Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.12.2017 | Olympiakomitea

Tulossa 2018 – terveyden edistämisen suositukset työpaikoille

Työpaikat ja työyhteisöt ovat alikäytettyjä voimavaroja terveyden edistämisessä. Työssä käytetään niin iso osa elämästä, että sitä tulisi hyödyntää huomattavasti paremmin terveellisten elintapojen tukemisessa, toteavat Työterveyslaitoksen koordinoiman Promo@Work-hankkeen johtava asiantuntija Jaana Laitinen ja vanhempi tutkija Sirpa Lusa.

Promo@Work-hanke tuo uuden lähestymistavan terveyden edistämiseen. Sairauksien ehkäisyn sijaan terveyden edistämistä tarkastellaan työkyvyn ja työstä palautumisen näkökulmista. Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoon perustuvat suositukset, joita työpaikoilla voidaan hyödyntää terveyttä edistävien rakenteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätyötä epäileviä Laitinen rauhoittelee.

– Työpaikoilla on jo paljon rakenteita ja prosesseja, joihin terveyttä edistäviä toimenpiteitä ja keinoja voidaan systemaattisemmin upottaa, mutta joita osataan vielä suhteellisen vähän hyödyntää. Miten esimerkiksi esimies ottaa esiin työtehtävien elintavoilta edellyttämät vaatimukset jo perehdytyksessä tai kehityskeskustelussa. Työyhteisön tarjoamat mahdollisuudet, kuten sosiaalinen tuki ja yhteiset tavoitteet, voisivat tavoittaa paremmin heidätkin, jotka eivät ole ”terveysvalistuksesta” kiinnostuneita. Millä tavoin jokaista kannustetaan vaikkapa työn tauottamiseen tai työtä rajaamalla omasta jaksamisesta huolehtimiseen, hän nostaa esiin esimerkkejä.

Viime kädessä jokainen työntekijä on oman työnsä huippuasiantuntija, Lusa muistuttaa. Olennaista on saada myös heidät enemmän osallisiksi ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen. Vaikuttamisen keinojen tulee luonnollisesti olla erilaisia työtehtävien erilaisuutta mukaillen. Fyysisesti vaativa työ vaatii erilaista työkyvyn edistämistä ja palautumistapoja kuin istumatyö. Vuorotyön haasteet eroavat säännöllisestä työstä jne.

– Esimerkiksi liikuntaseteleiden tarjoamisen on todettu usein olevan ”vain” henkilöstöetu, jonka vaikuttavuutta ei suunnitella eikä seurata säännöllisesti. Tällöin jäävät liikuntaedun terveyttä ja työkykyä tukevat hyödytkin valitettavan hämäriksi. Jatkuvasti kuitenkin saadaan uutta näyttöä muun muassa liikunnan merkityksestä henkiseen jaksamiseen, kognitiiviseen suoriutumiseen ja palautumiseen kaikenlaisissa töissä, kun se aiemmin nähtiin ennen kaikkea fyysisen työn edellytyksenä.

– Haluamme painottaa voimavaralähtöistä ja ilon kautta tekemistä. Kun jaksetaan paremmin työssä, voidaan paremmin myös sen ulkopuolella, kiteyttää Lusa.

Pienyrittäjä – palaudutko vai palatko loppuun?

Molemmat nostavat esiin suomalaisen sisun ja sen kääntöpuolen. Heitämmekö itsemme liian helposti hektiseen työhön omasta jaksamisesta ja palautumisesta piittaamatta? Sitä kartoitetaan Promo@Work-hankkeen tammikuussa starttaavassa interventiotutkimuksessa, jonka keskiössä ovat mikro- ja yksinyrittäjät.

– Kutsumme tutkimukseen mukaan yrittäjiä, jotka ponnistelevat työkuorman kanssa ja haluavat panostaa itsestään huolehtimiseen, kertoo Laitinen. Yrittäjä saa käyttöönsä Palaudu!-mobiilisovelluksena valmennusohjelman, joka auttaa häntä arvioimaan omaa työkykyä ja kehittämään työstä palautumistaan. Sovellus antaa vinkkejä ja tukea tasapainon hakemiseen työhön panostamisen ja riittävän palautumisen välillä. Lue lisää ja lähde mukaan tutkimukseen >

Promo@Work – Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla