Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
05.11.2018 | Olympiakomitea

Yhdenvertaisuussuunnitelmien arviointi tasa-arvon ja häirinnän näkökulmasta

Olympiakomitea selvitti liikuntaa edistävien järjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmien tilannetta erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän näkökulmasta.

Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä touko-kesäkuussa 2018 samassa yhteydessä, kun SUEK arvioi järjestöjen antidopingohjelmia.

Vastaajia oli 97 vastausprosentin ollessa hienosti 73%.

Lähes kaikilla suunnitelma, neljäsosalla vahvasti osana toimintaa

Lähes kaikilla (97 %) liikuntaa edistävillä järjestöillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Neljäsosa vastaajista kertoo, että he ovat ottaneet suunnitelman vahvasti osaksi toimintaa: suunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään johdonmukaisesti, ja järjestöllä on kohdennettuja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

40% seuraa suunnitelman toteutumista johdonmukaisesti ja tekee kohdennettuja toimenpiteitä ilman järjestelmällistä arviointi- ja kehittämisprosessia, 35% tekee enimmäkseen kevyttä ja satunnaista seurantaa.

Häirintään liittyvät toimintaohjeet kuntoon

73% vastaajista kertoo, että järjestön säännöt mahdollistavat häirintään puuttumisen. Jos kirjaus säännöistä vielä puuttuu, kurinpidon mallisäännöt auttavat tekemään tarvittavat muutokset.

Vähän yli puolella vastaajista (59%) on toimintaohje häirintätapausten käsittelyyn. Häirintätapausten julkitulon kasvaessa on suositeltavaa, että toimintaohjeet päivitetään kuntoon. Lupa välittää, lupa puuttua -opas auttaa asiassa. Myös Et ole yksin -palvelusta on hyvä tiedottaa ja viestiä seuroille.

Katseet kohti tasa-arvoa

Pienehköllä osalla järjestöistä (21%) säännöissä on määritelty, kuinka paljon järjestön hallituksessa tulee olla vähemmistösukupuolen edustajia.

Puolet (50%) on kuitenkin jo asettanut tavoitteen hallituspaikkojen tasa-arvoistamiseksi tulevina vuosina. Lisäksi 20% totesi, että heillä on jo tasa-arvoinen tilanne (50/50) hallituksessa.

Suunnitteilla klinikka alkuvuodesta 2019

Oletko kiinnostunut kuulemaan tarkemman raportin oman järjestösi tilanteesta? Olympiakomitea, SUEK ja VAU järjestävät alkuvuodesta 2019 klinikan, jossa voi varata lyhyitä keskusteluaikoja sekä yhdenvertaisuussuunnitelmiin että antidopingohjelmiin liittyen.

  • Yhdenvertaisuussuunnitelma tasa-arvon ja häirinnän näkökulmasta (Elina Laine / Olympiakomitea)
  • Yhdenvertaisuussuunnitelma vammaisurheilun ja -liikunnan näkökulmasta (Aija Saari / VAU)
  • Antidopingohjelmat (SUEKin asiantuntijaryhmä)

Tarkemmat tiedot klinikasta ilmoitetaan myöhemmin.