Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
07.09.2018 | Olympiakomitea

Pelikirja kokoaa yhteiskunnalliset tavoitteet liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi

Olympiakomitea julkaisi tänään Pelikirjan, johon on koottu esitykset liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi.

Pelikirjassa on ehdotuksia poikkihallinnollisuuden lisäämiseksi, liikkuvan elämäntavan kehittämiseksi, elinvoimaisen seuratoiminnan edistämiseksi ja huippu-urheilumenestyksen lisäämiseksi. Siinä kuvataan Olympiakomitean omia tavoitteita yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa sekä esityksiä kunnille, maakunnille ja valtiolle.

Perusteena Pelikirjalle on liikunnan ja urheilun suuri ja kasvava merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa. Liian vähäisen liikunnan haittoja kuvaa UKK-instituutin koordinoima selvitys, jonka mukaan liikkumattomuuden kustannukset ovat 3,2-7,5 miljardia vuosittain. Kustannuksilla on nousupaine väestön ikääntyessä. Huippu-urheilu puolestaan on merkityksellinen elämysten, inspiraation, yhteenkuuluvuuden ja identiteetin lähde.

Poikkihallinnollisuus – liikunta ja urheilu koordinoidusti osaksi eri hallinnonaloja

Poikkihallinnollisella liikuntapolitiikalla tavoitellaan sitä, että liikunta ja urheilu ovat jatkossa koordinoidusti osana eri hallinnonaloja kunnissa ja valtiolla. Esimerkiksi liikennepolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja puolustuspolitiikka luovat mahdollisuuksia liikunnalliselle elämäntavalle. Eri sektoreiden toimien koordinointiin tarvitaan liikunnan ministeriryhmä, jota johtaa liikunta- ja urheiluministeri. Ministeriryhmän tulee muun muassa avata valtion budjetti liikunnalle ja urheilulle nykyisen veikkausvoittovaroihin rajauksen sijaan.

Huippu-urheilu – arvostushyppy

Huippu-urheiluun esitetään arvostushyppyä, joka tarkoittaa resurssien lisäämistä ja johtamisen selkiyttämistä. Resurssien pitämiseksi kansainvälisen kilpailun tasolla kasvatettaisiin huippu-urheilun rahoitusta kolmen vaalikauden ajan 10 miljoonaa kunkin vaalikauden alussa siten, että rahoitus tulee kolmesta eri lähteestä: valtion budjetista, Olympia-rahastosta ja veikkausvoittovaroista jakosuhdelain mukaisesti. Lisäresurssit takaavat kansainvälisesti kilpailukykyisen valmennuksen ja toimintaympäristöt.

Huippu-urheilun johtamista tulee selventää. Huippu-urheilun selkeän suunnan rakentamiseksi sekä resurssiohjaus että toiminnallinen johtaminen on syytä olla jatkossa Olympiakomiteassa, ei hajautettuna OKM:n ja Olympiakomitean välillä.

Liikkuva elämäntapa – tilaa ja kannustusta liikkeelle

Liikkuvaa elämäntapaa Pelikirjassa esitetään tuettavaksi kahdella ohjelmalla, joista toinen keskittyy yhteisöihin ja toinen liikunnan olosuhteisiin. Kannustavat yhteisöt -ohjelma loisi liikkumaan innostavia ja toimintakykyä tukevia käytäntöjä elämänkulun eri arkiyhteisöihin, koulujen lisäksi esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille. Tämä tarkoittaa myös kaikkien liikuntaohjelmien (esim. Liikkuva koulu ja Voimaa vanhuuteen) työn jatkamista ja niiden liikkumista edistävien hyvien käytäntöjen juurruttamista arkiyhteisöihin.

Läheltä liikkumaan -kunnostusohjelma olisi vaalikauden kestävä ohjelma liikuntapaikkojen kunnostamiseksi ja kehittämiseksi. Erityinen kohdennus ohjelmassa olisi koulujen liikuntatilojen ja -ympäristöjen kehittämisessä. Tällä purettaisiin nykyistä satojen miljoonien eurojen korjausvelkaa.

Elinvoimainen seuratoiminta – laadun ja toimintaedellytysten kehittäminen

Seuroja voidaan tukea avustuksin sekä tilakysymyksiä helpottamalla. Lisäksi Pelikirjassa esitetään seurojen hallinnollisen taakan keventämistä.

Seuratuen määrää tulee kasvattaa, jotta saadaan nykyistä enemmän liikettä ja urheilumenestystä aikaiseksi sekä uusia jäseniä seuratoimintaan. Hallinnon keventämiseksi, kansalaistoiminnan autonomian kasvattamiseksi ja sen piirissä olevan asiantuntemuksen hyödyntämiseksi seuratuen jakaminen on luontevaa siirtää liikunta- ja urheiluyhteisön vastuulle.

Laadukkaiden ja riittävien olosuhteiden kannalta keskeistä on Läheltä liikkumaan -kunnostusohjelma. Lisäksi tilankäytön säädöskannustimet tulee käydä läpi tilankäytön helpottamiseksi.

Myös hallintoa tulee keventää seuratoiminnan ja harrastamisen edistämiseksi. Jotta esimerkiksi harrastamista koulupäivän yhteydessä on helppoa järjestää, tukimuotoja tulee koota yhteen ja niiden hakemista keventää. Nykyisin erilaisia tukimuotoja lasten ja nuorten harrastamiselle on lukuisia.

 

Pelikirja julkaistiin eduskunnassa pidetyssä Olympiakomitean ja Eduskunnan Urheilukerhon järjestämässä Konkretiaa liikuntapolitiikkaan -tilaisuudessa 7.9.

Tutustu Pelikirjaan täältä.

Diat löydät täältä: Pelikirjan esittely

 

Lisätiedot:

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen

Puhelin: 040 541 0295

Lue lisää aiheesta