Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.09.2018 | Huippu-urheilu | Uutinen

Vuokattiin ja Rukalle rakentuu maailman johtava lumilajien olympiavalmennuskeskus 

Suomen Olympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki ja neljä lumilajien lajiliittoa ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Vuokatin ja Rukan alueelle rakentuu huippuluokan olympiavalmennuskeskus lumilajeille.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että sopijaosapuolten tavoitteena on suomalaisen huippu-urheilun kansainvälisen kilpailukyvyn pitkäjänteinen kehittäminen keskittämällä henkilö- ja talousresursseja tehokkaasti Vuokatti-Rukan toimintaympäristöön.

-Huippu-urheiluyksikkö on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt yhdessä lajien kanssa löytämään sopivia toiminta-alustoja monilajiselle huippuvaiheen yhteistyölle. Olemme erittäin iloisia, että asia on nyt lumilajien osalta edennyt. Tämä sopimus parantaa merkittävästi 2020-luvun lumilajien huippu-urheilijoiden valmentautumisolosuhteita. Uudella yhteistyöllä takaamme parhaille urheilijoille mahdollisuuden harjoitella parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa ja parhaissa olosuhteissa.

Uuden olympiavalmennuskeskuksen painopistelajeina ovat alppihiihto, ampumahiihto, freestylehiihto, lumilautailu, maastohiihto ja yhdistetty. Myös Tahkon alppikoulu Kuopion Nilsiässä tulee toiminnallisesti osaksi uutta olympiavalmennuskeskusta.

-Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useat lajit ja toimijat lähtevät yhdessä rakentamaan valmennuskeskusta Huippu-urheiluyksikön koordinoimana. Hankkeessa on tahtotila rakentaa maailman paras lumilajien valmennuskeskus Vuokatin ja Rukan alueelle. Iso kiitos tästä lajeille, Vuokatille, Sotkamolle ja Kuusamolle. Jatkossa haluamme laajentaa tätä toimintatapaa myös kesälajeihin, ja siinä työssä pääkaupunkiseutu on meille yksi keskeinen kehittämiskohde, Lehtimäki sanoo.

Isoja resurssisatsauksia Vuokattiin ja Rukalle

Olympiavalmennuskeskuksen sopijapuolet ovat päättäneet laajoista resursoinneista Vuokattiin ja Rukalle. Nämä pitävät sisällään mm. taloudellista panostusta, rakentamista, työntekijöitä ja olosuhteisiin liittyviä investointeja.

Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen korostaa erityisesti olosuhteiden jatkuvaa kehittämistä.

-Liittojen sopima yhteistyö varmistaa Vuokatin olosuhteiden kehittämisen jatkossakin. Tavoitteemme on olla yksi johtavista lumilajien valmennuskeskuksista maailmassa ja se edellyttää koko ajan uudistumista myös harjoitusolosuhteissa. Niitä voimme kehittää vain yhteisillä päätöksillä, Halonen sanoo.

Vuokatti-Ruka urheiluakatemian johtaja Janne Vuorinen kertoo, että noin 20 maajoukkuevalmentajaa ja olympiavalmentajaa toimii jatkossa samassa työyhteisössä Vuokatti-Rukan alueella.

-Haluamme yksinkertaisesti tarjota parempaa arkea urheilijoille. Valmentajien lisäksi myös useat Huippu-urheiluyksikön ja lajien parhaat asiantuntijat työskentelevät jatkossa Vuokatissa. Vuokatissa on tehty jo pitkään merkittävää työtä talviurheilun saralla. Akatemian tukena Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikkö tekee merkittävää lumilajien kehitys- ja tutkimustoimintaa ja Kainuun prikaati esimerkillistä lumilajien puolustusvoimien urheilukoulutoimintaa. 2000-luvun yksilölajien talviolympiamitalisteista suuri osa on käynyt koulunsa ja tehnyt pohjatyönsä Vuokatissa. Vahvan historian päälle on hyvä rakentaa vieläkin parempaa tulevaisuutta, Vuorinen sanoo.

Vuorinen painottaa Sotkamon ja Kuusamon urheilumyönteisyyttä.

