Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.05.2018 | Olympiakomitea

Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen liikuntajärjestöissä -työpajakokonaisuus

Suomen Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku -verkosto toteuttaa liikunta- ja urheilujärjestöille suunnatun Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen liikuntajärjestöissä -työpajakokonaisuuden syksyllä 2018. Prosessi koostuu kolmesta työpajapäivästä, ennakko- ja välitehtävistä sekä asiantuntijatuesta työpajojen välissä.

Tavoitteena on, että kolmen työpajapäivän jälkeen jokaisella osallistuvalla järjestöllä on oma, järjestökohtainen malli ja tieto siitä, mitä tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuden osoittamiseen tarvittavaa tietoa heillä on jo nyt olemassa, mitä heidän tulee vielä tulevaisuudessa siihen liittyen tuottaa ja miten se voidaan toteuttaa. Työpajoissa käydään läpi toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamiseen liittyvää käsitteistöä ja teoriaa tarvittavilta osin ja ennen kaikkea harjoitellaan käytännössä toiminnan arviointiin sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamiseen arvioitiin liittyviä osa-alueita osallistujien omia työn sisältöjä hyödyntäen. Vaikuttavuuden arvioinnin käsitteet, menetelmät ja peruslähtökohdat suhteutetaan liikunnan ja urheilun kontekstiin.

Työpajat pidetään seuraavasti:
1. työpaja: 6.9.2018 klo 9-15
2. työpaja: 4.10. klo 9-15
3. työpaja: 1.11. klo 9-15

Työpajoihin voidaan ottaa mukaan enintään seitsemän järjestöä. Suosituksena on, että työpajoihin osallistuu 2-3 henkilöä kustakin järjestöstä (toiminnanjohtaja sekä esim. kehittämistyötä tekevä henkilö, luottamushenkilö tms.). Tämä edesauttaa vaikuttavuuden arvioimisen juurtumista järjestön käytäntöihin. Mikäli ilmoittautuneita tähän työpajakokonaisuuteen on enemmän kuin seitsemän, valitaan osallistuvat tahot siten, että mukana ryhmässä on erilaisia järjestöjä, tavoitteita ja kehittämiskohteita. Toivomme mukaan erilaisia liikunta- ja urheilujärjestöjä!

Ilmoittautuminen 5.6. mennessä

Hinta on 250e/osallistuva henkilö.  Hinta kattaa osallistumisen työpajakokonaisuuteen, mutta ei mahdollisia matka- ja majoituskuluja. Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset ti 5.6. mennessä täältä. Tässä vaiheessa riittää tieto osallistuvasta tahosta.

Lisätietoja työpajakokonaisuudesta: matleena.livson@olympiakomitea.fi / p.0407702924.

Työpajojen käytännön toteutuksesta vastaavat Antti Pelto-Huikko (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy) ja Juha Heikkala (Juha Heikkala Consulting). Lisätietoa www.ajatustalo.fi ja www.heikkalaconsulting.fi

Tervetuloa mukaan!