Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.04.2018 | Olympiakomitea

Liikuntajärjestöjen antidopingohjelmia ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia arvioidaan toukokuussa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ja Suomen Olympiakomitea tekevät yhteistyössä liikuntaa edistäville järjestöille sähköisen kyselyn. SUEK arvioi vastausten perusteella järjestön antidopingohjelman sisältöä ja toteutusta. Olympiakomitea arvioi vastausten perusteella järjestön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä ja toteutusta erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja häirinnän osalta.

Linkit kahteen erilliseen kyselyyn lähetetään 22.5. järjestöjen toiminnanjohtajille. Toiminnanjohtajia pyydetään ystävällisesti tarvittaessa välittämään kyselyt oikealle henkilölle.

Järjestöt, joille lähetetään antidopingohjelman kysely

Järjestöt, joille lähetetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kysely

 -Vastuullisuus, eettisyys ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme lähtökohtia. Kun nämä asiat ovat kunnossa, pystymme vahvistamaan eettisesti kestävää liikunta- ja urheilukulttuuria sekä suojelemaan kaikkia toimijoita, opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Tiina Kivisaari sanoo.

 

Antidopingohjelmien arviointi

Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa lajiliitot toimimaan aktiivisesti antidopingtyön puolesta ja viestimään urheilijoille heitä koskevista velvoitteista. Antidopingohjelmien arviot toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka ottaa ne huomioon myöntäessään avustuksia liikuntaa edistäville järjestöille.

Järjestöt, joilla ohjelmat tulee olla, on nähtävillä osoitteessa: https://www.suek.fi/lajiliittojen-antidopingohjelmat PDF-tiedostossa: Antidopingohjelmat ja urheilujärjestöt.

Lajiliitot voivat halutessaan myös lähettää antidopingohjelmansa SUEKille kommentoitavaksi ennen sen virallista hyväksymistä. SUEK tukee tällä tavalla mielellään lajiliittoja antidopingohjelman laatimisessa. SUEK myös julkaisee halukkaiden lajiliittojen ohjelmat verkkopalvelussaan suek.fi. Ohjelman voi lähettää kommentoitavaksi ja julkaistavaksi osoitteeseen info@suek.fi.

SUEK suoritti lajiliittojen antidopingohjelmien lähtötilan arvioinnin ensimmäisen kerran syksyllä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää lajiliitoilta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista. Suunnitelmien arviointi on tärkeä osa lajiliittojen yhdenvertaisuustyötä.

Lajiliittojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia arvioidaan Olympiakomitean toimesta nyt ensimmäistä kertaa. Olympiakomitea on tukenut lajiliittoja suunnitelman laatimisessa mm. järjestämällä yhdenvertaisuusklinikoita. Olympiakomitea julkaisee halukkaiden lajiliittojen suunnitelmat verkkosivuillaan olympiakomitea.fi. Suunnitelmaan voi pyytää tukea ja lähettää julkaistavaksi osoitteeseen elina.laine@olympiakomitea.fi.

Kysely lähetetään lajiliittojen lisäksi kaikille liikuntaa edistäville järjestöille, joilta opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää suunnitelman toteuttamista.

 

Lisätietoja:

Satu Heikkinen
OKM – kulttuuriasiainneuvos
satu.heikkinen@minedu.fi
puh: 0295 330 102

 

Antidopingohjelmien arviointi               Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien arviointi
Susanna Sokka                                           Elina Laine
SUEK – viestintäpäällikkö                      Olympiakomitea – vastuullisuus- ja yhteisömanageri
susanna.sokka@suek.fi                          elina.laine@olympiakomitea.fi
puh: 040 740 7477                                      puh: 040 591 6835