Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.11.2018 | Seuratoiminta | Uutinen

Tehokasta ja tykättyä – jaettu kaksoistunti keskellä koulupäivää tuo tunnin lisää liikettä

Syksystä alkaen on vaasalaisen Länsimetsän koulun kuutosluokkalaisten lukujärjestyksessä ollut uudenlainen kaksoistunti: puolet matematiikkaa, puolet harrastekerhoa. Samalla kun koulupäivään sujahtaa tunti lisää liikettä, saadaan tehoa opetukseen, toteaa rehtori Matti Autio joustavan koulupäivän onnistuneesta kokeilusta.

Kahteen ryhmään jaetuista oppilaista toinen ryhmä aloittaa matematiikalla ja toinen Action-harrastekerhotunnilla. Tunnin kuluttua vuoroja vaihdetaan.

– Liikkeen lisääntymisen ohella järjestely hyödyttää myös opiskelua. Kahden luokanopettajan lisäksi oppitunnilla voi olla erityisopettaja, jolloin opetusryhmän voi tarvittaessa jakaa jopa kolmeksi pienryhmäksi.

Etuna on myös opettajille mielekäs ajankäyttö.

– Luokanopettaja tekee mielellään yhtäjaksoisen työpäivän ilman ns. hyppytunteja.

Oppilaiden keskuudessa Autio sanoo ratkaisun olevan ”hirveän suosittu”.

– Action-kerhonvetäjälle annoimme ohjeeksi suunnitteluun, että ihan kaikkea muuta kuin sitä mitä tehdään liikuntatunneilla. Sisältöjä onkin suunniteltu paljolti lasten toiveita kuunnellen, ja lapset yleensä tykkäävät siitä, mihin ovat itse päässeet vaikuttamaan.

Piilevät vahvuudet pääsevät harrastekerhossa helpommin näkyviin

Autio painottaa harrastamisen tukemisen olevan koulun tärkeä tehtävä.

–  Koulusta tulee rakentua lapselle myönteinen mielikuva paikasta, jossa ollaan oppimassa ja jossa on muutakin mielekästä tekemistä. Uusin Nuorisobarometri herätti jälleen ajattelemaan, että kaikki tavat, joilla lapset ja nuoret saadaan pidettyä mukana yhteisessä tekemisessä, ovat eduksi. Juuri kerhotoiminta voi usein mahdollistaa ja tehdä näkyväksi sellaisia vahvuuksia, jotka muuten jäävät helposti huomaamatta.

Noin 330 oppilaan Länsimetsän koulu panostaa kerhotoiminnassaan monipuolisuuteen ja yhteistyöhön. Kuluvan lukuvuoden kerhotarjontaa on pitkä lista.

Action-kerhoja koordinoi Vaasan kaupungin liikuntapalvelut, Lasten Liike -kerhoja vetää Vaasan Palloseura, kuvataidekerhoja ja musiikkivalmennusta järjestää TaiKon eli taiteen perusopetus ja ainakin jo 15 vuotta kerhotarjonnassa olleita Näppi-käsityökerhoja vetää Taito Etelä-Pohjanmaa ry. Lisäksi läksyjen tekoon keskitytään maahanmuuttajataustaisille mutta myös muille suunnatussa Tsemppi-kerhossa ja tokaluokkalaisille suunnatussa Enter-kerhossa harjoitellaan tietokoneenkäytön perustaitoja.

– Ilahduttavistakin yhteyksistä kerhonvetäjiä on löytynyt. Eläkkeellä olevan kouluvaari-Martin vetämästä läksykerhosta tykätään kovasti, samoin aiemmin kotimaassaan opettajana ja taidekerhon ohjaajana toimineen Alfiyan kuvataidekerhosta.

Autio puoltaa laajan harrastetoiminnan tarjoamista kouluissa ja kiittelee valtion tuen ohella Vaasan kaupungin perusopetuksen stipendi- ja kehittämisrahastoa, josta joka vuosi osoitetaan rahaa myös kerhotoiminnalle.

– Uskon, että tällaisella toiminnalla voi olla yllättävänkin suuri syrjäytymistä ehkäisevä merkitys.

Lue lisää aiheesta