-Kunnat ja alue ylipäätään hengittää urheilua. Sotkamon kunta ja Kuusamon kaupunki ovat mukana laajalla urheilijan polkua tukevalla koulujärjestelmällä. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ja sen oppilaitosten tarjoaman koulutuksen lisäksi Vuokatissa on jatkossa mahdollisuus suorittaa Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia AMK:n opintoja. Vuokatin urheiluopisto Sotkamon kunnan ja Kuusamon kaupungin kanssa tarjoavat erinomaiset huippu-urheiluolosuhteet ja panostavat valmennuskeskukseen myös taloudellisia resursseja, Vuorinen sanoo.

Kunnat vahvasti mukana hankkeessa

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan olympiavalmennuskeskuksen sijoittuminen Vuokattiin on todella merkittävä asia Sotkamolle.

-Tämä hanke ja tähänastiset tulokset osoittavat, että meillä on jo nytkin tehty oikeanlaista työtä suomalaisen huippu-urheilun eteen. Uskon, että Vuokatti-Rukan urheilun ja osaamisen keskittymä tulee jatkossa tuottamaan entistä parempaa tulosta ja on ainoa mahdollisuus pysyä mukana kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Sotkamon ja Vuokatin kannalta tämä on myös alueen elinvoimaa ja tunnettavuutta voimakkaasti vahvistava kokonaisuus, Kilpeläinen sanoo.

Kuusamon kaupungin sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen kertoo, ettäyhteistyösopimus  antaa Kuusamon kaupungille perustaa olla edelleen kehittämässä huippu-urheilun valmennustoimintaa osana Vuokatti-Ruka urheiluakatemian toimintaa.

-Kuusamo on yksi Suomen tunnetuimpia talviurheilupitäjiä, johon on menneiden vuosien aikana rakennettu monipuoliset talviurheilun harrastamisen suorituspaikat ja mahdollisuudet. Olympiavalmennuskeskushanke tuo mukanaan uutta kehittämistä ja tehokkuutta,  se poistaa päällekkäisyyttä ja tukee uusien suorituspaikkainvestointien järkevää ja tarkoituksenmukaista suunnittelua ja toteuttamista. Tämä on tärkeää paitsi valmennuksen kehittämisen näkökulmasta, myös toiminnan rahoittajien näkökulmasta, Hämäläinen sanoo.

Lajit uskovat synergiaetuihin

Lajien ja urheilijoiden kohdalla uusi valmennuskeskus näkyy kaikkein vahvimmin kotimaan leiritysvuorokausissa. Aiemmin erillään ja omien kalentereidensa pohjalta toimineet eri lajien maajoukkueryhmät saavat nyt yhteisen kotipesän Vuokattiin ja Rukalle, jonne myös keskitetään aiempaa enemmän kotimaan harjoittelua.

-Lajiliittojen yhteisellä toiminnalla saadaan resurssit tehokkaampaan käyttöön. Rinnakkaisia järjestelmiä ei kannata ylläpitää. Vuokatti-Ruka on ollut lumilajeille merkittävä kumppani jo aiemmin ja tämä yhteistyö vahvistaa merkittävästi 2020-luvun urheilijoiden nousemista kansainväliselle huipulle, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala toteaa.

-Kansainvälinen menestyminen huippu-urheilussa edellyttää valmennuksen osalta huippu-olosuhteita. Vuokatin kehittämissuunnitelmat rohkaisevat lajiliittoja tiiviiseen yhteistyöhön toistensa ja olympiavalmennuskeskuksen kanssa. Pidämme tärkeänä, että olympiavalmennuskeskuksen suunnitelmat toteutuvat nopeasti ja samalla saadaan käyntiin kansainvälinen auditointijärjestelmä parhaiden mahdollisten olosuhteiden varmistamiseksi synergiselle valmennustoiminnalle, Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki sanoo.

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista sopijapuolista. Ohjausryhmän tehtävänä on hyväksyä olympiavalmennuskeskuksen strategia ja vuosittainen toimintasuunnitelma sekä päättää budjetista ja ohjata olympiavalmennuskeskuksen operatiivista toimintaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Olli-Pekka Kärkkäinen, ja ryhmä aloittaa työnsä välittömästi.