Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
09.04.2018 | Olympiakomitea

Aava kannustaa yrityksiä kehittämään rohkeasti työhyvinvointiaan

Suomalainen perheyritys Lääkärikeskus Aava lähti Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailun pääkumppaniksi, koska hanke on yhteiskunnallisesti tärkeä. Rehellinen palaute, konkreettiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset innostavat osallistuvia yrityksiä muutokseen.

 

Aavassa työhyvinvointi nähdään laajasti, ja sen kehittämisessä on aina mukana moniammatillinen tiimi. Työarjen aktiivisuuskin nähdään monipuolisesti. Liikunnan ja fyysisyyden lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat mm. työntekijöiden henkinen jaksaminen, yrityskulttuurin tila ja arkiset käytännöt. Aava ohjaa ennaltaehkäisevään tekemiseen ja kannustaa yrityksiä muuttamaan rohkeasti toimintamallejaan.

– Aktiivisuus-sana viittaa usein liikuntaan, mikä onkin tärkeää yritysten arjessa. Me tuomme aktiiviset muutokset myös työkulttuuriin, käytäntöihin ja yhteisöjen henkiseen hyvinvointiin, kertoo Aavan Hyvinvointipalveluiden projektipäällikkö Riikka Ravattinen.

SAT on loistava tapa aktivoida yrityksiä muutoksen alkuun. Kartoitus kertoo rehellisesti missä mennään ja mitä pitäisi kehittää. Osallistujien saama palauteraportti sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset potkivat positiivisesti eteenpäin.

Aava haastaa asiakkaitaan mukaan Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun ja ensimmäiset yritykset ovat jo vastanneet kyllä. Teknologia-alan yritys Okmetic ilmoitti heti kutsun saatuaan tulevansa mukaan.

– Olemme jo pitkään tehneet työtä henkilöstömme työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lähdimme mukaan haasteeseen, koska halusimme saada palautetta kartoituksen avulla ja uusia vinkkejä henkilöstön työkyvyn tukemiseen, kertoo Okmeticin HR manager Anu Lehto.

Aavan SAT-paketti huomioi työhyvinvoinnin monipuolisesti

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa Aavan asiakkaiden tulosten purkamisessa on aina mukana työterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija. Kehityskohteisiin tartutaan yhdessä yrityksen edustajien ja työterveystiimin kanssa. Psykologit valmentavat tarvittaessa uudenlaisen työkulttuurin asenteita ja antavat eväitä elämäntapamuutokseen. Aavan tarjoama SAT-paketti on monipuolinen ja asiakas voi valita siitä itselleen sopivat toimenpiteet. Tarkoitus on uudistaa yrityksen työkulttuuria ennakkoluulottomasti.

– Järjestämme asiakkaille motivoivia haasteita ja lisäämme tietoisuutta arkiaktiivisuuden merkityksestä luentojen ja videomateriaalien avulla. Lanseeraamalla uudenlaisia rutiineja ja pelisääntöjä yrityksen arkeen saa myös paljon aikaiseksi, kertoo Ravattinen.

Konkreettista palautetta työntekijöiden aktiivisuuden ja passiivisuuden suhteesta saadaan Fibion-mittareilla, jotka kulkevat taskussa työpäivän ajan. Yritys saa Aavan tiimiltä valmiudet pohtia, haluaako se pienentää työntekijöiden passiivisen paikallaanolon määrää, vai lisätä aktiivista liikettä.

– Hyvänä esimerkkinä asenteellisesta muutoksesta ovat liikkuvat palaverit, joissa noustaan neukkarista ja lähdetään yhdessä kävelylle. Piristävää vaihtelua, joka parantaa aivojen suorituskykyä ja motivoi istumista enemmän!

 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailu – Lisää liikettä suomalaisille työpaikoille

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, palauteraportti sekä palautetilaisuus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kartoituksen tehneillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun.