Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.12.2017 | Olympiakomitea

Unelmat liikkeelle -toimijaverkosto kokoontui loppuyhteenvetoon Helsingissä

Valtakunnallisen Unelmat liikkeelle -verkoston jäsenet kokoontuivat Helsingissä maanantaina 11.12.2017 vetämään yhteen Liikkumisen unelmavuoden 2017 antia. Päivän aikana käytiin läpi paikallisia juhlavuoden kokemuksia, onnistumisia, tutustuttiin valtakunnallisten arviointikyselyiden tuloksiin sekä pohjustettiin tulevaisuutta.

Unelmat liikkeelle -verkostotapaaminen Helsingissä 11.12.2017

 

Liikkumisen unelmavuosi 2017 on ollut osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, ja sen tarkoituksena on ollut innostaa ihmisiä kokeilemaan eri tapoja lisätä liikuntaa ja hyvinvointia. Juhlavuoden aikana on toteutettu Unelmat liikkeelle -toimintatapaa, joka rohkaisee ideoimaan, kokeilemaan, osallistamaan ja rakentamaan uusia verkostoja liikkeen lisäämiseksi. Unelmat liikkeelle -verkostoon kuuluu runsaat 160 liikunnan ja urheilun alan paikallista ja alueellista yhteyshenkilöä, jotka omassa toiminnassaan ovat joko välittäneet tai edistäneet osallistavan ja kokeilevan toimintamallin toteuttamista omalla alueellaan.

Unelmat liikkeelle -toiminnan kautta on löydetty uusia yhteistyötahoja

Yhtenä suurimpana onnistumisena koettiin monesti Unelmat liikkeelle -toiminnan tavoitteeksikin asetettu verkostojen ja uusien yhteistyötahojen syntyminen. Sekä kyselyiden että kokemusten pohjalta Liikkumisen unelmavuoden aikana uusia yhteistyötahoja on löytynyt reippaasti: eri puolilla Suomea paikallistoimijoille tehdyn kyselyn (vastaajia 109 henkilöä) perusteella jopa 75 % vastaajista kertoi löytäneensä uusia yhteistyötahoja. Yli puolet vastaajista sanoi tämän onnistuneen melko tai erittäin hyvin.

Rohkeat kokeilut kannattavat

Liikkumisen unelmavuoden aikana oli tarkoitus rohkeasti ja kevyestikin kokeilla erilaisia tapoja. Kokeilemalla voi oppia ja saada nopeasti kokemuksia toiminnan tasolla.

– Lähdimme mukaan kokeilemaan vastuuviikko-järjestelmää, jossa Liikkumisen unelmavuosi jaettiin vastuuviikkoihin, ja kaikilla halukkailla toimijoilla mahdollisuus valita oma viikkonsa, jolloin heillä oli tarjolla avointa toimintaa kuntalaisille. Eri lajiseurat lähtivät hienosti tähän mukaan ja mukana olevat tahot edesauttoivat vuorossa olevan toimijan tuottaman toiminnan näkyvyyttä, ja seurojen välinen yhteistyö kasvoi. Kokemus oli mahtava. Yhteisten kokemusten kautta tarkoitus on kehittää jatkossa yhteistyötä kaupunkitasolla entistä toimivammaksi, kertoi Anna Rantinoja Järvenpään liikuntapalveluista.

Juhlavuoden vastuuviikkojen suunnittelukokous Järvenpäässä

 

Osallistaminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Kyselyyn vastanneista Unelmat liikkeelle -verkoston jäsenistä yli 85 % koki, että osallistaminen tai osallisuus toiminnassa on kasvanut. Erilaisia osallistamisen tapoja kokeiltiin laajasti. Yhtenä onnistuneena kampanjana toimi Lasten liikkumisen unelmien keräys, jota toteutettiin eri puolilla Suomea ja laajasti yhdessä aluejärjestöjen liikuntaleireillä. Presidentti Niinistön suojelema keräyskampanjan aikana kerättiin lasten omia liikkumisen unelmia eri puolella Suomea alustavan arvion mukaan yhteensä noin 20 000 lapselta. Kyselykampanjan omia paikallisia tuloksia käytetään tulevan toiminnan suunnitteluun.

Lasten unelmien keräyskampanjahetki Imatralla EKLUn leirillä

Liikkumisen unelmavuosi loi pohjaa kokeilukulttuurin ja osallistavan verkostotyömallin kehittämiselle

Unelmat liikkeelle -toimintamalli on ollut Olympiakomitean koordinoima tapa toimia, jota lanseerattiin ja tuettiin Suomi 100 -juhlavuoden puitteissa. Juhlavuoden jälkeen toimintatapaa on tarkoitus jatkaa.

– Juhlavuosi on näyttänyt, että tällainen toimintatapa toimii ja sille on kysyntää. Olympiakomitea on mukana viemässä tätä toimintatapaa eteenpäin osana perustoimintaamme. Tavoitteena on, että kokeilukulttuuriin pohjautuva, eri verkostoja yhdistävä ja osallistava toiminta on osa suomalaisen liikunnan kentän toimintaa jatkossakin, rohkaisee Olympiakomitean johtaja Pekka Nikulainen Lisää liikettä -tiimistä.

 

Unelmat liikkeelle on ollut Olympiakomitean koordinoima toimintatapa, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena on valtakunnallisesti uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille – saada unelmat liikkeelle. Toimintaa on juurrutettu eri paikkakunnilla ympäri Suomea juhlavuoden kunniaksi, ja sitä on toteutettu Yhdessä-teeman mukaisesti aluejärjestöjen, paikkakuntien, seurojen, yhdistysten sekä aivan yksittäisten ihmisten kanssa. Mukana Liikkumisen unelmavuoden toiminnassa ja Unelmat liikkeelle -toimintamallin jalkauttamisessa on ollut mukana noin 150 paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Unelmat liikkeelle -toimintamalli ja Liikkumisen unelmavuosi ovat olleet osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Liikkumisen unelmavuoden loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2017.

Lue lisää Liikkumisen unelmavuodesta ja toimintatavasta:

#unelmatliikkeelle #suomi100