Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
19.06.2018 | Olympiakomitea

Niina Toroi eurooppalaisen urheilun kattojärjestö ENGSO:n tasa-arvokomitean puheenjohtajaksi

Olympiakomitean kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Niina Toroi on valittu liikunnan ja urheilun eurooppalaisen kattojärjestö ENGSO:n tasa-arvokomitean puheenjohtajaksi. Valinnasta päätti ENGSO:n hallitus 8.6.2018.

ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) toimii liikunnan ja urheilun ruohonjuuritason edellytysten edunvalvojana Euroopassa. Järjestö vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaiseen liikuntapoliittiseen päätöksentekoon Euroopan komissiossa, Euroopan neuvostossa sekä tapaamalla säännöllisesti Euroopan parlamentin jäseniä. Vaikutuskanaviensa kautta ENGSO:lla on mahdollisuus nostaa esille jäsenjärjestöjensä keskeisiä asioita, kuten urheilun vapaaehtoiskulttuurin tukemisen tai Erasmus+ -rahoituksen vahvistamisen liikunnassa ja urheilussa.

ENGSO on vaikuttanut muun muassa maahanmuuttajien kotouttamiseen urheilun avulla ASPIRE-projektillaan sekä luonut naisvalmentajien koulutusohjelman nimeltä Score. Jäseniensä kanssa yhteistyössä ENGSO on tehnyt suositukset urheilun ja liikunnan osalta Euroopan unionin toimikaudelle 2017-2020.

ENGSO:n tasa-arvokomitean (EWS, Equality Within Sports) tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijatahona tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä.

– Urheilun kattojärjestönä ENGSO:lla on vaikuttavat verkostot Euroopassa sekä huikeasti osaamista jäsentensä kautta. Tasa-arvotyötä ei tehdä pienessä ryhmässä, vaan jokaisella toimijalla on vastuu tehdä urheilusta tasa-arvoinen paikka kaikille. Komiteassa tehtävämme on avata ihmisten silmiä tasa-arvolle ja tukea heidän uskallustaan puhua myös epäkohdista sekä käynnistää konkreettisia aloitteita tasa-arvon edistämiseksi. Verkoston voima on asian voima, Niina Toroi kuvaa tehtäväänsä.

Puheenjohtajapaikka avaa Olympiakomitealle uusia kansainvälisiä vaikuttamiskanavia Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston toiminnassa. Tasa-arvokomitean puheenjohtaja toimii myös esimerkiksi maailmanlaajuisen naisliikuntaverkosto IWG:n johtoryhmässä Euroopan alueellisena edustajana.

– Suomi on tehnyt pitkäjänteistä työtä tasa-arvoasioissa niin Euroopassa kuin maailmallakin, ja tämän position myötä työhön tulee jatkuvuutta ja uutta vaikuttavuutta. Se toteuttaa myös yhtä kansainvälisyysstrategiamme keskeistä kärkeä eli vastuullisuuden ja hyvän hallinnon edistämistä kansainvälisessä urheilujärjestökentässä, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toteaa.

– Niina Toroi on kuluneen vuoden aikana tehnyt merkittävää taustatyötä suomalaisten kansainvälisten vaikuttajapaikkojen kampanjoinnissa. Nyt Niinan osaaminen ja verkostot kantoivat hedelmää myös henkilökohtaiselle vaikuttamistyölle kansainvälisessä liikuntapolitiikassa. Niina on todella arvostettu ja luotettu toimija sisarjärjestöjemme piirissä, mikä luo hyvät edellytykset onnistumiselle uudessa positiossa. Annan Niinalle myös kaiken tarvittavan tuen tästä eteenpäin, Salonen sanoo.