Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.01.2018 | Seuratoiminta | Uutinen

Koulujen ja seurojen yhteistyössä tehdään aktiivisempia koulupäiviä

Suomen Olympiakomitea, Liikkuva koulu -ohjelma ja Liikunnan aluejärjestöt haluavat edistää koulujen, seurojen ja järjestöjen yhteistyötä aktiivisemmissa koulupäivissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi innostuisi liikkumisesta ja saisi mahdollisuuden liikunnan harrastukseen osana koulupäivää – aamulla, keskellä koulupäivää tai heti koulupäivän jälkeen. Alueellisissa Urheilugaaloissa ympäri Suomen palkitaan tammi-helmikuussa kouluja, seuroja ja kuntia esimerkillisestä toiminnasta koulupäivän aikaisen liikkumisen sekä koulujen ja seurojen yhteistyön edistämisessä.

Liikkuva koulu -ohjelman seurannan mukaan jo joka toisessa koulussa on urheilu- tai liikuntaseuran järjestämää kerhotoimintaa. Lisäksi yli puolet kouluista haluaisi järjestää lisää kerhotoimintaa yhteistyössä urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Monessa kunnassa liikuntatoimen ja seurojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, mikä luo hyvää pohjaa myös koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

– Yhteistyö urheiluseurojen, järjestöjen, koulujen ja kunnan hallintokuntien välillä on lisääntynyt Liikkuva koulu -ohjelman aikana. Edellytyksiä ja potentiaalia yhteistyön lisäämiselle on olemassa vieläkin enemmän, mutta yhteistyökulttuurin luominen etenee askel kerrallaan, toteaa Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom.

Alueellisissa Urheilugaaloissa jaetaan tunnustuksia koulujen ja seurojen yhteistyöstä

Palkittavat ovat kouluja, seuroja ja kuntia, joissa oppilaille tarjotaan sisällöllisesti monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Palkitsemisen perusteina ovat olleet lisäksi monialainen yhteistyö sekä pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu toiminta.

– Koulujen ja seurojen yhteistyö vaatii kunnan tasolta koordinaatiota ja yhteistä suunnittelua. Palkittavissa tahoissa on onnistuneita esimerkkejä, joissa on saatu lajirajat ylittävässä yhteistyössä oppilaille uusia harrastusmahdollisuuksia. Koulujen ja urheiluseurojen yhteistyö on saanut kentällä hyvän startin, hehkuttaa Olympiakomitean erityisasiantuntija Jukka Karvinen.

Koulujen ja seurojen yhteistoiminta on palkitsemisten perusteella moninaista. Yhteistyössä järjestetään, lajikokeiluja, teemaviikkoja, liikuntapäiviä ja -tapahtumia sekä liikuntakerhoja aamuisin, välitunneilla ja koulupäivän jälkeen. Myös oppilaiden rooli toiminnassa on ollut aktiivinen. Seuroissa harrastavat nuoret ovat ohjanneet liikuntaa nuoremmille ja oppilaita on ollut kesätöissä urheiluseuroissa. Ennen kaikkea palkitsemisissa korostuu yhdessä tekeminen.

Alueelliset Urheilugaalat ja Liikkuva koulu ja seurayhteistyö 2017 -palkinnon saajat

Lapin Urheilugaala, lauantai 13.1.2018
Palkittava: Kemin kaupunki
Palkitsemisperusteet: Kemin kaupunki ja Kemin urheiluseurojen yhteistyöverkosto, Kemin Urheiluakatemia, liikuttavat nuoria kouluaikana. Avainasemassa on seura-, laji- ja koulurajat ylittävä yhteistyö sekä urheilun tarkastelu vahvasti myös terveysliikunnan viitekehyksen, nuorten henkisen kasvun ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta.

Päijät-Hämeen Urheilugaala, lauantai 20.1.2018
Palkittava: Orimattilan Jymy
Palkitsemisperusteet: Orimattilan Jymy on tarttunut haasteeseen lisätä koulujen iltapäiväkerhotoimintaa ja kehittänyt ennakkoluulottomasti liikuntakerhotoimintaa kunnassa. Yhteistyöstä sovittiin seuran ja koulujen kerhokoordinaattorin kanssa keväällä 2017. Monipuoliseen kerhotoimintaan on osallistunut ensimmäisenä syksynä jo 150 lasta ja palaute on ollut positiivista.

Etelä-Karjalan Urheilugaala, perjantai 26.1.2018
Palkittava: Pesä Ysit ry
Palkitsemisperusteet: Lappeenrantalainen pesäpalloseura Pesä Ysit on tehnyt pitkäjänteistä, laajenevaa ja laadukasta lasten liikuntakasvatustyötä yhteistyössä Lappeenrannan koulujen ja lähikuntien koulujen kanssa. Pesä Ysien järjestämään toimintaan on päässyt vuoden 2017 aikana osallistumaan alakouluissa jopa 2000 oppilasta. Kouluvierailujen lisäksi seura ohjaa viikoittaisia liikuntakerhoja alakouluissa sekä pesisakatemian aamuharjoituksia yläkoulun oppilaille ja 2. asteen opiskelijoille.

