Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
03.04.2018 | Seuratoiminta | Artikkeli

Seurayhteistyö tarjoaa monipuolista liikkumista ja rikkoo rutiineja

Tammikuun lopulla pidetyissä alueellisissa Urheilugaaloissa jaettiin Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnot. Etelä-Karjalassa palkinnon pokkasi lappeenrantalainen pesäpalloseura Pesä Ysit ja Etelä-Savossa Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio.

Liikkuva koulu -ohjelma ja Olympiakomitea palkitsivat lappeenrantalaisen pesäpalloseura Pesä Ysit ry:n Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla. Palkinto luovutettiin Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (EKLU) järjestämässä Urheilugaalassa. Palkitsemisperusteissaan EKLUn valitsijaraati kiitti seuraa Lappeenrannan ja lähikuntien koulujen kanssa tehdystä pitkäjänteisestä, laajenevasta ja laadukkaasti toteutetusta lasten liikuntakasvatustyöstä.

Pesä Ysien toiminnanjohtaja Ville Lantan mukaan koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole seuralle uutta. Yhteistyökuvioita on viritelty 90-luvun alusta lähtien.

– Ensin järjestettiin koulujen välisiä pesispelejä, rakennettiin pesiskoulutoimintaa, pidettiin kouluilla pesispäiviä ja ohjattiin opettajia pesistuntien järjestämisessä. Sittemmin yhteistyö on syventynyt ja toiminta on laajentunut muihin liikuntamuotoihin, Lantta muistelee.

Hänen mukaansa yhteistyömahdollisuudet ovat kasvaneet, kun seura on rekrytoinut uusia liikunnan ammattilaisia. Nyt lapsia ja nuoria liikuttaa kouluissa kahdeksan Pesä Ysien työntekijää. Nykyisellään kaikki seuran resurssit ovat tehokäytössä, eikä oppilaitosyhteistyötä ole juurikaan mahdollista enää kasvattaa. Kysyntää kyllä olisi.

Monessa mukana

Lantta jakaa koulujen kanssa tehtävät keskeiset yhteistyöprojektit neljään osaan. Lappeenrannan uudessa Pontuksen päiväkotikoulussa seura toimii Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa. Viidessä Lappeenrannan alakoulussa Pesä Ysit vetää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja Olympiakomitean Lasten liike -hankkeen puitteissa Pesä Yseillä on toimintaa kolmessa alakoulussa. Lappeenrannan yläkoulun ja toisen asteen oppilaille seura järjestää viikoittain pesisakatemian treenit, joiden tavoitteena on tukea nuorten pelaajien kehittymistä kohti Superpesistä.

–Superpesis-pelaajamme ja liikuntaohjaajamme Jenna Auvinen on ollut viime syksystä lähtien Pontuksen koulun palkkalistoilla kokopäiväisenä ohjaajana. Hän ideoi opettajien kanssa liikuntatuntien ohjelmaa ja aktiviteettejä koulutuntien lomaan. Auvinen myös vetää liikuntahetkiä opettajille ja oppilaille, Lantta kuvailee.

Lasten liikkeeseen ovat valikoituneet koulut ja seurat, jotka ovat osallistuneet Olympiakomitean kerhohakuun. Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan vetäjäksi seurat ovat voineet hakea Lappeenrannan kaupungin avoimen tarjouskilpailun kautta.

Keskiössä matala kynnys osallistumiseen

Kuluvalla kevätlukukaudella Pesä Ysit vetää 17 liikuntakertoa Lappeenrannan alakouluilla. Kerhojen toimintaa koordinoi Pesä Ysien kokopäiväinen junioripäällikkö Jenna Backman.

– Lasten liikkeessä ja matalan kynnyksen kerhotoiminnassa sisällöt ovat samankaltaisia. Toimimme alakoulujen ja päiväkotien tiloissa ja piha-alueilla kello 8–16 välillä. Järjestämme liikuntakerhotoimintaa koulun päätyttyä, mutta voimme pitää myös liikuntahetkiä koulupäivän lomassa. Kaikkeen toimintaan voivat osallistua myös liikuntaa vähemmän harrastavat.

Pesä Ysit järjestää myös maksuttomia pesäpallon lajiesittelyjä ja osallistuu koulujen toimintapäiviin Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Viime vuonna seura liikutti kouluvierailuiden aikana jopa 2000 lasta 19 koululla.

Koulujen ja kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö toimii Lantan mielestä mallikkaasti. Mikä parasta se tuottaa seuralle kaivattuja tuloja ja tuo seuralle sekä sen edustamalle kansallispelille roimasti näkyvyyttä. Kehittämiskohteitakin toki löytyy esimerkiksi viestinnässä.

– Esimerkiksi viikkokarttoja voisi koulutilojen käytön osalta vielä tarkentaa, jotta toiminnan järjestämiseen saataisiin lisää joustavuutta. Jos vaikkapa huono sää estää ulkona liikkumisen, voisimme siirtyä tyhjänä oleviin sisätiloihin, Lantta sanoo.

