Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.11.2017 | Olympiakomitea

Suunta kohti suunnitelmallisuutta – Postin henkilöstöliikunnan kartoitus kirkasti kehittämisen kohteet

Silmiä avaavaa oli todeta harhaksi muun muassa se oma oletus, että kun henkilöstöliikuntaetuja tarjotaan, niin ilman muuta niitä myös hyödynnetään! tunnustaa Postin kehityspäällikkö Nina Hovi. Hänen kommenttinsa kohdistuu yhdeksän osa-aluetta kattavaan Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -kartoitukseen, jolla Posti arvioi henkilöstöliikuntaohjelmansa toimivuutta.

– Toki on todettava, että moni Postin noin 16 000:sta postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluiden ammattilaisesta Suomessa on löytänyt liikuntatarjontamme. Henkilökohtaisen liikuntaedun lisäksi liikkumista tuetaan muun muassa valtakunnallisilla Postin sisäisillä liikuntatapahtumilla ja eri lajien mestaruuskisoilla, sponsoroimalla vakioliikuntavuoroja sekä mahdollistamalla lähellä liikkuminen omissa liikuntatiloissa eri puolilla Suomea, Hovi kertoo.

Sähköiseen SAT-kartoituskyselyyn vastattiin kesän alussa ja siitä saadun ”silmiä avaavan” yhteenvetoraportin esiin tuomia kehityskohteita työstetään toimintasuunnitelmaksi parhaillaan ohjausryhmässä. Postin taholta ohjausryhmässä ovat mukana henkilöstöhallinnon ja työsuojelun edustajat sekä Hovi työhyvinvointitiimin edustajana. Ulkopuolista asiantuntijuutta ryhmään tuovat Olympiakomitean henkilöstöliikunnan asiantuntija, Eazybreak liikuntaetupalvelun ja liikuntapalveluja tuottavan Fressi Yrityspalveluiden edustajat.

– Tarkoitus on laaja-alaisen näkemyksen ja osaamisen avulla työstää toimintasuunnitelma, joka linjaa toimenpiteitä ja helpottaa jatkossa myös vaikuttavuuden seurantaa. Ensivaiheessa keskitymme viestintään, yhteistyön kehittämiseen työterveyshuollon kanssa sekä seurantamenetelmiin, joilla saamme tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kohdentuvuudesta. Viestintää on tarkoitus edistää välittömästi, muita suunnitteluvaiheiden kautta, Hovi kiteyttää.

Suunnitelmallisuutta perättiin myös Olympiakomitean uusimmassa Henkilöstöliikuntabarometri 2017 -tutkimuksessa, jonka mukaan vain noin joka kymmenennessä yrityksessä on henkilöstöliikunnan suunnitelma ja mitattavat tavoitteet. Yllättävän yleistä on sekin, että toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kohdentuvuutta ei seurata millään tavoin.

Postissa henkilöstöliikuntaohjelman suunnittelutyöhön on tartuttu esimerkillisesti.

 

Viestinnän keinoin kannustamista kaikille – kohdentamisen kokeilu vuorotyöläisille

– Olemme pitäneet liian itsestään selvänä, että kun työntekijöille tarjotaan monipuolisen liikuntaohjelman puitteissa mahdollisuuksia liikkua, he liikkuvat. Parhaillaan pohdimme, mitkä ovat sellaisia kanavia, joiden avulla tavoitamme jokaisen postilaisen kertoaksemme liikuntatarjonnan lisäksi laajemmin liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja työkyvyn ylläpitämiselle. Osa tarvitsee enemmän tietoa, muistuttelua ja kannustusta oman toiminnan tueksi.

Omat liikuntatilat Helsingin pääkonttorissa (kuvassa), noin 800 työntekijän postikeskuksessa Helsingissä sekä 12 muussa toimipisteessä viestivät omalla tavallaan ja alentavat liikuntakynnystä konkreettisesti. Ryhmäliikuntapalveluista pääkonttorin ja Helsingin tiloissa on syksystä alkaen vastannut Fressi Yrityspalvelut. Ryhmäliikuntatunnit ovat työntekijöille veloituksettomia. Mahdollisia lisäpalveluja, kuten yksilö- ja pienryhmävalmennuksia voi maksaa Eazybreak henkilöstöliikuntaedulla.

– Ryhmäliikuntakalenteri on lähtökohtaisesti pyritty suunnittelemaan aikataulullisesti ja sisällöllisesti mahdollisimman monet tavoittavaksi. Pääkonttorin viikko-ohjelmassa on 13 tuntia, jotka ajoittuvat aamuseitsemän ja -kahdeksan välille ja kello 15 jälkeen, kertoo Fressi Yrityspalveluiden päällikkö Sami Suomela.

Kohdennettujen palvelujen suunnittelu ja tuottaminen ovat työn alla ja liittyvät myös työterveysyhteistyön kehittämiseen. Yleisesti Suomela kertoo kohdentamisesta olevan vain hyviä kokemuksia.

– Omakohtaiseksi tunnistettu tarve ja vertaisten tuki lisäävät selvästi motivaatiota. Yksilö- ja pienryhmävalmennuksessa on mahdollista keskittyä kohdennetusti vaikkapa liikunnan aloittamiseen, painonhallintaan tai niska-hartiaongelmiin. Postikeskuksessa kokeillaan parhaillaan kolmea viikkotuntia, joiden sisällöissä on huomioitu vuorotyö. Kehonhuoltoon painottuvat tuntisisällöt ovat ennen työvuoron alkua enemmän avaavia ja vastaavasti työvuoron päätteeksi palauttavampia, kuvaa Suomela.

Tuoreen kokeilun tuloksista tiedetään enemmän tulevan vuoden aikana kuten myös uudesta henkilöstöliikuntaohjelmasta.

– Jo nyt on mielenkiintoista nähdä suunnitelmallisen henkilöstöliikunnan täysin uudenlaiset mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämiselle, Hovi toteaa.

 

suomenaktiivisintyopaikka.fi

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on sähköinen työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely sekä yhdessä henkilöstöliikunnan asiantuntijan kanssa läpikäyty palauteraportti mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen.