Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.01.2018 | Olympiakomitea

Olympiakomitean mainetutkimus haastaa edelläkävijyyden, vastuullisuuden ja osaavan henkilöstön potentiaalin esiinnostoon

Olympiakomitea toteutti syksyllä 2017 mainetutkimuksen, jossa kartoitettiin keskeisten sidosryhmien mielikuvia Olympiakomiteasta, kokemuksia yhteistyöstä sekä näkemyksiä toiminnassa onnistumisesta. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja teemahaastatteluina. Kaikkiaan 540 henkilöä vastasi kyselyyn. Tutkimuksen toteutti Pohjoisranta Burson-Marsteller (PBM) Oy.

Tutkimuksen mukaan uuden Olympiakomitean maine on kohtalaisella tasolla. Parhaimman mainearvosanan Olympiakomitealle antoivat yritysyhteistyökumppanit.

Olympiakomitean maine on heikompi kuin yksityisen, julkisen tai järjestösektorin toimijoilla keskimäärin, kun tuloksia verrataan PBM:n laajaan aineistoon. Olympiakomitean mainetutkimus erottui verrokeistaan myös poikkeuksellisen laajan sidosryhmäkenttänsä vuoksi.

Toiminnassa onnistuminen nousi Olympiakomitean maineen osatekijöistä vahvimmaksi. Sidosryhmät arvostavat Olympiakomitean henkilöstön osaamista ja sitoutuneisuutta ja kokevat yhteydenpidon hyödyllisenä. Lisäksi Olympiakomitea koetaan erityisesti anti-dopingin ja päihteettömyyden edistäjänä.

Maineen heikoimmiksi osatekijöiksi nousivat tutkimuksessa edelläkävijyys ja muutoskyky, julkinen kuva sekä vastuullisuus ja eettisyys.

Olympiakomitean toiminnan osa-alueista ainoastaan huippu-urheilun tunnettuus on kohtalaisella tasolla. Muut osa-alueet, kuten liikkeen lisääminen, tunnetaan vielä heikosti. Sidosryhmät eivät myöskään koe tähänastisen yhteydenpidon olleen kovin tiivistä.

Olympiakomitean maineriskejä ovat tutkimuksen mukaan jäykkyys ja sisäänpäinkääntyneisyys. Mainetta voidaan parantaa erityisesti vahvistamalla edelläkävijyyden, ammattitaitoisen henkilökunnan ja vastuullisen toiminnan mielikuvia.

Organisaation uudistaminen ja Olympiakomitean tunnetuksi tekeminen liikkeen lisääjänä olivat yleisimmin mainitut kehityskohteet. Tulevaisuuden suurimmiksi haasteiksi sidosryhmät nimesivät varainhankinnan ja imagon yhtenäistämisen.

– Tämä oli tärkeä lähtötason mittaus uudelle Olympiakomitealle, joka tutkimusvaiheessa oli toiminut runsaan puolen vuoden ajan. Maine syntyy sekä teoista että kommunikaatiosta. Meillä on parannettavaa molemmissa, ja konkreettiset muutoskohteet ovat kirkastuneet tutkimuksen kautta, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kommentoi tuloksia.

Tutkimuksen pohjalta on rakennettu toimenpidekokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa sidosryhmäyhteistyön kehittäminen, henkilöstön yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen ja julkisuusstrategian työstäminen. Näihin liittyvät toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2018 aikana.

Olympiakomitea toteuttaa jatkossa mainetutkimuksen kahden-kolmen vuoden välein.

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295