Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.11.2018 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean syyskokoustiedote   24.11.2018 

Ainutlaatuinen momentum liikunnan ja urheilun edistämiselle koko yhteiskunnassa

Olympiakomitean syyskokous vahvisti Helsingissä 24.11.2018 järjestön vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman. Olympiakomitean talousarvio vuodelle 2019 on 10 166 000 euroa, josta haettua valtionapua on 6,86 miljoonaa (67,5 %) ja omaa varainhankintaa 3,31 miljoonaa euroa (32,5 %).

Muita päätösasioita olivat hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023, päivitetyn eettisen säännöstön vahvistaminen, uusien jäsenten hyväksyminen sekä muutokset jäsenmaksuissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Tavoitteena kattava Liikkuva Suomi -ohjelma ja huippu-urheilun resurssien nosto hallitusohjelmaan 

Syyskokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksen hallitusohjelmatavoitteista. Olympiakomitea on valmistellut tavoitteita keväästä alkaen yhteistyössä jäsenjärjestöjen, Liikkujan polku -verkoston, liikunnan aluejärjestöjen sekä eduskuntapuolueiden liikuntapoliittisten vastaavien kanssa.

Hallitusohjelmatavoitteet jakaantuvat kahteen pääteemaan: Liikkumattomuuden haittojen ja niistä aiheutuvien kustannuksien kasvuun vastaamiseksi liikunta tulee ottaa poliittiseksi prioriteetiksi. Välineenä on Liikkuva Suomi -ohjelma. Huippu-urheilumenestyksen mahdollistamiseksi kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa huippu-urheilulle tulee rakentaa menestyksen edellytykset resursseja kasvattamalla ja johtamista selkiyttämällä.

– Olympiakomitean roolille liikunnan ja urheilun yhteisen äänen rakentajana on ollut kuluneen vuoden aikana erityinen tilaus historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon ja eduskuntavaaleihin valmistautumisen myötä. Liikunnan ja urheilun edistämiselle yhteiskunnassamme on ainutlaatuinen momentum – ja siihen olemme tarttuneet yhdessä, Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoi avauspuheenvuorossaan.

Olympiakomiteaan uusia jäseniä

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi Suomen Rullalautaliitto ry:n sekä kumppanuusjäseneksi KMG Finland ry:n.

Olympiakomitean jäsenmaksut vuonna 2018 ovat olleet varsinaisilta jäseniltä 500 euroa ja kumppanuusjäseniltä 250 euroa. Syyskokous päätti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on 600 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 300 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Liittymismaksua ei peritä jatkossakaan.

Päivitetty Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet -asiakirja hyväksyttiin

Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksia, joita järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan. Jäsen on myös järjestön pyynnöstä velvollinen antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa mahdollisesti vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan.

Aiemmin kattojärjestönä toimineen Valo ry:n vuosikokouksessa vuonna 2013 hyväksytty Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -asiakirja on päivitetty Olympiakomitean visuaaliseen ilmeeseen, ja yhteistyössä SUEKin kanssa siihen on lisätty maininnat katsomoturvallisuudesta ja -viihtyvyydestä.

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi päivitetyn asiakirjan jäseniä sitovaksi eettiseksi säännöstöksi.

 

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295