Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.03.2018 | Olympiakomitea

Korkeakouluille suositukset istumisen vähentämiseen

Tänään (1.3.2018) julkaistut uudistuneet valtakunnalliset Korkeakoululiikunnan suositukset edellyttävät, että korkeakoulujen tila- ja sisustusratkaisuja sekä toimintakulttuuria muutetaan opiskelijoiden istumisen vähentämistä tukevaksi.  Nykyisellään korkeakouluopiskelijoille kertyy tutkimusten mukaan (mm. YTHS:n KOTT2016) terveydelle vaarallisia määriä päivittäistä istumisaikaa.

 -Tarvitaan sekä toimintaympäristön että -kulttuurin muutosta. On tärkeää, että korkeakoulut alkavat systemaattisesti kiinnittää huomiota korkeakouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden edistämiseen koko korkeakouluympäristössä. Uudistetut Korkeakoululiikunnan suositukset antavat korkeakouluille hyvän ohjeistuksen, tavoitteet ja ideoita niin päivittäisen istumisen vähentämistyöhön kuin myös koko korkeakouluympäristön liikunnallistamiseen, kertoo korkeakouliikunnan suositukset valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

-On loistavaa, että korkeakoulujen rehtorineuvostojen ARENE:n ja UNIFI:n edustajien johdolla laaja-alainen työryhmä on tehnyt korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyön. Samalla on kuitenkin muistettava, että pelkät suositukset eivät auta mitään, mikäli niitä ei saada täysimittaiseen toteutukseen. Korkeakoulujen johdon tuki suositusten toteuttamisessa on äärimmäisen tärkeää, korostaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho.

-Nykyisellään Suomen korkeakouluopiskelijat edustavat melkein puolta maamme nuorten aikuisten ikäluokasta. Vain kolmannes korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, ja samalla opiskelijoille kertyy opiskeluarjessaan järkyttäviä määriä inaktiivista istumisaikaa. Tilanne ei ole kestävä. On välttämätöntä, että korkeakoulujen lisäksi myös muu yhteiskunta tukee liikunnallisen elämäntavan muodostumista. Esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelman tulisi viimeinkin laajentua aidosti myös korkea-asteen oppilaitoksiin, päättää puheenjohtaja Koski-Aho.

Korkeakoululiikunnan suositusten taustalla olevan vision mukaan:

Korkeakouluympäristö ja sen toimintakulttuuri tukevat korkeakouluyhteisön arjen fyysisen aktiivisuuden ylläpitoa ja edistämistä Suomen kaikissa korkeakouluissa. Kaikissa korkeakouluissa on laadukkaat ja korkeakouluyhteisön arvostamat liikuntapalvelut, jotka tukevat erilaisten käyttäjäryhmien liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Korkeakoululiikunnan suositukset (2018) löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan suositustyöryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, helka-liisa.hentila@oulu.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho, soile.koski-aho@oll.fi, 0447800211

Työryhmän sihteeri, korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, 0447800214