Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.10.2017 | Olympiakomitea

Liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteot ja sinivalkoiset Piikkarit -palkinto

Polttopisteessä naisjohtajuuden ja -valmennuksen edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa osaa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan koordinoimaan itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen. Ministeriö haastoi keväällä 2017 liikunnan ja urheilun lajiliitot tasa-arvotalkoisiin tekemään tasa-arvoa edistäviä tekoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa myös muita liikunta-alan valtakunnallisia ja alueellisia järjestöjä, liikuntaseuroja ja muita liikunta-alan toimijoita liikunnan Suomi 100 tasa-arvotekojen tekemiseen.

Kriteerit tasa-arvoteolle

Useat tutkimukset osoittavat, että tasa-arvoisen johtamisen edistäminen on hyödyllistä sekä yksilöiden, organisaatioiden että yhteiskunnan kannoilta. Korkeasti koulutettujen naisten resurssit tulee hyödyntää nykyistä paremmin niin eettisen ja vastuullisen toiminnan, osaamisen hyödyntämisen sekä organisaatioiden kannattavan ja tehokkaan toiminnan näkökulmista tarkasteltuna. Liikunta-alan keskeisimmät tasa-arvohaasteet ovat johtamisen ja valmentamisen alueilla.

Liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteoissa erityisesti edistettävänä teemana on näin ollen naisjohtajuus ja –valmennus. Hankkeeseen hyväksyttävä liikunnan tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka lisää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten asemaa liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa. Konkreettinen teko voi olla esimerkiksi selvityksen tai toimenpideohjelman tuottaminen, koulutuksen, tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen tai mentoroinnin organisoiminen. Uudella teolla tarkoitetaan sitä, että teko tehdään nyt tai lähikuukausina. Teko voi olla pieni tai suuri, valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen.

Tasa-arvotekojen suunnittelu, toteutus ja rahoitus ovat tekijän vastuulla. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä teosta tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Palkitseminen

Parhaimmat teot palkitaan Piikkarit–Suomi 100 -juhlatilaisuudessa joulukuussa 2017 Sinivalkoiset juhlavuoden Piikkarit -palkinnolla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2017 mennessä 100 tasa-arvotekoa –hankkeeseen, ks. www.tasaarvo100.fi Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Palkintoraatina toimii Suomen Olympiakomitean Johtaa kuin nainen hankkeen –ohjausryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Sinivalkoiset Piikkarit –palkinnon yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa joulukuussa 2017.


100 TASA-ARVOTEKOA –HANKE Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasian neuvottelukunta lanseerasivat Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 100 tasa-arvotekoa -hankkeen. Tasa-arvoteolla tarkoitetaan konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisätiedot: http://www.tasaarvo100.fi