Kymenlaakson Urheilugaala, perjantai 26.1.2018
Palkittava: Vehkalahden Veikot ry
Palkitsemisperusteet: Pyörittää 15 matalankynnyksen liikuntakerhoa koulujen tiloissa 25 ohjaajan voimin. Kerhot liikuttavat noin 200 lasta. Kerhotoiminta on vakiintunutta ja lisäksi vuosittain koulutetaan nuoria ohjaajia. Hienoa seuran ja koulun yhteistyötä.

Keski-Suomen Urheilugaala, perjantai 26.1.2018
Palkittava: Hankasalmen, Keuruun, Laukaan, Saarijärven ja Viitasaaren kyläkoulut
Palkitsemisperusteet: Kuntien kyläkoulut ovat osallistuneet aktiivisesti Liikkuva koulu -ohjelmaan. Opettajat ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin, oppilaat ovat toimineet välituntiliikuttajina ja kouluissa on järjestetty liikunta-aiheisia vanhempainiltoja. Johtajaopettajat ja koulujen henkilökunta ovat osoittaneet, että liikunta ei ole aina kiinni hienoista puitteista ja ulkoisista olosuhteista, vaan liikuntamyönteisen ilmapiirin synnyttäminen on avainasia.

Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala, perjantai 26.1.2018
Palkittava: Raahen kaupungin meriliikuntaviikko
Palkitsemisperusteet: Meriliikuntaviikolla jokainen Raahen yläkoululainen pääsee tutustumaan yhden päivän aikana kaupungin tarjoamiin merellisiin harrastusmahdollisuuksiin, kuten melontaan, purjehdukseen, soutuun, suppaukseen ja meripelastukseen. Lajeihin on saatu viikon kautta uusia harrastajia ja nuorten rohkeus kokeilla uusia lajeja on kasvanut.

Etelä-Savon Urheilugaala, perjantai 26.1.2018
Palkittava: Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio
Palkitsemisperusteet: Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio on tehnyt yhteistyötä useiden seurojen kanssa monipuolisesti paikallisesti ja seudullisesti. Yhteistyötä on tehty lajikokeiluiden, liikunta- ja turnauspäivien ja hyvinvointiviikon muodossa. Koulu ja seurat ovat hankkineet liikuntavälineitä yhteiskäyttöön, ja seuroissa harrastavat yläkoululaiset ovat pitäneet ohjauksia alakoululaisille.

Varsinais-Suomen Urheilugaala, lauantai 27.1.2018
Palkittava: Raision Sivistyskeskus
Palkitsemisperusteet: Raision kaupungissa käynnistettiin vuonna 2015 kokeiluna harrastustoiminta oppilaille koulun ja seuran yhteistyönä.  Syksyllä 2015 Raision seuraparlamentti otti asiasta kopin, ja vuodesta 2016 toimintaa on ollut kaikilla alakouluilla. Raision toteuttama toimintatapa on erinomainen esimerkki yhteistyöstä ja yhteissuunnittelusta koulujen, seurojen ja liikuntapalveluiden kanssa.

Keski-Pohjanmaan Urheilugaala, lauantai 27.1.2018
Palkittava: Ylivieskan Liikkuva koulu -toimintamalli
Palkitsemisperusteet: Ylivieskan Liikkuvassa koulussa on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Yhteistyö hyödyttää koko verkoston toimijoita, mutta ennen kaikkea aktivoi oppilaita liikkumaan ja osallistumaan seuratoimintaan. Erityisen aktiivisia seuroja ovat olleet yleisseura Ylivieskan Kuula, jalkapalloseura YPA, YVoLi sekä Ylivieskan Latu.

Pohjanmaan Urheilugaala, lauantai 27.1.2018
Palkittava: Vaasan kaupungin Liikkuva koulu
Palkitsemisperusteet: Vaasassa yhteistyö koulujen ja seurojen välillä on monipuolista. Seurat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa ja leiritoiminnassa, mutta Liikkuva koulu -hankkeen aikana yhteistyö on laajentunut hienosti myös koulupäivän aikaiseen toimintaan. Seuroja on mukana muun muassa kerhotoiminnassa ja liikunnallisten iltapäivien organisoinnissa.

Kainuun Urheilugaala, perjantai 2.2.2018, Kajaanin Kaupunginteatterin teatteritalo

Hämeen Urheilugaala, perjantai 2.2.2018, Scandic Rosendahl, Tampere

Satakunnan Urheilugaala, lauantai 10.2.2018, Cygnaeuksen juhlapalvelukeskus, Pori

Lue lisää aiheesta