Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
09.08.2018 | Olympiakomitea

Kirjoita eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta!

Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen mahdollistaa monipuolisen fyysisen aktiivisuuden, joka voi edistää niin lasten, aikuisten kuin ikäihmistenkin fyysistä kuntoa, terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja suvaitsevaisuutta. Monet ihmisen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle keskeiset ihmissuhteet ovat luonteeltaan ylisukupolvisia.

Suomen Olympiakomiteakomitean koordinoimassa Liikkujan polku -verkostossa tuotettiin keväällä katsaus eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta Kantomaa & Kauravaara: Eri-ikäiset liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista. Katsauksessa kirjoitettiin, mitä eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta tiedetään ja minkälainen ymmärrys eri-ikäisten yhdessä liikkumisen merkityksistä ja tärkeydestä syntyy suomalaisten liikuntahankkeiden näkökulmasta.

Jotta ymmärrys moniulotteisesta ilmiöstä ja sen merkityksistä lisääntyisi ja käytännön monenlaiset näkökulmat tulisivat huomioiduiksi, Liikkujan polku -verkoston Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä kutsuu liikuntatoimijoita kirjoittamaan aiheesta ja jatkamaan julkaistun katsauksen teemoja. Samaan aikaan Liikkujan polku -verkosto kerää ruohonjuuritason käytännönläheisiä tarinoita Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä! -ilmiantokampanjan kautta eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta. Tämän kirjoitushankkeen tarkoituksena on kuitenkin hypätä tarkastelemaan ilmiötä ruohonjuuritason tarinoista porrasta ylemmäs ja piirtää laajempaa kuvaa teemasta. Kirjoitusten julkaisutapaa ei ole vielä päätetty, mutta toivomme, että kirjoittajat osallistuessaan hankkeeseen antavat samalla luvan julkaista kirjoituksensa sekä sähköisessä että painetussa muodossa (kirjoituksen lähettäminen on yhtä kuin julkaisulupa). Kirjoitusaineistoa suunnitellaan myös hyödynnettäväksi tutkimusaineistona.

Kutsumme täten kaikki halukkaat tahot kirjoittamaan eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta omasta näkökulmasta! Näkökulma voi edustaa instituutio-, organisaatio- tai toimijanäkökulmaa ja/tai eri hallinnonaloja ja -tasoja (valtiontaso, kuntataso, paikallistaso). Kirjoittajat voivat olla luottamushenkilöitä, virkamiehiä, tutkijoita, työntekijöitä tai vaikkapa vapaaehtoistyöntekijöitä.

Mikäli haluat osallistua kirjoitushankkeeseen, ilmaise kiinnostuksesi laittamalla sähköpostiviesti Kati Kauravaaralle osoitteeseen kati.kauravaara@liikuntafysio.fi. Itse kirjoitukset lähetetään syyskuun loppuun mennessä samaan sähköpostiosoitteeseen. Kirjoittamisesta emme voi maksaa palkkiota, vaan kirjoittajat osallistuvat hankkeeseen vapaaehtoisesti. Kirjoituksen ohjeellinen pituus on 1–2 sivua. Mikäli käytät tekstissäsi lähteitä, toivomme niiden määrän mahdollisimman vähäiseksi (maksimissaan viisi lähdettä). Väliotsikointikaan ei ole välttämätöntä. Toivomme tekstiltäsi ennen kaikkea sitä, että se olisi keskusteleva, pohtiva ja rakentava. Kriittisyyttä ja kantaaottavuuttakaan ei ole syytä välttää.

 

Tervetuloa mukaan kirjoittajajoukkoon!

 

Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmän puolesta ryhmän kuljettajat,

Kati Kauravaara, Kauravaara@liikuntafysio.fi

Jari Kanerva, jari.kanerva@lts.fi