Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.11.2017 | Huippu-urheilu | Uutinen

Lajien kehittämis- ja tukivalmistelut käyty – kesälajien tukipäätökset julkaistaan 30.11.

Suomen Olympiakomitean tulostavoitteiden tueksi rakennettu lajien, huippuyksilöiden ja -joukkueiden kehittämis- ja tukijärjestelmä on edennyt kesälajien osalta toimeenpanovaiheeseen. Huippu-urheiluyksikkö tekee päätökset lajien ja urheilijoiden tukiohjelmista 28.-29.11. ja niistä tiedotetaan aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti 30.11.

Kuluneen syksyn aikana on käyty läpi 37 lajitapaamista, joissa on kartoitettu lajien urheilijapotentiaali ja huippu-urheilusuunnitelmat. Tapaamisiin ovat osallistuneet lajien edustajien lisäksi Huippu-urheiluyksikön, KIHUn sekä valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden asiantuntijoita.

– Kyseessä on ollut vaativa, mutta myös kehittävä prosessi, johon otettiin mukaan kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet lajit. Aloitimme tiedonkeruun laajalla Pulssi -nimisellä arviointi- ja keskustelutyökalulla urheilijoille, valmentajille ja lajeille. Tämän jälkeen lajit esittelivät meille omat huippu-urheilutavoitteensa ja suunnitelmansa. Pulssikyselyn, huippu-urheilusuunnitelmien ja laji- ja urheilijatapaamisten pohjalta syntyivät työkalut tukipäätösten tekemiseen, mutta prosessi ei suinkaan pääty tuen jakamiseen, Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski kertoo.

– Yksikään laji ei putoa pois huippu-urheiluverkostosta, vaan haluamme sparrata kaikkia lajeja kehittämään omaan toimintaansa myös jatkossa. Samalla me löydämme vaikuttavampia tapoja tukea urheilijoita, valmentajia ja lajeja. Tämän prosessin seurauksena lajien huippu-urheilusuunnitelmat ovat jo syventyneet ja valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden roolit edelleen selkeytyneet toiminnan tukena, Kojonkoski sanoo.

Lajien omat toimet ratkaisevat tukien kohdentamisen

Kehittämis- ja tukipäätösprosessi käydään jatkossa vuosittain. Seuraavana vuorossa on talvilajien prosessi keväällä 2018. Huippu-urheiluyksikön huippuvaiheen ohjelman johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että lajeilta saatua palautetta kuunnellaan tarkasti, kun toimintatapaa kehitetään eteenpäin.

Tavoitteemme on ollut yksiselitteisesti parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä. Myös huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyys paranee ja koordinaatio eri tahojen välillä vahvistuu. Koen että olemme prosessin aikana onnistuneet rakentamaan yhteiset raamit huippu-urheilun kehittämiselle ja sparraamaan toisiamme tehokkaasti, Lehtimäki kertoo.

Uusittujen tukiohjelmien kautta lajeille ohjataan tehostamistukea, jonka tavoitteena on nimenomaan tehostaa lajien, huippuyksilöiden ja joukkueiden omia valmentautumisprosesseja. Muutos tukemisen tavassa on selkeä, sillä tukeen liittyy aiempaa tarkempi menestys- ja huippu-urheilutoiminnan seuranta sekä tuen kohdennus, joka on riippuvainen lajien omasta toiminnasta.

– Tehostamistuen saamisen edellytys on, että laji, urheilija ja joukkue ovat itse rakentaneet uskottavan ohjelman, jolla he kulkevat kohti maailman huippua. Tuki kohdentuu suoraan urheilija-valmentajapareihin ja joukkueisiin lajiohjelmien ja yksilöohjelmien kautta. Tukemisen tapa räätälöityy lajien, urheilijoiden ja joukkueiden toimintatavan mukaan niin, että eurolle saataisiin mahdollisimman hyvää tulosta, Lehtimäki sanoo.

Lajien tukiohjelmien lisäksi urheilijoita tuetaan jatkossakin urheilija-apurahoilla, jotka jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö.