Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.03.2019 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Lajiliittojen, eri urheilujärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen edustajat kokoontuivat pohtimaan yhteisiä tavoitteita toiminnanjohtajien aamuun. Liikunnan aluejärjestöjen johtoryhmän puheenjohtaja Aino-Maija Sirén johdatteli keskustelua.

– Yhteistyötä on rakennettu ensin Olympiakomitean kanssa. Nyt otamme kaikki muutkin mukaan työstämään yhteisiä askeleita, Sirén alusti.

– Ensin on kirkastettu fokus Olympiakomitean ja aluejärjestöjen tekemisessä. Yhdessä saadaan asioille vaikuttavuutta. Alueiden kautta meillä on vahva väylä vaalivaikuttamisessa ja että liikuntapoliittisen selonteon kirjaukset saadaan toteutumaan, totesi Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen

Ensimmäinen yhteinen tapaaminen pidettiin marraskuun alussa, jolloin oli kirjattu toiveet yhteisestä ja avoimesta tekemisestä, yhteisistä tapaamisista ja vuosikellosta sekä modernien toimintatapojen ja nykytekniikan hyödyntämisestä.

– Tänään tavoitteena on kirkastaa yhteiset tavoitteet, lisätä ymmärrystä toimintatavoista ja hahmottaa jatkoprosessia, Siren summasi.

Samalla hän esitteli painopisteet vuodelle 2020.

– Vaikuttamisen osalta ensi vuonna tärkeitä ovat sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet sekä vaalien jälkihoito tapaamisineen ja keskusteluineen. Seuratoiminnan osalta kärkinä ovat VOK-koulutukset, seuran hallinnon koulutukset ja tukipalvelut, Tähtiseura-laatuohjelma sekä Lasten liike -iltapäivä -toiminta.

Seuratoiminta ja vaikuttaminen ryhmätöiden kärkinä

Päivän teemaa käytiin läpi ryhmäkeskusteluissa, joissa selkeiksi teemoiksi nousivat alueiden rooli vaikuttajana sekä seuratoiminnan vahvistajana.

Seuratoiminnasta nousi mm. seuraavia kärkiä ja toiveita:

  • seurojen välinen paikallinen yhteistyö yli lajirajojen – seurafoorumit
  • seuratoimijoiden koulutus monipuolisesti, mutta erityisesti myös markkinointi ja viestintä
  • toiminnan eettisyys
  • alueet seuroja yhdistävä tekijä

Vaikuttaminen sai teemana mm. seuraavia nostoja:

  • vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja poliittiseen päätöksentekoon -> lisää resursseja liikunnalle
  • liikkumattomuuden hinta ja sen avaaminen kuntatasolle purettuna

Viestintä:

  • vuosikello
  • tiedon lisääminen eri toimijoiden toiminnasta

Loppukeskustelussa nostettiin esille vaikuttamisen tärkeyttä yhtenä rintamana. Samalla esille nousi tarve ymmärtää eri toimijoiden toimintakenttää ja -tapoja, jolloin päällekkäisyyksiä saadaan pois ja pystytään hyödyntämään toisten osaamista. Keskustelussa nousi esille myös luottamus toisten tekemiseen ja toisten onnistumisista iloitseminen.

Jatkossa asioita on tarkoitus edistää perustettavan vaikuttavuustyöryhmän kautta, johon tulee eri liikuntajärjestöjen ja aluejärjestöjen edustajia, sekä seurakehittäjien valmiin verkoston avulla. Yhteistä tekemistä vahvistetaan jatkossa myös toiminnanjohtajien tulevissa infoissa. Laajempi verkostotapaaminen on tulossa ensi syksynä.