Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.02.2019 | Huippu-urheilu

Urheilija, tee valinta!

Tai vaikeahan se on tehdä, jos ei ole mistä valita. Tai ei tiedä mitä pitäisi valita. Tai on vaan huonoja vaihtoehtoja. Onneksi näin ei ole!

Virpi Sarasvuo oli vieraana Radio Suomen Urheiluhullut -ohjelmassa ja nosti esiin kaivatun näkökulman; urheilijan uralle lähteminen ei ole uhraus – se on valinta. Valinta, johon kasvetaan ja se tuo mukanaan paljon enemmän kuin ottaa. Hyvien valintojen mahdollistamiseksi tehdään parhaillaan paljon töitä.

Arki ratkaisee. Kaikissa asioissa, joissa halutaan tai haetaan kehittymistä. Urheilu ei tee tässä poikkeusta. Siis paremmasta arjesta seuraa myös parempaa urheilua. Siksi siis arjen tulee mahdollistaa asioita, jotka ohjaavat tekemään hyviä valintoja. Olosuhteet, ajankäyttö, matkustaminen, lepääminen, ruokailut, treenit, osaavat ihmiset, innostava ilmapiiri, kaverit… listaa voi jokainen jatkaa miettimällä niitä asioita, jotka omaan arkeen vaikuttavat. Hyvä päivä, hyvä viikko, hyvä kuukausi; siitä rakentuu eväät kehittymiselle.

Järjestelmän tehtävä on mahdollistaa urheilijoille ja valmentajille urheiluun panostaminen ja siinä kehittyminen, ohjata järkeviin valintoihin. Sisäinen palo aina lopulta ratkaisee, mutta ulkoiset tekijät eivät saa olla esteenä. Tämän vuoksi optimaalisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollistamiseksi Suomeen rakennetaan 2. asteen urheiluoppilaitostoimintaa edeltävälle ajalle urheiluyläkoulumallia. Kolmen vuoden (2017-2020) kokeilussa on mukana 25 koulua 14 eri kunnasta ja tavoitteena on synnyttää pysyvä malli, jossa urheilusta innostuneille yläkouluikäisille annetaan tukea ja mahdollisuus oppia urheilijaksi kasvamisen edellytyksiä ennen 2. astetta. Elämän taidot, psyykkiset taidot, fyysiset ominaisuudet, motoriset taidot, lajitaidot ja vastuun ottaminen. Kaikkea tätä urheilijaksi kasvaminen tarkoittaa, siis paljon enemmän kuin vain treeneissä käyminen ja ohjeiden noudattaminen. Näitä tietoja ja taitoja nuori urheilija tulee tarvitsemaan läpi urheilu-uransa ja sen jälkeenkin. Urheilu-uran jälkeiseen aikaan valmistaudutaan siis jo urheilu-uran aikana. Oppia urheilua ja elämää varten.

Miten tämän sitten pitäisi toimia? Tarvitaan kodin, seuran ja koulun yhteistyötä. Valtakunnallisesti mahdollisimman laajaa urheilun ja koulunkäynnin mahdollistavaa toimintaa urheiluyläkouluissa, liikuntapainotteisissa yläkouluissa ja urheiluopistojen järjestämillä yläkoululeireillä. Joka puolella Suomea. 2.asteella nykymuotoinen 30 urheiluoppilaitoksen malli on määrällisesti riittävä. Siinä vaiheessa jo tehdään valintoja kehittyä huippu-urheilijaksi ja kansainvälinen ulottuvuus tulee mukaan. Korkea-asteella räätälöidyt ratkaisut urheilun ja opintojen yhdistämiseen ja kaikki tuki panostaa urheiluun myös ammattina. Kaikessa tässä lajit (seurat ja liitot) tiiviisti mukana yhdessä osaavien asiantuntijoiden kanssa hyvissä olosuhteissa. Tämän mahdollistaa toimiva suomalainen järjestelmä. Aina on varaa kehittyä, mutta ei olla enää ihan lähtökuopissakaan. Tätä kaikkea tekee urheiluakatemiaohjelma = paikalliset urheiluakatemiat sekä urheiluopistot ja niiden valmennuskeskukset.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen tavoite ja toimintalupaus ohjaa toimintaa: Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

***

Viides valtakunnallinen yläkouluseminaari järjestetään yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkoston yläkoulujen kanssa.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan koulu-ja leiritysmallien tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä.Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dualcareer).#kaksoisura #urheiluakatemia

Ilmoittaudu mukaan yläkouluseminaariin: https://www.lyyti.in/ylakouluseminaari2019

Antti Paananen

johtaja

osaaminen ja toimintaympäristöt

0445413651

Lue lisää aiheesta