Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.11.2018 | Seuratoiminta

Likes: Suomen malli lasten ja nuorten liikunnan lisäämisestä kiinnostaa

Kansainvälinen vertailu lasten ja nuorten liikkumisen tilanteesta julkaistu   Australian Adelaidessa on 27.11.2018 julkaistu kansainvälinen vertailu 49 maan lasten ja nuorten liikkumisen tilanteesta. Maiden edustajat ovat kokoontuneet keskustelemaan tuloksista ja etsimään yhdessä ratkaisuja lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Suomen mallissa kansainvälistä huomiota saavat erityisesti Liikkuva koulu -toimintamalli, lasten ja nuorten osallisuus sekä vähän liikkuvien lasten ja nuorten hyvinvoinnin korostaminen.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää varsin hyvin, vaikka lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisessä ja paikallaanolon vähentämisessä on Suomessakin vielä paljon tehtävää. Ratkaisuja lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen etsitään nyt kaikkialla maailmassa.

Liikkuva koulu -toimintamalli kiinnostuksen kohteena

Suomi saa parhaan arvosanan koulujen toiminnasta, yhdessä Portugalin ja Slovenian kanssa. Suomalaistutkimusten mukaan koulupäivän aikana tapahtuvalla liikkumisella on suuri merkitys erityisesti vähän liikkuvien lasten ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille.

– Kansainvälinen kiinnostus Suomen Liikkuva koulu -toimintamallia kohtaan on nyt erittäin suurta. Suomessa lähes 90 prosenttia kouluista on Liikkuvia kouluja, joiden tavoitteena ovat aktiiviset ja viihtyisät koulupäivät. Liikkuvissa kouluissa keskiössä on oppilaiden hyvinvointi, osallisuus ja aktiivisen elämäntavan omaksuminen, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin LIKES-tutkimuskeskuksesta kertoo.

Suomi on ainoana maana vertailussa arvioinut erikseen alle kouluikäisten, alakoulu- ja yläkouluikäisten sekä toisen asteen oppilaiden liikkumisen tilanteen.

– Tuloskortin tulokset ovat eri ikäryhmissä hyvin erilaisia. Eri ikävaiheissa tarvitaan erilaista otetta liikkumisen edistämisessä. Suomessa Liikkuva koulu -ohjelma on laajentunut myös alle kouluikäisten ja opiskelijoiden liikkumisen edistämiseen.

Paneelikeskustelussa Suomi edustaa kehittyneitä maita

Adelaiden Movement to Move -kongressissa on tänään paneelikeskustelu siitä, miten lasten ja nuorten liikkumista voitaisiin globaalisti lisätä. Kehittyneitä maita edustaa paneelissa Tuija Tammelin, lisäksi mukana ovat edustajat Uruguaysta, Bangladeshista ja Ghanasta.

Suomi vie kansainvälisen lasten ja nuorten liikunnan allianssiin viestiä lasten ja nuorten osallisuudesta heidän omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa.

– Lasten ja nuorten näkemyksiä ja toiveita tulee kuunnella aiempaa tarkemmalla korvalla myös liikkumisen lisäämisessä. Hyviä malleja on jo olemassa lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on hyviä kokemuksia aivan pientenkin lasten ottamisesta mukaan toiminnan suunnitteluun, Tuija Tammelin kertoo.

– Liikkumisen lisääminen on kaikkein tärkeintä, ja usein kaikkein vaikeinta, vähiten liikkuvien lasten ja nuorten elämässä ja heidän hyvinvointinsa kannalta. Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen on keskeistä myös heidän kohdallaan, jotta liikkuminen innostaisi kaikkia lapsia.

Eri maiden Tuloskorteissa on koottu yhteen olemassa oleva, uusin tutkimus lasten ja nuorten liikkumisen tilanteesta ja arvioitu liikunnan ja sen edistämisen osa-alueita kansainvälisen mallin mukaisesti. Suomessa erityisesti koulujen ja valtion panostus liikkumisen lisäämiseen, koulumatkojen aktiivinen kulkeminen, perheiden ja kavereiden tuki sekä omatoiminen liikunta ja leikki saavat kansainvälisesti vertailtuna hyviä arvosanoja. Lasten ja nuorten fyysinen kokonaisaktiivisuus sekä istuminen ja paikallaanolo ovat Suomessa kansainvälisen vertailun keskitasoa (heikko arvosana D).

 

Lähde: Likes

 

Lisätietoja:

Suomen Tuloskortti 2018: lasten ja nuorten liikunta julkaistiin lokakuussa. Suomi on kansainvälisessä Tuloskorttityössä mukana kolmatta kertaa.

Kansainvälinen vertailu, Global Matrix 3.0: www.activehealthykids.org

Global Matrix 3.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Youth: Results and Analysis From 49 Countries: https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2018-0472

Report Card Grades on the Physical Activity of Children and Youth Comparing 30 Very High Human Development Index Countries: https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2018-0431

Results from Finland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: https://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jpah.2018-0510