Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.10.2018 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

 

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toi toiminnanjohtajien aamuun kuulumiset Olympiakomitean hallituksen kokouksesta. Hallitus oli valmistellut kokouksessaan superlauantaita 24.11., jossa aamulla klo 10 on Olympiakomitean syyskokous ja myöhemmin eri lajien vuosikokouksia. Uutena päivään tuodaan kello 8.30 – 9.30 pidettävä ajankohtaisseminaari.

– Aiheina ovat mm. hallitusohjelmatavoitteet sekä reilun pelin asiakirja. Keskustelussa ovat myös mahdolliset tarpeet strategian päivittämiseen etenkin vision osalta, Salonen avasi.

Vaalivaikuttamisessa on kaksi kärkeä. Liikkuva Suomi -ohjelma tähtää ensin liikkumattomuuden kustannusten pysäyttämiseen ja sen jälkeen kustannusten puolittamiseen. Huippu-urheilun menestyksen edellytykset on toinen painopisteistä.

– Tuntuu, että läpi puolueiden ymmärretään nyt liikkumattomuuden ja liikunnan merkitys ja että tarvitaan toimenpiteitä. Suomen väestö ikääntyy nopeimmin EU:ssa ja vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi, Salonen taustoitti.

– Huippu-urheilulla on vankka yhteiskunnallinen perustelu ja kansan tuki. Menestyminen vaatii resurssien lisäystä sekä johtamisen selkeyttämistä.

Tiedolla johtaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Kari Niemi-Nikkola ja Sari Virta puhuivat tiedolla johtamisesta ja valtionapuja haettaessa tietojen luotettavuudesta ja todennettavuudesta.

Niemi-Nikkola korosti, että liikuntajärjestöjen valtionavustushakemusten tulee jatkossa perustua yhä vahvemmin todennettavissa olevaan tietoon jäsenmääristä, lisenssimääristä ja toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrästä sekä taloudesta ja hyvästä hallinnosta.

– Tietojen luotettavuus ja todennettavuus vaikuttaa jo vuonna 2019 avustusharkinnassa. 2020-luvulla lajin jäsenmäärä tulee olla yksilöitävissä ja ikä- ja sukupuolijakaumat tiedossa, Niemi-Nikkola sanoi.

Ministeriö suosittelee järjestöille Suomisportin käyttöönottoa jäsentiedon keräämiseen ja avustushakemuksiin. Vuodesta 2020 eteenpäin ministeriö edellyttää, että Suomisportia käytetään vähintäänkin tiedon siirtämiseen.

– Tietovarastona voi olla myös joku muu järjestelmä, mutta tiedon toimittaminen valtionhallinnon tietojärjestelmään tapahtuu Suomisportin kautta.

– Luotettavan tiedon, sen todennettavuuden ja Suomisportin käyttöönottaminen koko suomalaisen liikunnan ja urheilun digitaaliseksi ekosysteemiksi on meidän kaikkien yhteinen tehtävä, Virta veti lopuksi yhteen.

Myös Seuraverkko eli seuratukien haku on tulossa osaksi Suomisportin seurapalveluja. Muutoksista tiedotetaan ja viestitään seuraavien viikkojen aikana.

Ministeriö muistutti seuratukien hakuaikataulusta, joka on tänä vuonna 12.11. – 14.12.

Parempi työyhteisö -kysely

43 liittoa vastasi työhyvinvointiin liittyvään Parempi työyhteisö -kyselyyn. Vastausprosentti oli 67 prosenttia ja tulokset toimitetaan tällä viikolla toiminnanjohtajille.

– Anonymiteetin varmistamiseksi vain yli kuuden vastaajan liitoille ja ryhmille raportoidaan numeeriset tiedot, kertoi toimitusjohtaja Salonen ja muistutti yhteisistä keskustelutilaisuuksista paremman työyhteisön rakentamiseksi:

Toiminnanjohtajat 24.10 klo 9–10.30 ja 30.10. klo 9–10.30 Soul 88

Työntekijät 31.10. klo 9–10.30 ja 6.11. 9–10.30 (Sporttitalo tai lähistö)

Tehokas taloushallinto

Harri Koponen Visma Solutions Oy:stä nosti esille taloushallintoa helpottavia asioita.

– Jo verkkolaskutus ja ostolaskujen sähköistäminen nostavat automaatiotasoa. Seurakentässä perusraportointi riittää pitkälle, mutta reaaliaikaisuus on tärkeää. Avainasemassa on myös jäsenlaskutuksen ja suoritusten seurannan automatisointi, Koponen sanoi.

Samalla hän esitteli uusia tuotteita, kuten OP Laskulainan ja sähköisen allekirjoituksen, Visma Signin.

Aikuisliikunnan itsearviointikysely

Lopuksi Olympiakomitean aikuisliikunnan asiantuntija Ulla Nykänen kertoi tuloksia lajien aikuisliikunnan itsearviointikyselystä.

– Seuratoiminnalla on vahvat kasvumahdollisuudet aikuisten puolella. Suomalaisista yli 15-vuotiasta seuratoiminnassa on mukana 13 prosenttia, Nykänen taustoitti.

Itsearviointikysely toteutettiin kesän aikana. Aiemmin vastaavat kyselyt on tehty lasten urheilusta ja valmennusosaamisesta.

Aikuisliikunnan kyselyyn vastasi 39 lajiliittoa. Vastanneiden liittojen seuroista 85,4 prosenttia toteuttaa aikuisliikuntaa ja 8,4 prosenttia tuottaa palveluita työpaikoille. Suurimmalla osalla liitoista ei ole eriytetty henkilöstöresursseja aikuisliikuntaan. Vastanneista liitoista kymmenellä oli yksi henkilötyövuosi käytettävissä.

– Seurat toteuttavat jo paljon aikuisliikuntaa ja urheilua. Potentiaalia on paljon ja yhdessä asioita kehittämällä saamme yhä enemmän aikuisia liikkumaan seuroissa. Aikuisliikunnan laatutekijöistä liikkuja keskiössä ja yhteisöllisyys toteutuvat hyvin, monipuolisuudessa on enemmän kehittymisen varaa, summasi Nykänen tuloksia.

– Määrällinen tieto on tällä hetkellä pitkälti arvion varassa. Kehittämiseen, muutoksiin ja vaikuttamiseen tarvitaan selvää dataa esimerkiksi Suomisportin kautta.

Ajankohtaista:

– Urheilun tietosuojakysymyksiin liittyvä käytännesääntö on tulossa talvella 2019

– Päivitetyt seurojen mallisäännöt ja Poliisihallituksen ohjeet lainvastaisen rahapelimarkkinoinnin estämiseksi löytyvät Olympiakomitean sivuilta www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tyokalut-ja-materiaalit/

– 5.11. klo 14 – 16 Lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt – Yhdessä enemmän! Taitotalo

– 6.11. olosuhdefoorumi Sporttitalo klo 13 – 16

– Urheilujuridiikan päivä 28.11. klo 10-15 Taitotalo, pääteemana urheilun verotus

Seuraava toiminnanjohtajien aamu: 14.11. klo 8.30 – 9.45 aamuinfo ja EU aamu klo 10 – 12, aiheena valtionavustusten hakeminen, käyttö ja käytön valvonta Tuula Lybeck, OKM