Liikunta- ja turnauspäivät liikuttavat Ristiinassa

Etelä-Savon Urheilugaalassa Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinto myönnettiin Ristiinan yhtenäiskoululle ja lukiolle. Etelä-Savon Liikunta ry:n jury painotti palkitsemisperusteissaan yhtenäiskoulun ja lukion monipuolista seurayhteistyötä niin alueellisesti kuin seudullisestikin.

Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion liikunnanopettaja Jussi Haapalaisen mukaan seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön on kuulunut lähinnä erilaisia lajikokeiluja sekä yhteisiä liikunta- ja turnauspäiviä. Urheilua seuroissa harrastavat yläkoululaiset ovat myös pitäneet ohjauksia alakoululaisille ja seurat ovat osallistuneet koulun hyvinvointiviikkoon.

Haapalaisen mielestä seurojen kanssa luodut tapahtumat rikkovat mukavasti rutiineja ja tuovat oppilaille intoa koulutyöhön. Yhteistyö lisää myös lasten ja nuorten tietoisuutta vieraammista lajeista.

– Kaikki lapset eivät ole innokkaita etsimään itselleen sopivaa lajia. Lajiesittelyt antavat mahdollisuuden kokeilla myös muita kuin valtalajeja. Huomasin, että osalle koulumme pojista oli iso juttu, kun tanssiopisto kävi meillä esittäytymässä. Mukana oli myös poikatanssijoita, jotka esittivät muun muassa breikkausta, Haapalainen sanoo.

Yhteistyö seurojen kanssa kausiluontoista

Ristiinassa toimivien seurojen kanssa koululla on erityisen tiiviit suhteet, mutta yhteistyötä tehdään myös laajemmin Mikkelin alueen seurojen kanssa. Haapalainen kuitenkin korostaa, että jatkuvaa viikoittaista yhteistoimintaa koululla ja seuroilla ei ole. Ennemmin voidaan puhua kausiluontoisesta yhteistyöstä.

–Syksyisin Suunnistusseura Navi on mukana liikuntatuntiemme suunnittelussa ja paikallisen jalkapalloseura Ripan kanssa järjestämme vuosittain alakoululaisten futispäivän sekä jalkapalloturnauksen yläkoululaisille. Kouluumme on tullut Mikkelin Kampparien pelaajia avustajiksi, joten yhteistyöstä on tullut luontevaa myös jääpalloseuran kanssa, Haapalainen kertoo.

Kaikista pitkäaikaisinta ja merkittävintä Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion yhteistyö on ollut BraVon eli Brahen Voimistelijoiden kanssa. Koulun liikuntasali uudistettiin vuonna 2005 ja tuolloin remontissa huomioitiin telinevoimistelun tarpeen.

– Telinevoimistelun kannalta salimme on Mikkelin alueen paras. BraVo on tähän asti harjoitellut pelkästään koulumme salissa. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä. Olemme ostaneet lajin välineistöä yhteiseen käyttöön. Koulu esimerkiksi saa käyttää seuran ilmarataa.

Haapalainen on huomannut, että erityisesti uusia lajeja edustavat seurat ovat aiempaa useammin yhteydessä kouluun ja ehdottavat lajiesittelyjä. Koulujen hektinen arki asettaa kuitenkin rajoitteensa yhteistyölle.

– Koulun kalenteri on kuin sillisalaatti. Varsinaisen opetuksen lisäksi tarjolla on liikunnan lisäksi myös monenmoista muuta ohjelmaa, esimerkiksi kulttuuritapahtumia. Lajiesittelyjen sovittaminen koulun arkeen on monesti hankalaa.

Niukat resurssit riesana

Haapalainen uskoo, että koululla ja seuralla olisi halukkuutta tehdä enemmänkin yhteistyötä. Haaveet kuitenkin kaatuvat resurssien puutteeseen. Koulun opettajat junailevat yhteyksiä seuroihin oman työnsä ohella. Yhteistyökuvioiden järjestämistä varten ei ole korvamerkitty työaikaa.

Myöskään alueen pienillä seuroilla ei ole rahkeita lähteä laajamittaisempaan yhteiseen tekemiseen. Seuroilla ei pääsääntöisesti ole palkattuja työntekijöitä vaan toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Haapalainen näkeekin keskeisenä haasteena sen, että koulun arki sijoittuu kello 8–14 väliin. Silloin seuratoiminnassa mukana olevat vanhemmat ovat useimmiten palkkatöissä.

Haapalainen nostaa hattua seura-aktiiveilla, jotka jaksavat resurssien niukkuudesta huolimatta tarjota työpanoksensa koulujen käyttöön.

– Kiitos kuuluu ehdottomasti seura-aktiiveille, jotka antavat aikaansa koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle ja luovat mahdollisuuksia lasten liikkumiselle, Haapalainen sanoo.

 

Lähde: Liikkuvakoulu.fi/tarinat, Tommi Lehtonen

Lue lisää aiheesta