Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.04.2018 | Olympiakomitea

Olympiakomitea tarjoaa konkretiaa selonteon evääksi

Päättäjät vaikuttavat tietävän, että suomalaiset liikkuvat liian vähän. Liian vähäinen liikunta on valtava kansanterveydellinen ongelma. Samaan aikaan kiinnostus huippu-urheilumenestykseen on laajasti jaettua.

Ymmärrystä ja kiinnostusta on – nyt tarvitaan tekoja.

Olympiakomitea esittääkin nyt ministeriössä valmisteltavaan liikuntapoliittiseen selontekoon konkreettisia toimia liikunnan ja urheilun edistämiseksi. Valtiotasolla tarvitaan toimia poikkihallinnollisuuden, seurojen elinvoiman, huippu-urheilumenestyksen ja terveyttä edistävän liikunnan vahvistamiseksi. Olympiakomitean lausunnossa on kahdeksantoista ehdotusta liikunnan ja urheilun kehittämiseksi valtiotason toimilla.

 

Poikkihallinnollisuus

Liikuntaan ja urheiluun liittyviä päätöksiä tehdään monilla valtion hallinnonaloilla. Olympiakomitea esittää, että liikuntaa ja huippu-urheilua koordinoitaisiin jatkossa korkean virkamiestason yhteistyössä eri hallinnonalojen välillä. Mukana olisi myös järjestöjen edustus. Lisäksi valtion budjettia tulee avata liikunnan osalta.

Seurojen elinvoiman edistäminen

Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun sykkivä sydän. Valtio voi edistää seurojen toimintaedellytyksiä resursseilla ja järkevällä sääntelyllä, eli nostamalla seuratukea ja järkevöittämällä sen jakoa. Rahoitus tulee jakaa liikunta- ja urheiluyhteisön sisältä aina kun mahdollista. Lisäksi tarvitaan nykyistä inhimillisempää säätelyä ja hallintoa toimintojen yksinkertaistamiseksi.

Huippu-urheilumenestyksen vahvistaminen

Valtio voi tukea huippu-urheilumenestystä roolien selkiyttämisellä ja resursseilla. Huippu-urheilun kehittäminen edellyttää sen johtamista yhdestä paikasta. Saavuttaaksemme menestyvien kansainvälisten kilpailijoiden tason, on huippu-urheilun rahoitusta lisättävä nykyisestä 30 miljoonaa euroa. Rahoitus tulisi kolmesta lähteestä: yleisistä budjettivaroista, rahapelitoiminnan voittovaroista ja uudesta Olympia-rahastosta.

Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen

Seurat ja yhdistykset ovat keskeinen koko kansan liikuntaa mahdollistava taho. Valtion on tuettava järjestöjä, seuroja ja yhdistyksiä järjestämään matalan kynnyksen harrastusliikuntaa kaikenikäisille sekä eri väestöryhmille. Konkreettinen keino valtion ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistämiseksi olisi OKM:n ja Olympiakomitean ylläpitämä kevyt verkkoportaali seura- ja yhdistystoimijoille. Portaaliin toimijat voisivat ilmoittaa harrastustoiminnan järjestämisen hidasteita tai esteitä liittyen sääntelyyn ja verotukseen, ja jakaa hyviä käytäntöjä matalan kynnyksen liikunnan järjestämisestä ja uusien liikuntamuotojen kokeiluista.

Olympiakomitea lähetti tänään lausuntonsa liikuntapoliittisen selonteon valmisteluun liittyen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Liikuntapoliittinen selonteko laaditaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Selonteko ohjaa tulevien vuosien liikuntapolitiikan kokonaisuutta, samaan tapaan kuin puolustuspoliittinen selonteko ohjaa puolustuspolitiikkaa.

 

Tutustu lausuntoon >>

 

Tutustu myös näihin:

Liikunnan aluejärjestöjen lausunto >>

Liikunta- ja urheilujärjestöjen yhteislausunto >>

 

Lue lisää aiheesta