Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
18.10.2018 | Seuratoiminta

Tutustuta nuori liikunta-alaan osallistavalla ohjaamisella!

Sporttitetti on TET-malli, joka tarjoaa tettiläiselle näköaloja liikuntatyöhön ja TET-paikalle mahdollisuuden ottaa nuoret uudella tavalla mukaan seuran, järjestön tai lajiliiton toimintaan ja sen kehittämiseen. Sporttitetin koordinoivana tahona toimii Nuorten Akatemia, joka tarjoaa Sporttitetti-paikoille tetin sujuvoittamiseksi tarjotun materiaalipaketin sekä maksuttoman osallisuuskoulutuksen. Olympiakomitea on Sporttitetin hankekumppani.

Sporttitetti on valtakunnallinen ja urheilulajien väliset rajat ylittävä TET-malli, jossa nuori saa kokemuksia liikunta-alan työtehtävistä. Sporttitetti voi tarjota nuorelle uuden näkökulman omaan lajiin sekä pidentää lajitoiminnnan elinkaarta. Liikuntaorganisaatioille Sporttitetti avaa ovia koulumaailmaan. Ensimmäiset tetit on jo järjestetty, mutta uudetkin organisaatiot ja liikunta-alan toimijat ovat edelleen tervetulleita mukaan!

Sporttitetti on sovellettavissa erilaisten toimijoiden tarpeisiin. TET-paikka voi itse määritellä ottaako se tettiin vain lajin harrastajia vai onko tetti avoin kaikille, kuinka monta tettiläistä haluaa ottaa ja koska. Myös esim. lajiliiton ja seuran yhdessä toteuttamat tetit ovat mahdollisia.

Sporttitettiin mukaan lähteville tahoille tarjotaan kattava materiaalipaketti ohjaajan ja tettiläisen oppaasta erilaisiin ilmoitus- ja lupalappuihin, jotta TET-jakso sujuisi mahdollisimman hyvin. Sporttitetti on nuoren osallisuutta tukeva TET-malli, joten Sporttitetissä mukana olevien tahojen odotetaan sitoutuvan osallistavan ohjaamisen periaatteisiin. Mukaan lähteville tahoille tarjotaan ilmainen osallisuuskoulutus.

Innnostuitko? Sporttitetin nettisivuilta www.sporttitetti.fi löydät jo mukana olevat TET-paikat ja lomakkeen, josta voit ilmoittaa oman organisaatiosi mukaan.