikana käsiteltiin erilaisia case-esimerkkejä teemalla ”Eri-ikäiset yhdessä lajiharrastamisen parissa”. Päivä huipentui kuuden teemaryhmän yhteisiin tapaamisiin. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä innosti osallistujat yhteiselle ulkoilulle läheisen hoitokoti Päiväkummun asukkaiden seurassa.

Urheiluseurat edistävät eri ikäisten yhdessä liikkumista

Liikkujan polku -verkoston päivän ensimmäisenä casena kuultiin Kuortane Golfin puheenjohtaja Pasi Puttosen sekä Golfliiton seuratoimintayksikön päällikön Aleksi Vallan esitys Kuortaneella toimivasta ”Perheenä pelaamaan” -hankkeesta.

Monen seuran ja paikallisyhdistyksen yhteistyön tuloksena on ollut lapsia sekä heidän vanhempiaan liikuttava edullinen harrastemalli, jossa kesällä kirmataan ulkoilmassa ja talvipakkasilla siirrytään mielekkääseen liikunnalliseen tekemiseen sisällä.

– Oleellista on löytää oikeat ja innokkaat ihmiset tekijätahoiksi, jotka näkevät yhteistyön mahdollisuutena, Puttonen summasi.

Angelniemen Ankkurin Anu Reiman avasi, kuinka onnistuneesta Suunnistusta monin silmin -hankkeesta tuli osa Salon alueella vaikuttavan seuran jatkuvaa toimintaa.
Toiminnan kantava ajatus oli yhteisöltä tullut tarve järjestää suunnistusta myös talvikaudella marraskuusta maaliskuuhun kerran kuussa koko perheelle. Osallistujakeskiarvo oli kaikkiaan 75 kävijää per kerta.

– Perhesuunnistuksesta haluttiin elämyksellistä ja sen vuoksi otettiin huomioon ystävänpäivä ja muut teemat, joiden ympärillä rastit järjestettiin.

Junioripäällikkö Sanna Vara kertoi Liikkujan polku -verkostotapaamisessa FC Kontun perhefutiksesta, jonka kantavana voimana on yhteisöllisyys.

– Vanhempien tai aikuisten läsnäolo lasten harrastuksissa luo uusia elämyksiä yhteisestä tekemisestä. Keskustelut yhteisistä hetkistä ovat erilaisia, kun ollaan oikeasti läsnä tilanteessa.

FC Kontu on saanut integroitua maahanmuuttajaperheitä toimintaan perhefutiksen kautta yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden, kuten päiväkotien kanssa. Seuran tavoittavuus on kasvanut, kun muut toimijat ovat osanneet ohjata perheitä mukaan seuran toimintaan.

– Kun perheet on saatu mukaan, on aikuisille löytynyt myös oma harrastus seuran kautta.

Kirkkonummen TanssiDans ry:n lanseeraamat aktiivipäivät ja kesäleirit liikuttavat koko seuraväkeä maajoukkuepareista lapsiin ja vanhempiin. Puheenjohtaja Harri Antikainen kertoi seuran harrastajien ikäjakauman olevan kolmevuotiaista aina 80-vuotiaisiin asti.

– Lapset näkevät, kuinka huiput harjoittelevat ja samalla lasten vanhemmat voivat saada kipinän harrastukseen.

Seuran tukitoiminnot urheilupsykologeista lähtien ovat kaikkien käytettävissä. Antikainen korosti, että jos tukitoiminnoista on jo maksettu, niin seura voi hyvin hyödyntää huippu-urheilijoiden palveluja myös nuorten kanssa.

Kunnat perheiden liikunnan edistäjinä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö järjestävät Suomen perheliikuntamyönteisin kunta -kilpailussa täydentävän kierroksen 25.9.–19.10. OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari esitteli jo kesällä käynnistynyttä kilpailua verkostolle.

Kilpailun tarkoituksena on etsiä esimerkkejä hyvin toimivista ja edullisista lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista ja tuoda esiin parhaimpia malleja eri puolilta Suomea. Kilpailu on osa ministeriöiden Liikkuva lapsuus -yhteistyölupausta ja Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kriteereinä kilpailussa ovat muun muassa kaikkien toimitahojen yhteistyö ja yhteinen viesti.

Nokian kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie oli tilaisuudessa kertomassa palkitusta mallista, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä aktiivista elämäntapaa.

Kuntalaisten tarpeita tiedusteltiin kyselyllä, jonka avulla toimenpiteitä kohdennettiin. Hankkeen avulla koulutettiin henkilöstöä esimerkiksi vauva- ja perheuinnin ohjaajiksi. Samalla perustettiin lasten ja perheiden liikuntavälinelainaamo pääkirjastoon sekä maksuttomia ja avoimia perheliikuntaryhmiä yhdessä seurojen kanssa.

– Matalankynnyksen ja maksuttoman liikunnan on oltava yhtä laadukasta kuin maksullinenkin liikunta. Jos puitteet, ohjaajat ja välineet eivät ole kunnossa, ei se innosta ketään.

 Liiku terveemmäksi ja Liikkujan polku yhdistävät voimansa

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax toi verkostolle oman tervehdyksensä, jonka perustana oli Liikkujan polku – ja Liiku terveemmäksi -verkostojen yhdistyminen.

– Koko liikuntakulttuurissamme tehdään yhdessä ja tiiviimmin. Siihen maailmaan sopii hyvin, että toimimme yhdessä ja liitymme Liikkujan polku -verkostoon.

Liikuntaedellytysten eteen tehdään yhä enenevissä määrin yhteistä vaikuttamistyötä. Verkosto on eri tahojen kohtauspaikka, jossa on mukana kaikkiaan jo yli 100 toimijaa.

– Yhdistyminen ja yhdessä tekeminen toteutuu vain, jos kaikki osoittavat omilla teoillansa kantavansa vastuuta, Brax muistutti.

Liikkujan polku- verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä nuorten ja aikuisten liikettä. Yhdessä voimme tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen sopivilla tavoilla ja voisi hyvin.

Edellisten tapaamisten materiaalit täältä.