Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.12.2018 | Olympiakomitea

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi pääosin Olympiakomitean valituksen valtionavustustensa takaisinperinnästä vuodelta 2014

Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt Suomen Olympiakomitean 9.9.2016 jättämän valituksen koskien opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää taloustarkastusta ja päätöstä koskien Olympiakomitean vuoden 2014 valtionavustusten osittaista takaisinperintää. Hallinto-oikeus päätti alentaa takaisinperittävää määrää 30 791 eurolla, kun alennuksen olisi pitänyt Olympiakomitean valituksen mukaan olla noin 215 000 euroa.

OKM antoi keväällä 2016 päätöksen periä Olympiakomitealta valtionavustuksia takaisin 435 000 euroa sisältäen korot. Kesäkuussa 2016 Olympiakomitea teki oikaisupyynnön osaan ministeriön esittämästä kokonaissummasta. Elokuussa 2016 ministeriö hylkäsi Olympiakomitean oikaisupyynnön. Hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa Olympiakomitea vaati hallinto-oikeutta kumoamaan OKM:n päätöksen ja oikaisemaan takaisinperittäväksi määräksi korkeintaan 215.388,91 euroa.

– Olemme pettyneitä päätökseen. Valituksessa esiin nostetut asiat, kuten luottamuksensuoja ja oman varainhankinnan tuottojen vaikutukset avustuksiin, ovat periaatteellisia, joten päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus kansalaisjärjestöjen asemaan ja toimintaan takautuvasti, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kommentoi.

Olympiakomitea on käyttänyt avustukset opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ennalta määriteltyihin kohteisiin, ja hankkeiden tulokset ovat vastanneet täysin yhdessä asetettuja tavoitteita.

– On poikkeuksellista, että pelisäännöt muuttuvat jälkikäteen. Avustuksen saajan on voitava luottaa ministeriön toiminnan oikeellisuuteen ja hallintopäätöksen pysyvyyteen riippumatta siitä, onko ministeriö noudattanut tarkastusvelvoitteitaan. Olympiakomitea on toiminut ministeriön ohjaamalla tavalla, eikä ministeriön ohjeistuksiin liittyvien puutteiden pitäisi koitua takautuvasti Olympiakomitean vahingoksi.

– Perehdymme nyt päätökseen ja arvioimme jatkotoimenpiteet. Päätöksen mahdollisesta etenemisestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekee Olympiakomitean hallitus kokouksessaan joulukuun puolivälissä, Mikko Salonen toteaa.

Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä on edelleen Olympiakomitean 3.11.2017 jättämä valitus koskien Valon vuoden 2014 valtionavustusten takaisinperintää, joka on suuruudeltaan noin 1,7 miljoonaa euroa. Olympiakomitea vastaa Valon takaisinperinnästä, koska Olympiakomitean ja Valon yhdistyessä Olympiakomitea otti vastaan Valon varat, velat ja vastuut.

 

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295