Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.11.2018 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Tuula Lybeck ja Hannu Tolonen kertoivat toiminnanjohtajien aamuinfossa valtionavustusten hakemisesta, avustusten käytöstä ja käytön valvonnasta.

Ministeriö muistutti, että hakemus on tehtävä ajoissa ja määräpäivä on täysin ehdoton. Palvelu sulkeutuu perjantaina 30.11. klo 16.15. On hakijan vastuulla, että hakemus on perillä ajoissa.

– Tarkista, että hakemus vastaa kriteereitä. Tee selkeä toimintasuunnitelma ja realistinen talousarvio sekä perehdy yleisavustusten käyttöehtoihin etukäteen, Lybeck summasi.

– Hakemuksesta tulee näkyä mitä, missä, milloin, miten ja miksi. Siitä löytyvät myös konkreettiset tavoitteet suhteessa tarpeisiin sekä mittarit. Hyvässä hakemuksessa on ytimekästä sanankäyttöä, Tolonen täydensi.

Ministeriö edellyttää henkilöjäsenten määrätietoa, joka on todennettavissa. Mikäli jäsenten määrää ei voida todentaa, on se valtion avustuksen määrää vähentävä peruste.

Tolonen muistutti, että jos voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys on tekemässä merkittävää ylijäämää, on sen käyttötarkoituksesta oltava hallituksen päätös.

Hakemuksen täydennysaika on kaksi viikkoa – joko oma-aloitteisesti tai pyydettäessä.

Avustuspäätöksessä näkyvät avustuksen käyttötarkoitus, avustuksen määrä, enimmäisosuus avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista, käyttöaika, selvityksen määräpäivä, maksusuunnitelma, käytön ehdot ja rajoitukset sekä oikaisuvaatimusosoitus.

Lybeck muistutti, että avustukset ovat aina harkinnanvaraisia eli OKM päättää mihin ja miten paljon myönnetään.

– Yleisavustus myönnetään toimintaan ja erityisavustus usein tiettyyn hankkeeseen. Erityisavustus on ”viimesijaista rahaa” eli sen osalta otetaan huomioon hankkeesta saatavat muut tuotot.

Tolonen avasi myös talousarvioennustetta vuodelle 2019.  Jaettavana on 42 270 000 euroa järjestöille. Kasvu johtuu huippu-urheiluyksikön yleiskulujen siirtymisestä eri riville.

– Tosiasiassa vähennystä vuoteen 2018 verrattuna on 200 000 euroa. Samalla on odotettavissa, että avustettavien järjestöjen määrä kasvaa. Realiteetit on tunnustettava ja odotusten oltava maltillisia, Tolonen totesi.

 

Huomioitavia asioita:

  • Yhteishankkeissa on verkoston kesken sovittava roolit tarkasti. Delegointiin pyydetään lupaa avustusta haettaessa ja perustellaan, miksi delegoidaan. Avustusta ei saa jakaa edelleen, ellei päätöksellä ole asiasta mainintaa.
  • Prosentuaalisen avustusmäärän (esim. 60 % hyväksyttävistä kustannuksista) ollessa kyseessä, on raportoitava hankkeen toteutuminen 100 prosenttisesti sekä kulujen että tulojen osalta.
  • Ministeriö kehottaa olemaan ”pienellä kynnyksellä” yhteydessä, jos hanke muuttuu. Sähköinen muutoshakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.
    • Suosituksena on, että muutos tulee tehdä, kun alle 100 000 euron avustuksissa on yli 10 % muutos ja yli 100 000 euron avustuksissa on yli 10 000 euron muutos.
  • Pienhankintaraja on noussut 20 000 euroon (alv 0 / tavara / palvelu).
  • Mikäli avustus yksin tai yhdessä muiden avustusten kanssa on vähintään 500 000 euroa kalenterivuodessa, niin tarvitaan tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä. Raportti laaditaan Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellun mallipohjan ja ohjeistuksen mukaisesti.
  • Ennakkotiedot hakuajoista ja lisätiedot löytyvät osoitteesta https://minedu.fi/avustukset.

 

Tärkeitä päivämääriä:

28.11. Urheilujuridiikan päivät klo 10-16, Taitotalo
3.12. Kansainvälisten toimijoiden verkostotapaaminen klo 12.30, Taitotalo
27.2. Pidennetty toiminnanjohtajien info teemana alueyhteistyö