Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.09.2018 | Huippu-urheilu

Urheiluyläkoulussa tavoitteena tasapaino koulun ja urheilun välillä

Tavoitteellisesti urheilua harrastavalla nuorella on intohimo ja päämäärä urheilun suhteen – ja usein myös liian kuormittunut koulupäivä opintojen, harjoitusten, kavereiden ja muun elämän kanssa. Urheiluyläkoulumalli ratkaisee näitä haasteita, kun koulupäivän yhteyteen on tuotu harjoituksia, jotka korvaavat tai lisäävät seuran iltaharjoituksia tarpeen mukaan. Tämä on mahdollista tiiviillä koulu-lajiliitto-seura-koti-yhteistyöllä. Urheiluyläkoulumallissa toteutuu urheilijan hyvä arki, jossa kuormittumiseen ja lepoon käytettävä aika ovat sopivassa suhteessa.

Kolme vuotta kestävässä urheiluyläkoulukokeilussa rakennetaan kokonaan uutta urheiluyläkoulumallia urheileville nuorille. Kokeilussa mahdollistetaan kymmenen liikunta- ja urheilutuntia kouluviikon aikana. Tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta myös elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen sekä jatko-opintoihin.

Olympiakomitean urheiluyläkoulustatuksen yläkoulut ovat osa urheiluakatemiaverkostoa ja sitoutuvat yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, kehittämiseen, seurantaan ja arviontiin.

– Yläkoulutoimintaa kehitetään jatkuvasti koulujen ja urheilun eri toimijoiden yhteistyöllä. On hienoa huomata, kuinka sitoutuneita kokeilussa mukana olevat koulut ovat. Tämä on erittäin poikkeuksellinen yhteisen kehittämisen tapa, jossa valtakunnallisesti rehtorit kokoontuvat tietyn teeman ympärille, iloitsee Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

– Onnistumisen avain on se, että toimintamallista on sovittu yhdessä kokeilun käynnistyessä, hän toteaa.

Haagassa räätälöidään opintoja urheiluoppilaille sopiviksi

Haagan peruskoulussa on ollut jo yli 20 vuotta liikuntapainotusta. Pitkät perinteet ovat luoneet kouluun liikunnallisen kulttuurin, jossa myös urheiluyläkoululaisten on helppo opiskella. Koulussa toimii liikuntapainotteisen luokan lisäksi tavoitteellisille urheilijoille tarkoitettu urheiluyläkoululuokka, nk. Urhea*-luokka. Urhea-luokkalaisten arkea helpotetaan esimerkiksi tarjoamalla heille liikuntaa valinnaiseksi aineeksi, joka käytännössä lyhentää koulupäivää.

– Urhea-luokan oppilaat ovat päämäärätietoisia urheilijoita, jotka haluavat yleensä tehdä parhaansa myös opintojen suhteen. Me koulun puolesta tuemme heitä ja räätälöimme opintoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opintojen eteneminen edellyttää oppilailta itseltään vastuun ottamista ja tiivistä yhteistyötä opettajan kanssa. Tässä ei ole ollut ongelmia ja kaikkien kohdalla opinnot on onnistuttu järjestämään, sanoo koulun rehtori Matti Koivusalo.

– Meille oli itsestään selvää lähteä urheiluyläkoulukokeiluun mukaan. Haluamme auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla kilpaurheilu-uralle tähtääviä, motivoituneita nuoria, Koivusalo toteaa.

Osaamiskeskuksia ympäri Suomea

Urheiluakatemioiden verkostossa toimii tällä hetkellä 160 yläkoulua, joissa liikuntaa ja urheilua painotetaan toiminnassa. Lukuvuonna 2018-2019 mukana on jo noin 9000 yläkoululaista.

– Kokeilun tulokset jalkautetaan urheiluakatemiaverkoston kautta eri puolille Suomea. Urheiluyläkoulukokeilussa mukana on tällä hetkellä 25 koulua, jotka toimivat myöhemmin alueellisina urheiluyläkoulutoiminnan osaamiskeskuksina. Tavoitteena on, että toiminta on jatkossa avointa kaikille, joita liikunnallisen kulttuurin rakentaminen ja nuorten kasvattaminen urheilulliseen elämäntapaan kiinnostaa, vinkkaa Paananen.

 

Urheiluyläkoulujen kriteeristö:

 • Koulu sitoutuu Urheilijan polun tavoitteisiin ja liikunnallisen kulttuurin rakentamiseen koulussa
 • Koulu-, lajiliitto- ja seurayhteistyö, joka pohjautuu valtakunnallisesti sovittuihin valmennuksellisiin sisältöihin (motoriset taidot, fyysiset ominaisuudet, elämäntaidot, psyykkiset taidot, lajitaidot)
 • Koulu käyttää valtakunnallista soveltuvuuskoetta
 • Urheilijaksi kasvamisen sisältökokonaisuus on käytössä
 • Kouluajan harjoittelu on kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta
 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, urheilijana kasvaminen
 • Koulun käytössä on urheiluun sopivat olosuhteet
 • Koulu kuuluu urheiluakatemiaverkostoon
 • Koulu on nimennyt urheiluakatemian yhteyshenkilön ja opinto-ohjauksen vastuuhenkilön
 • Urheilijasopimus on käytössä ja on sitouduttu noudattamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä sekä urheilun eettisiä periaatteita
 • Koulu on rekisteröitynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan ja sitoutunut liikunnallistamaan koko koulun toimintakulttuuria

 

* Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

 

Artikkelin kuva: urheiluyläkoulutapaaminen 28.9.2018

 

Lue lisää aiheesta