Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.11.2018 | Huippu-urheilu

Opintotuen tarveharkintaan muutoksia – urheilija-apuraha ei enää pienennä opintotukea

Hallitus esittää, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona. Myöskään apurahoja ei enää otettaisi huomioon tulona opintotuessa. 

Esityksen mukaan apurahoja ei enää otettaisi nykyiseen tapaan huomioon tulona opintotuessa, mikä lieventää opintotuen tarveharkintaa ja vähentää siihen liittyvää toimeenpanotyötä Kelassa.

– Nykyisin toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut apurahat voivat pienentää opiskelijan opintotukea. Tämä säännös on koettu epäoikeudenmukaiseksi, koska apuraha on saatu kannustimena, sanoo opintotuesta vastaava Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

– Urheiluministerinä iloitsen, että tällä parannetaan nuorten apurahaa saavien urheilijoiden taloudellista toimeentuloa, koska jatkossa veroton urheilija-apuraha ei pienennä opintotukea.Tällä vahvistetaan urheilijoiden kaksoisuramahdollisuuksia ja siviiliuran rakentumista harjoittelun ohella.

Hallituksen esityksen myötä alle 18-vuotiaat itsenäisesti asuvat voisivat saada opintorahan perusmäärän (101,74 €/kk) tarveharkinnattomasti sekä oikeuden lainatakaukseen, mikä mahdollistaisi myös asumistuen saamisen. Opintorahaa voitaisiin edelleen korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella.

Lue koko uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

  

Lue lisää aiheesta