Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.10.2018 | Huippu-urheilu

Pohjoismaiden urheilupsykologit rakentavat yhteisiä hoitokäytäntöjä urheilijoille

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön vastuulääkäri Maarit Valtonen ja urheilupsykologi Hannaleena Ronkainen ovat mukana pohjoismaisessa urheilupsykologian verkostotyössä, jonka keskeisenä tavoitteena on kasvattaa asiantuntijuutta ja osaamista huippu-urheilijoiden psyykkisen terveyden edistämisen ja psykiatrisen hoidon alueella.

– Järjestimme elokuun lopulla Jyväskylässä teeman ympärille pohjoismaisen tapaamisen yhteistyössä Suomen Olympiakomitean, Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Tapaamisessa esittelimme kunkin maan psykiatrisen hoidon toimintamalleja huippu-urheilussa. Jaoimme järjestelmämme haasteita ja onnistumisia. Muiden Pohjoismaiden kokemukset ovat arvokkaita käynnistäessämme omaa kehitystyötämme Suomessa, Maarit Valtonen kertoo.

Verkostotapaamisessa olivat paikalla Ruotsin Mental Health Clinicin perustajat urheilupsykologi Göran Kenttä ja psykiatri Karin Hylund, Norjan Olympiatoppenissa työskentelevät urheilupsykologit Anne Marte Pensgaard ja Tom Henning Øvrebø, Tanskan Olympiakomitean urheilupsykologi Carsten Hvid Larsen sekä psykiatri Tarja Seuri Keski-Suomen keskussairaalan psykiatrian palvelualueelta.

– Tapaaminen oli erittäin antoisa ja oli todella mielenkiinoista kuulla miten muissa Pohjoismaissa huippu-urheilijoiden psykiatrinen hoito on järjestetty. Saimme hyviä eväitä käynnistää suomalaiseen ja keskisuomalaiseen palvelujärjestelmään istuva toimintamalli. Yhteistyö on jo käynnistynyt hyvin, ja toivottavasti voimme palvella suomalaisia huippu-urheilijoita psykiatrisella osaamisellamme samoin kuin muutakin väestöä, Tarja Seuri pohtii.

Mielen hyvinvointi ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä

Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen näkee yhteistyön Pohjoismaisten kollegojen kanssa erittäin tärkeänä.

– Suomessa huippu-urheilija saa korkeatasoista hoitoa jokaiseen fyysisen terveyden haasteeseen, mutta psykiatrinen erikoissairaanhoito, jossa ammattiurheilijan työn vaatimustaso ja erityispiirteet on ymmärretty ja huomioitu, ei nykyisessä järjestelmässä ole toteutunut. Muiden Pohjoismaiden kokemukset ja erityisesti ruotsalainen toimintamalli antavat meille tärkeää esimerkkiä, kuinka luoda toimivaa yhteistyötä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Aiemmin suomalaisilla huippu-urheilijoilla on ollut vaikeuksia löytää psykiatrisen hoidon piiriin tilanteen sitä vaatiessa. Huippu-urheilijan vahva fyysinen suorituskyky ja työn vaatimustaso haastavat psykiatrisen hoidon arvion. Huippu-urheilu voi lisätä psyykkistä oireilua, mutta myös suojata niiltä. Psyykkinen sairaus harvoin estää ammattimaisen harjoittelun. Hoitomenetelmien valinnassa tuleekin huomioida niiden vaikutukset huippu-urheiluun ammattina. Hoidon aikana moniammatillisessa työskentelyssä myös urheilijan valmentajan on tärkeä olla mukana.

– Haluamme rakentaa hoitopolun, joka madaltaa kynnystä hakeutua psykiatrisen hoidon arvioon ja mahdollistaa ammatin vaatimukset huomioivan hoidon suunnittelun sekä erikoissairaanhoidon. Yhteistyö Keski-Suomen keskussairaalan kanssa on erittäin tärkeä avaus ja mahdollisuus asiantuntijuuden kasvulle tällä haastavalla urheilijan terveydenhuollon osa-alueella, Valtonen sanoo.

Olympiakomitean urheilupsykologi Hannaleena Ronkainen rohkaisee huippu-urheilijoita ja valmentajia ottamaan mielen hyvinvointiin ja huoliin liittyviä asioita esille.

– Mielen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat yhtä luonnollisia kuin fyysiseen terveyteen liittyvät asiat. Valmentautumisen kannalta mielen hyvinvointi ja suorituskyky kulkevat käsi kädessä. Menestyminen on mahdollista psykiatrisista oireista huolimatta silloin, kun riittävää tukea on tarjolla.

Ronkaisen mukaan valmennuksen luottamuksellinen vuorovaikutus ja ilmapiiri mahdollistaa asioiden puheeksi ottamisen ja sen, että urheilija ei jäisi yksin haasteidensa kanssa.

– Valmentajan on tärkeä olla aidosti kiinnostunut ihmisestä. Valmentajan ei kuitenkaan tarvitse osata kaikkea itse. Urheilupsykologian asiantuntija voi tuoda tärkeää tukea valmentajille ja urheilijoille, Ronkainen sanoo.