Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.12.2018 | Seuratoiminta

Vaasassa on valtava into lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen

Nyt tuntuu, että olen onnistunut solmimaan kumppanuuksia erityisen hyvin, toteaa Vaasan kaupungin liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen, kun vuosille 2019-2020 lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen yhteistyökumppaneiksi sitoutuneita tahoja on listalla 21!

 

Vaasan liikunnallinen harrastustoiminta tarjoaa kattavan kokonaisuuden mielekästä tekemistä 6–29-vuotiaille niin osana koulupäiviä kuin vapaa-aikaakin. Harrastustoiminnan toimintamuotoja ovat lajikoulut, liikuntaleirit, Lasten Liike -kerhot sekä Liikkuva koulu -harrastustoiminta. Lisäksi järjestetään monia ”harrastusviikko” ideologiaan perustuvia tapahtumia, joista suuren suosion saavuttaneet Koko perheen liikuntarieha ja koululaisten liikunta- ja kulttuuriviikko Gimme 5 liikuttavat tuhansia vaasalaisia. Poikkeuksellisen laaja kattaus harrastustoimintaa on suunnitelmallisen työn tulos, josta vastaa Jaakko Saarinen.

Vuosiksi 2019-2020 yhteistyöhön sitoutuneiden kolmannen sektorin kumppaneiden pitkä lista saa ansaitsemaansa näkyvyyttä jutun lopussa, mutta kyllä sen syntyminenkin kiinnostaa.

– Järjestän infotilaisuuden säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, jossa kerron liikunta- ja urheiluseuroille, kaupungin eri toimijoille sekä muille mahdollisille harrastustoimintaa järjestäville tahoille matalan kynnyksen toiminnan yhteistyömahdollisuuksista. Toimintamuodon valintaan vaikuttaa kumppanin kiinnostus ja resurssit. Lähtökohta on, että kaikkien halukkaiden kanssa tehdään yhteistyötä, kertoo Saarinen.

Onnistuneen yhteistyön taustalla on toimiva yhteistyöverkosto.

– Liikkuva koulu ja Lasten Liike -työryhmät toimivat osana laajempaa lasten ja nuorten harrastamisen edistämisen verkostoa, joka kokoaa yhteen harrastustoimintaa järjestävät tahot. Tarkoituksena on kannustaa kolmannen sektorin toimijoita mukaan verkostoon, jonka keskeisenä tehtävänä on jakaa hyviä käytäntöjä ja lisätä harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten päivään.

Tänä syksynä eri toimintamuodot käsittävä harrastustarjonta yhdistettiin samalle verkkosivustolle.

– Näin pyritään viestittämään kuntalaisille selkeämmin eri mahdollisuuksista. Kevään aikana tarjonta laajenee myös alle kouluikäisiin.

Yhdessä sovittua ja systemaattisesti seurattua

Harrastustoiminnan resursoinnista vastaavat liikuntapalvelut ja yhteistyökumppani yhdessä. Saarinen avaa sujuvaa työnjakoa näin:

– Yhteistyökumppanin kanssa pidetään palaveri, jossa sovitaan toiminnan sisällöstä, kuten esimerkiksi toiminnan kestosta, kohderyhmästä, paikkamäärästä ja tiloista. Liikuntapalvelut tukee yhteistyökumppania mm. ohjaajapalkkioissa ja tilojen luovuttamisessa toiminnan käyttöön. Työnjaollisesti liikuntapalvelut vastaa toiminnan hallinnoinnista ja yhteistyökumppani ohjauksesta.

Systemaattisesta otteesta kertoo myös toiminnan arviointi matkan varrella.

– Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Toimintaa kehitetään toteuttamalla harrastekyselyt lapsille ja nuorille, huoltajille sekä yhdistyksille. Kyselyiden kautta selvitetään mm. lasten ja nuorten toiveita sekä seurojen tarpeita. Vaikuttavuuden mittareina toimivat myös seuran tilastot esimerkiksi lajiin ensikertaa tutustuneiden määrästä. Huoltajille osoitetulla kyselyillä selvitetään puolestaan mm. yhdenvertaisuuden toteutumista

Myös nuorisopalvelut kerää harrastekyselyillä ajankohtaista tietoa.

– Kyselyjen avulla näemme mitä toiveita nuorilta nousee, ja pyrimme vastaaman niihin perustamalla uusia ryhmiä, kertoo maahanmuuttajakoordinaattori Mariam Ellisi. Lajikoulutarjonnan tarkoituksena on toimia luontevana kaksisuuntaisen kotoutumisen tukijana osallistamalla toimintaan sekä maahanmuuttaja- että kantaväestön nuoria. Nuorten jatkuvassa suosiossa ovat futsal-ryhmät, joissa on ollut jopa 30 osallistujaa kerralla. Myös SportIt-kerhosta nuoret ovat antaneet hyvää palautetta. Se ajoittuu juuri koulujen päättymisaikaan, jolloin nuorten on helppo jäädä koulun jälkeen harrastamaan.

Harrastetoiminnassa mukana olevat kolmannen sektorin toimijat:

Vaasan Golf ry
Palosaaren Urheiluseura ry
Budokan ry / Judojaosto
West Coast Vikings ry
Vaasan Sportin Juniorit Ry
West Coast Vikings ry / Cheerleadingjaosto
Vaasan Salama ry
Vähänkyrön Viesti ry
Kvarkens naturskola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Vaasan Golf ry
Vaasan Palloseuran Juniorit ry
Wasa Team Skaters ry
Korsholm Mustasaari Disc Club Ry / alajaosto Wasa Thunder Ry
Vasa Idrottssällskap rf
Vaasan Vasama ry
Vaasan 4H yhdistys ry
Vaasan Setlementtiyhdistys ry
Vaasan Tanssikoulu Kipinä Oy